Före och efter: Solpaneler i Khirbet Jenbah konfiskeras av Israels militär i februari 2016. Solpanelerna var en del av ett projekt som finansieras med stöd från en fond som får pengar från Danmark, Sverige, Norge och Österrike.

Före och efter: Solpaneler i Khirbet Jenbah konfiskeras av Israels militär i februari 2016. Solpanelerna var en del av ett projekt som finansieras med stöd från en fond som får pengar från Danmark, Sverige, Norge och Österrike.

Israel förstör bistånd för miljoner

Solpaneler från Danmark, Norge och Sverige, en lekplats från Belgien och en skola från EU. Det är exempel på bistånd som förstörs av Israel. Hittills i år har mer förstörts än under hela 2015, enligt OCHA. Nu vill en majoritet av riksdagspartierna att EU kräver tillbaka pengar från Israel.– Det känns totalt meningslöst, säger en biståndsarbetare.

Publicerad:

Sedan januari 2016 har nära 500 hem och andra byggnader demolerats av israeliska myndigheter, och ungefär en tredjedel av dem var biståndsbyggnader. Det handlar om bistånd till utsatta grupper, fattiga och beduiner. I mars revs en skola i Khibert Tana på Västbanken som bekostats av EU. En lekplats i Za´tara i april, bekostad av Belgien, liksom ett elnät. Solpaneler från bland annat Danmark, Sverige, Norge och förstördes i februari.

Rivningarna når nu rekordnivåer. Bara under de fyra första månaderna i år har 30 procent mer förstörts eller konfiskerats än under hela 2015. Trots att förstörelsen har pågått under en längre tid är kostnaderna för i år ännu okända.

Enligt uppgifter till OmVärlden kan det röra sig om cirka 250 000 euro som förstörts bara första kvartalet i år – och summan kan bli betydligt högre om ytterligare 600 rivningar genomförs. Byggnader som hotats av detta under en längre tid. Summan kan då uppgå till 2, 5 miljoner euro, enligt EU kommissionen. Frustrationen bland biståndsarbetare och diplomater är stor.

Flera som OmVärlden talat med tycker att EU:s undfallenhet gentemot Israel är märklig. En biståndsarbetare på en stor humanitär organisation känner förtvivlan för den förstörelse som pågått under flera år.

– Vi delar ut vattencisterer och tält som förstörs, och allt blir bara värre.

Sedan 2014 har EU försökt föra en strukturerad dialog med Israel. Tanken var att om samtalen inte ledde framåt skulle siffrorna över kostnaden av förstörelsen offentliggöras 2015. Men så har inte skett.

I en debatt i EU-parlamentet i maj sa EU:s utrikeschef Federica Mogherini istället att dialogen nu fortsätter, och bekräftade då att tal om kompensation pågår.

– De konkreta resultaten har hittills varit begränsade, säger Maja Kociancic, talespersonen från EU-kommissionen.

OmVärlden har upprepade gånger sökt israeliska ambassadören utan resultat.

Skarp kritik från EU

Lars Faaborg Andersen, EU:s representant I Israel, har nu varnat Israel för att relationen kan försämras om inget sker. Enligt den israeliska tidningen Haaretz var Andersens möte mycket stelt med Yoav Mordechai, chef för COGAT, den enheten i Israel som har ansvar för de ockuperade områdena. Mordechai ska ha sagt att rivningarna ska fortsätta, och att det är den palestinska regeringen som uppmuntrar andra länder att bygga på platser som anses strategiska för Israel. Förutom biståndsprojekt rivs också sådant som palestinier bygger.

Israel menar att byggnadstillstånd saknas på Area C, den del av Västbanken som omger städer och byar och som lyder under israelisk militär kontroll. Experter på folkrätt som OmVärlden talat med avfärdar argumenten då Västbanken är ockuperat av Israel, och då gäller den humanitära rätten. Många röster kräver nu att rivningarna upphör och folkrätten respekteras.
Den israeliska organisationen Rabbis for Human Rights är några av dem.

– Det är olyckligt att Israel inte på egen hand upphör med politik som gör det nästan omöjligt för palestinier att bygga på laglig väg, och sedan förstör hundratals hem årligen. Vi välkomnar Europas tydliga budskap att förstörelsen i Guds namn är oacceptabla, säger Arik Ascherman, rabbin.

Marita Ulvskog, EU -parlamentariker (S) uppmanar EU att söka kompensation och häva dialogen om rivningarna inte upphör.

– När humanitär rätt kränks måste det få politiska och ekonomiska konsekvenser, sa Marita Ulvskog, i en debatt i EU-parlamentet i maj 2016.

Sedan 2014 har politiska förändringar i Europa polariserat debatten inom EU ytterligare.

– Det finns inte enighet i vilken utsträckning Israel ska ställas till svars, vare sig när det gäller brott mot mänskliga rättigheter eller förstörelse av infrastruktur som EU finansierat, säger Malin Björk, EU-parlamentariker (V).

Lars Adaktusson, kristdemokratisk ledamot i Europaparlamentet, talar hellre om de biståndspengar som försvinner i korruption hos de palestinska myndigheterna.

– Europeiska revisionsrätten publicerade i december 2013 en rapport som bekräftade omfattande brister vad gäller förvaltningen av biståndsmedlen, omfattande korruption och avsaknad av krav på motprestationer. När kommer OmVärlden att skriva en artikel om detta, frågar sig Lars Adaktusson.

Internationella Röda Korskommittén har bett Israel upphöra med att riva hus som kollektiv bestraffning. FN har också riktat skarp kritik, exempelvis skriver UNSCO i ett särskilt brev riktat till israeliska UD att rivningar sker för att pressa folk att flytta från vissa områden.

Partierna vill kräva tillbaka pengar

En majoritet av de svenska riksdagspartierna ställer sig nu bakom kravet att begära ersättning för förstörda biståndspengar. Det visar en ny enkät Diakonia och Svenska kyrkan gjort. Partierna svarar att de delar uppfattningen att bosättningarna på ockuperat område är illegala. Endast Liberalerna är svävande i sitt svar om krav på kompensation.

Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia, gläds åt att det finns en bred politisk majoritet i riksdagen för att kräva återbetalning från Israel.

– Vi hoppas nu att Sveriges röst kan bli tydligare i en fråga där partipolitik tidigare tycks ha blockerat en tydlig gemensam röst, säger han.

Ylva Bergman/Axel Kronholm

Mer läsning