Ett minskade demokratiskt utrymme och en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter i Tanzania oroar Sveriges biståndsminister.

Ett minskade demokratiskt utrymme och en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter i Tanzania oroar Sveriges biståndsminister.

Isabella Lövin om Tanzania: “Biståndet är inte villkorslöst”

Ett allt hårdare tryck mot homosexuella, EU:s ambassadör kallas hem för att se över relationerna med landet och en president som diskriminerar kvinnor och flickor.– Vi är oroade, säger Isabella Lövin om utvecklingen i Tanzania.

Tanzania har länge varit en stor mottagare av svenskt bistånd, men relationen är inte helt oproblematisk och biståndet har till och från kritiserats. Ett minskade demokratiskt utrymme och en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter i landet oroar Isabella Lövin.

Sverige är bland de större bilaterala givarna till Tanzania, med ett bidrag på 750-850 miljoner kronor årligen. 2017 betalades 1,1 miljarder ut vilket gör Tanzania till Sveriges största samarbetsland. Tanzania är en av de största mottagarna av bistånd i Afrika och en ansenlig del av budgeten finansieras av biståndsmedel från olika givare.

John Magufuli tillträdde som Tanzanias femte president 2015 och har ett brett stöd bland befolkningen. Han har agerat mot korruption och tagit initiativ för att öka skatteintäkter. Men utvecklingen avseende demokrati och mänskliga rättigheter har varit negativ.

Nyheten om en specialstyrka för att jaga homosexuella är den senaste i raden av inskränkningar, något som den tanzaniska regimen dock försökt distansera sig till. Den internationella kritiken lät sig inte vänta men initiativtagaren, guvernör Paul Makonda , som tillhör samma parti som presidenten, försvarar sig mot kritiken: “Jag upprör hellre dessa länder än Gud”. Det har lett till att EU kallat hem sin ambassadör och ska nu genomföra en bred översyn av sin relation med landet.

Sedan John Magufuli kom till makten har situationen för hbtq-personer i Tanzania blivit allt sämre.

Tidigare har president John Magufuli sagt att han inte ser något behov av preventivmedel i Tanzania och menar att flickor som blir gravida ska sluta skolan och ägna sig åt familjeliv istället.

– Vi är mycket oroade över den negativa utvecklingen i Tanzania, kommenterar Isabella Lövin, biståndsminister, händelseutvecklingen i ett mejl till OmVärlden.

– Att också de civila och politiska rättigheterna såsom yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet är under press är en mycket allvarlig situation, fortsätter hon.

– Biståndet anpassas kontinuerligt utifrån utvecklingen i landet och är inte villkorslöst, svarar Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Hur förhåller sig svenskt bistånd till denna utveckling?

– Sverige agerar tydligt för att motverka den negativa utvecklingen. Det gäller både i biståndet och i den politiska dialogen. Det svenska biståndet som går till att skydda mänskliga rättigheter har stärkts och regeringen har tidigarelagt arbetet med att ta fram en ny strategi för Tanzania, svarar Isabella Lövin.

Tidigare har Sverige gett direkt budgetstöd till Tanzania men det avslutades efter en korruptionshärva 2015. Nu har Sida ett resultatbaserat program som ska förbättra genomförandet av statsbudgeten, det betalas ut i efterhand – endast när specifika resultat uppnåtts.

Är det försvarbart att stötta den tanzaniska staten när den samtidigt så kraftigt inskränker de mänskliga rättigheterna?

– Sverige har inte längre något generellt budgetstöd till Tanzania, just på grund av att utvecklingen inom flera viktiga områden gått åt fel håll. Eftersom en allt högre grad av biståndet är resultatbaserat innebär det att utbetalningar ofta sker efter att avtalade resultat har kunnat verifieras. Genom Sida följs resultaten av samarbetet noga upp, bland annat med avseende på mänskliga rättigheter, svarar Isabella Lövin.

– Genom biståndet får vi verktyg att stödja de krafter som verkar för en positiv förändring. Biståndet anpassas kontinuerligt utifrån utvecklingen i landet och är inte villkorslöst.

Isabella Lövin berättar att Sverige redan har tagit steg för att förändra biståndet.

– Vi har mot bakgrund av den negativa utvecklingen i landet tidigarelagt arbetet för att ta fram en ny strategi för utvecklingssamarbete med Tanzania. Strategin blir dock en fråga för kommande regering att besluta om.

– Behovet av att stödja dem som arbetar med mänskliga rättigheter i Tanzania kommer fortsatt att vara stort under överskådlig tid. Att detta stöd fortsätter är viktigare än någonsin när de mänskliga rättigheter riskerar att inskränkas ytterligare.

Louise Gårdemyr