Jämlik fördelat covid-19-vaccin kan rädda en miljon människors liv

Om rika länder med överskottsdoser omfördelar covid-19-vaccin till låginkomstländer kan det rädda livet på en miljon människor. Det enligt en rapport från Läkare Utan Gränser.

Det är väl känt att rika länder som Sverige sitter på stora mängder av överskottsdoser av vaccin – totalt runt 870 miljoner doser av vaccin. Samtidigt som 60 procent av invånarna i höginkomstländer har tagit första dos medan är det bara mindre än 3 procent i låginkomstländer och dessutom sjukvårdpersonal som fortfarande är ovaccinerade. En av dessa länder är Jemen där bara 0,16 procent har fått vaccin mot covid-19.

– Rika länder har trängt sig före i kön och köpt upp stora mängder vaccin. Det har resulterat i att det funnits färre doser kvar till Covax och andra regionala distributionsinitiativ, säger Sanna Gustafsson, rådgivare som följer vaccinfrågan för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Beräkningarna visar även att överskottsdoser hos rika länder kan leda till att vaccin går förlorat. Innan årets slut kan 270 miljoner doser inom EU- och G7- länder komma att gå ut.

Läkare utan gränser har börjat en namninsamling för ökad global tillgång till covid-19-vaccin och namninsamlingen kommer att fortsätta fram till 7 december.

I början på coronapandemin, inrättade WHO en fördelningsprocess med Covax för att säkra tillgång till vaccin i låg- och medelinkomstländer men utdelningen är långt ifrån att uppnås. I sin rapport påpekar Läkare utan gränser att det inte räcker endast med omfördelning av vaccin till fattiga länder utan även andra åtgärder måste vidtas för en mer jämlik kamp mot covid-19. Till exempel bör rika länder stötta förslaget om att pausa patent på covidvaccin och andra medicinska produkter. Och att läkemedelsbolagen måste dela vaccinteknologin med tillverkare i fattiga länder.

Höginkomstländer med antal överskottsdoser

Land                 Antal överskottsdoser

USA                      490 233 000

Storbritannien   96 952 000

Tyskland               80 950 000

Frankrike              75 406 000

Kanada                  62 317 000

Australien            22 387 000

Nederländerna  18 559 000

Sverige              11 265 000

Danmark            6 368 000

Norge                 6 158 000

Mer läsning