Genom kontantstöd skulle bland andra Sida stödja människor på Zambias landsbygd, men det är oklart om pengarna har nått fram.

Genom kontantstöd skulle bland andra Sida stödja människor på Zambias landsbygd, men det är oklart om pengarna har nått fram.

Inga bevis för korruption men Sida kräver pengar tillbaka

Pengarna skulle gå som socialbidrag till fattiga i Zambia men stor osäkerhet råder om de nådde fram. Sida kan inte påvisa någon korruption men kräver ändå att Zambias regering återbetalar 8,9 miljoner kronor.

Publicerad:

Det var i augusti 2018 som ett biståndsprogram i Zambia till de allra fattigaste stoppades för utredning av korruption. Hos Sida fanns misstankar om att kontanta medel som skickade ut från det zambiska postverket, Zampost, inte nådde fram till de behövande.

– Det har därefter genomförts olika externa granskningar och revisoner, dels av oss men också av Zambias regering och av Irland som också var med i detta biståndsprojekt. Sammantaget landade vi i slutsatsen att det inte helt säkert går att visa att alla pengar hamnat hos förmånstagarna och väljer därför att ställa återkrav på hela summan, säger Karin Sverkén, biståndsråd hos Sida.

Så det går inte att påvisa korruption och att pengarna hamnat i fel fickor?

- Nej, det kan vi inte. Det är oerhört undermåliga system hos posten i Zambia som gör det svårt att utreda exakt vad som skett. Men Sida har nolltolerans när det gäller korruption, vi accepterar inte att pengar kan ha gått till fel ändamål och därför ställer vi återkrav på samtliga medel som gått till den zambesiska posten, säger Karin Sverkén.

Irland har gjort en annan bedömning och ställer inte krav på återbetalning. Sidas krav är ställt till Zambias regering och enligt Karin Sverkén har de fått pengar från zambiska posten. Men ännu är ingen betalning gjord till Sverige.

– Vi hade möte med Zambias finansminister den 8 juli och det finns ett samförstånd att betala tillbaka pengarna till oss, vi har satt en deadline till den sista augusti för återbetalning,

Återkrav ser Sida som en tydlig signal om att korruption inte accepteras och verkar som en påminnelse att avtalspartners säkerställer att villkoren efterlevs i alla efterföljande led. Under 2019 ställde Sida 40 återkrav om totalt 18 miljoner kronor gentemot avtalspartners. Alla 18 miljoner har återbetalats till Sida.

David Grossman

Mer läsning