200 familjer fick vatten från den svenskfinansierade vattenreservoaren som nu förstörts av israelisk militär.

200 familjer fick vatten från den svenskfinansierade vattenreservoaren som nu förstörts av israelisk militär.

Israel rev svenskt biståndsprojekt

Israelisk militär har förstört en svenskfinansierad vattenreservoar som försåg palestinska familjer och jordbrukare med vatten.

Publicerad:

Det var den 9 december som vattenreservoaren i det palestinska samhället Einnoun, på ockuperade Västbanken, förstördes av israeliska militärstyrkor. Vattnet från reservoaren försåg 200 familjer i området med vatten och användes även för att bevattna jordbruksmark.

Vattenreservoaren, värd över en halv miljon kronor, var betald för med svenskt bistånd och hade byggts av hjälporganisationen Oxfam ihop med lokala partnerorganisationer.

Biståndsminister Peter Eriksson säger till OmVärlden att Sverige kommer att ta upp det inträffade med Israel.

– Jag beklagar djupt att israelisk militär har förstört en svenskfinansierad vattenreservoar i byn Einnoun i Palestina. Därmed försämras vattentillgången och försörjningsmöjligheterna för 200 familjer. Sveriges generalkonsul i Jerusalem har besökt byn och Sverige avser att ta upp frågan om den förstörda vattenreservoaren med Israel.

OmVärlden har tidigare rapporterat om hur Israel river byggnader som finansierats med bistånd. Det handlar om hundratals byggnader och projekt som förstörs varje år: från solpaneler till lekplatser och skolor.

Dramatisk ökning av rivningar

Enligt Oxfam har det under 2019 skett en dramatisk ökning av förstörelse av palestinska egendomar på Västbanken och i östra Jerusalem. Hittills i år ska nästan 50 000 palestinier drabbats.

– Palestinierna förnekas systematiskt sina grundläggande rättigheter, däribland rätten till vatten. Vi uppmanar den svenska regeringen och EU att officiellt fördöma denna onödiga och orättvisa handling och begära full ersättning. Vi uppmanar också alla medlemsstater att öka sitt stöd och skydd till dessa samhällen, säger Shane Stevenson, Oxfams landschef i de ockuperade palestinska områdena.

Rivning av civil egendom kan vara ett brott mot internationell humanitär lag. Israel har tidigare försvarat rivningarna med att det saknas bygglov, men i det så kallade ”område C” på Västbanken är det enligt Oxfam så gott som omöjligt för palestinier att få bygglov. Det finns enligt FN över 13 000 rivningsorder som väntar mot palestinska byggnader i området. Oxfam beskriver rivningarna som "förödande" för palestinierna.

Axel Kronholm

Fotnot: Texten har uppdaterats 2019-12-17 09:48 med kommentar från biståndsminister Peter Eriksson.

Mer läsning