Flyktingbåt håller på att kapsejsa utanför Lesbos, Grekland. I ett internt EU-dokument föreslås nu att flyktingar och migranter inte längre ska få söka asyl inom EU:s gränser.

Flyktingbåt håller på att kapsejsa utanför Lesbos, Grekland. I ett internt EU-dokument föreslås nu att flyktingar och migranter inte längre ska få söka asyl inom EU:s gränser.

Internt EU-dokument avslöjar planerna för ett helt nytt asylsystem

OmVärlden kan avslöja ett förslag till ett helt nytt asylsystem för EU. I ett internt utkast, framtaget av Österrike till det Europeiska rådet, föreslås upprättandet av lägerliknande ”skyddszoner” för migranter utanför EU:s gränser. Där ska alla asylansökningar till unionen hanteras. Samtidigt ska möjligheten att söka asyl inom EU:s gränser tas bort.

Publicerad:

I dag samlas EU:s stats- och regeringschefer i det Europeiska rådet på Malta för att bland annat diskutera unionens framtida migrationspolitik. Från Sverige är statsminister Stefan Löfven på plats.

Trots att EU:s överenskommelse med Turkiet gjorde att färre flyktingar totalt sett kom till Europa förra året, så var det fler än någonsin som drunknade under sin färd över Medelhavet.

Det här har satt press på EU-ledarna som fruktar vårens varmare vindar och vatten kommer leda till att Medelhavet fylls med fler båtar än någonsin tidigare. Agendan inför mötet på Malta handlar om hur EU ska stoppa den utvecklingen.

Bland annat ska 200 miljoner euro mobiliserats i detta syfte. Eftersom de flesta båtar avgår från Libyen vill EU stödja och bygga upp landets kust- och gränsbevakning. En del av pengarna föreslås komma från EU:s förvaltningsfond för Afrika som till stor del består av pengar ämnade för bistånd till världens fattiga. Att biståndspengar föreslås användas till gränsbevakning har mött hård kritik från civilsamhället.

– I dag bärs kostnaderna för flyktingsituationen ojämnt där utvecklingsländer får dra det tunga lasset. Det är bra att EU vill bidra med finansiering men bistånd måste dock användas till just detta och inte som ett utrikespolitiskt instrument för att hindra människor att söka skydd i Europa, säger till exempel Erik Lysén, internationell chef för Svenska Kyrkans internationella arbete.

Omtolkning av internationella åtaganden

Människorättsorganisationen Human Rights Watch avslöjade inför mötet att Malta föreslagit att EU i krissituationer bör omtolka sin hållning till en av de bärande principerna i flyktingkonventionen, den så kallade principen om non-refoulement. Den slår fast att ingen stat får avisa eller utvisa en flykting till ett område där dennes liv eller frihet kan vara i fara.

Om Maltas förslag accepteras av EU:s ledare skulle det innebära att flyktingar som räddas på Medelhavet på väg till EU skulle kunna skickas tillbaka till länder utanför EU. Det är något som rättsligt inte är möjligt i dag.

Det har fått flera människorättsorganisationer att gå i taket. Madelaine Seidlitz, flykting-, migrations- och folkrättsexpert på Amnesty International, kallar förslaget ”häpnadsväckande” och ”arrogant”.

– EU kan inte ta sig rätten. Att man skulle ta sig friheten att omtolka en av de viktigaste principerna som finns i folkrätten och flyktingrätten, det är alldeles häpnadsväckande. En väldigt arrogant inställning till någonting som har byggts upp under lång tid och dessutom anses vara så kallad sedvanligrättsligt bindande.

– Att EU skulle omtolka det begreppet och ytterligare försöka försvåra för människor att använda sin rätt att söka asyl ter sig, jag vet inte ens vad jag ska använda för ord, märkligt minst sagt, säger hon.

Tidigare okänt förslag på nytt asylsystem

OmVärlden kan nu avslöja att Maltas förslag att omtolka flyktingkonventionen, är en praktisk nödvändighet för att legalt kunna realisera ett tidigare okänt förslag från Österrike om ett helt nytt asylsystem för EU.

OmVärlden har tagit del av ett internt utkast på förslaget från Österrike till det Europeiska rådet.

Förslaget bygger på att särskilda så kallade ”skyddszoner” för migranter och flyktingar upprättas av EU utanför EU:s gränser. Det ska heller inte längre vara möjligt att söka asyl inom EU:s gränser.

Österrike föreslår att i samband med – eller helst i UNHCR:s redan existerande flyktingläger utanför EU:s gränser – skapa särskilda ”skyddszoner” varifrån det ska vara möjligt att söka asyl i EU. Dessa skyddszoner föreslås fungera som flyktingläger med militärt beskydd.

De migranter och flyktingar som trots zonerna ändå försöker ta sig till EU, via till exempel Medelhavet, ska skickas tillbaka till en sådan ”skyddszon”.

Förslaget skissar även på så kallade ”omstartscenter” i länder utanför EU dit de migranter som inte anses vara i behov av internationellt skydd, men som samtidigt av olika skäl inte kan skickas tillbaka till sitt hemland, ska kunna placeras.

Vilka flyktingar som ges asyl ska bland annat väljas ut med hjälp av UNHCR:s omplaceringskriterium och huruvida personen bedöms kunna integreras i ett EU-land. Den som får asyl föreslås även tvingas skriva under ett avtal som säger att personen intygar att den inte kommer försöka ta sig till ett annat EU land än där den blir placerad. Om så sker ska straffåtgärder sättas in, som att till exempel skicka tillbaka personen till en av dessa ”skyddszoner” utanför EU.

Vidare föreslås att en kvot för hur många asylansökningar som ska accepteras per år bör införas. Denna kvot ska vara baserad på hur många asylsökande varje enskilt EU land anser sig själva kunna ta emot. När denna kvot är full ska inga fler asylansökningar godkännas och den asylsökande ska istället skyddas utanför EU:s gränser i de upprättade ”skyddszonerna”.

”Skyddszonerna” föreslås drivas av EU själv vilket skulle kräva ett djupt samarbete med de länder där zonerna placeras. I förslaget skissas på upplägg, mycket likt de ”pakter” som Omvärlden tidigare skrivit om, där EU lockar länder med bistånd och ekonomiska fördelar.

Målet med de föreslagna åtgärderna är att ta bort möjligheten att söka asyl inom EU:s gränser. Samtidigt understryks att internationell rätt och flyktingkonventionen måste respekteras.

Förslaget har ännu inte tillräckligt med stöd

Det österrikiska förslaget, som cirkulerat i det Europeiska rådet under november och december förra året, har ännu inte vunnit tillräckligt stöd för att bli verklighet. Österrike argumenterar fortfarande för att ”skyddszoner” är den enda lösningen för att minska antalet migranter och flyktingar som når EU, samtidigt som man får full kontroll över hur många asylsökande som omplaceras inom unionen.

Om Maltas förslag att EU bör omtolka sin hållning till flyktingkonventionen accepteras under dagens EU-toppmöte skulle Österrikes föreslagna asylsystem kunna bli legalt möjligt att genomföra, vilket det tidigare inte varit.

Omvärlden har sökt Stefan Löfven för en kommentar om Sveriges inställning till både Maltas och Österrikes förslag.

André Larsson

Mer läsning