Representanter för ett flertal organisationer lämnar digitalt över namnunderskrifter med krav på en lag för bindande krav för företag till utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Representanter för ett flertal organisationer lämnar digitalt över namnunderskrifter med krav på en lag för bindande krav för företag till utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Kampanj lämnar krav på företagsansvar till regeringen

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har tagit emot 21 070 underskrifter från kampanjen Visa handlingskraft, som vill se en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet.

Publicerad:

De flesta svenskar vill veta om en vara eller tjänst man köper är framtagen på ett rättvist och hållbart sätt, det vill säga att företaget tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina leverantörskedjor. Idag finns det möjlighet till frivillig märkning, som till exempel Fairtrade, men vi har varken i Sverige eller i EU en lagstiftning som reglerar företags hantering av mänskliga rättigheter och miljöskador. Det finns därför ingen möjlighet att utkräva ansvar när brott begås.

För att skynda på en sådan förändring startades kampanjen Visa handlingskraft hösten 2020. I förra veckan, fredag den 22 januari, lämnade kampanjen över 21 070 underskrifter till utrikeshandelsminister Anna Hallberg med krav på en lag. Bakom kampanjen står också 41 företag och 61 fackförbund och organisationer.

I EU har processen påbörjats för att få en lag på plats, vilket också välkomnats av Anna Hallberg. Kampanjen har velat sätta press på regeringen att driva på mer aktivt inom EU och att börja utreda hur en EU-lag kan integreras i svensk lagstiftning.

– Vår kampanj visar att stödet i Sverige för en ambitiös HRDD-lagstiftning är starkt. Så vi är alla överens om att befintliga frivilliga insatser inte räcker – det är dags att ställa krav och höja ribban, sa Hewan Temesghen, generalsekreterare på Fairtrade Sverige till handelsministern i samband med överlämningen.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg sa vid det digitala överlämnandet att civilsamhällets agerande är en förutsättning för Agenda 2030. Hon sa också att mänskliga rättigheter i arbetslivet globalt är en hjärtefråga för henne.

– Det var ett bra möte och det är mycket positivt att se hur organisationer och företag arbetar tillsammans kring de här frågorna. Jag är övertygad om att en EU-lagstiftning gällande Due Diligence skulle kunna göra stor skillnad för att stärka mänskliga rättigheter runt om i världen. Sverige förbereder just nu ett inspel till EU-kommissionen för att det kommande lagförslaget från EU-kommissionen utformas på bästa sätt, säger Anna Hallberg till OmVärlden.

Hur agerar du själv vid köp varor?

– Likt de flesta konsumenter vill jag göra rätt, men upplever att det ibland kan vara svårt. I den utsträckningen det går följer jag de certifieringar som finns, säger Anna Hallberg.

David Grossman

Mer läsning

OmVärlden lyfter de globala målen

I och med att OmVärlden i somras fick en ny sajt har nu läsarna och lyssnarna möjlighet att sortera i innehållet utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det är på tiden att en svensk tidning på detta sätt introducerar det globala hållbarhetsarbetet i sin bevakning, skriver Erik Halkjaer i sin sista ledare i OmVärlden.