Den 27 oktober 2022 promenerade världens rikaste man, Elon Musk, in på Twitters huvudkontor med ett handfat. Den osäkerhet som nu finns på Twitter kan få globala följder för yttrandefriheten, varnar organisationen Civil Rights Defenders.

Den 27 oktober 2022 promenerade världens rikaste man, Elon Musk, in på Twitters huvudkontor med ett handfat. Den osäkerhet som nu finns på Twitter kan få globala följder för yttrandefriheten, varnar organisationen Civil Rights Defenders.

Kaos på Twitter oroar MR-försvarare

De digitala plattformarna har varit en viktig oas för yttrandefriheten. Den osäkerhet som nu finns på Twitter kan få globala följder för yttrandefriheten, varnar organisationen Civil Rights Defenders.

Den 27 oktober 2022 promenerade världens rikaste man, Elon Musk, in på Twitters huvudkontor med ett handfat. Det skulle sjunka in hos alla att han nu äger plattformen. Handfatet skapade rubriker som har följts av ytterligare rubriker. 

Drygt hälften av personalstyrkans 7 500 anställda har fått gå, vissa av uppsägningarna har dragits tillbaka och Elon Musk har själv twittrat om konkurs. För de flesta svenskar kan det nästan bli en parodi, en The Office i verkligheten, men för aktivister världen över är Twitters förändringar inte lika roliga. 

Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders.
Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders.

– Det finns ju en liten skadeglädje för många i det här. Det är som att bevittna en långsam kraschlandning. Elon Musk är ju en spektakulär individ, men för många av de partners som vi jobbar med så är de digitala plattformarna, Twitter inkluderat, den enda möjligheten till interaktion som inte är reglerad av staten. För dem är det här inte så kul. Det kan påverka deras vardag på riktigt, säger Marcin de Kaminski, chef för säkerhet och innovation på Civil Rights Defenders.

Organisationens arbetar för att främja mänskliga rättigheter och stötta MR-försvarare, något som görs både online och offline. Bland annat genom projekt som Defenders database och Natalia Project. Vad gäller de sociala och digitala plattformarna säger Marcin de Kaminski att Twitter – liksom Meta och Google – haft höga ambitioner för att ta sitt samhällsansvar.

– Twitter har varit en ganska responsiv plattform, till skillnad från vissa andra stora plattformar, exempelvis var de ganska snabba med att förstå och anpassa sig under arabiska våren. Twitter insåg då att de inte bara var en app utan en plattform och en infrastruktur för förändring, säger Marcin de Kaminski. 

Twitter har flyttats tio år tillbaka i tiden

2016 bildade Twitter ett råd, kallat Trust and Safety Council, där Civil Rights Defenders representerar sina partners genom Marcin de Kaminski. Externa experter världen över har därefter stöttat Twitter genom att hantera komplexa frågor kopplat till mänskliga rättigheter. Rådet går dock en osäker framtid till mötes.

I samband med uppsägningarna sa Elon Musk även upp hela det team som arbetat med mänskliga rättigheter, som också varit ansvariga för rådet. Något som i slutändan slår tillbaka på användarna. Marcin de Kaminski förklarar att plattformens senaste förändringar har flyttat Twitter tio år tillbaka i tiden till vad plattformen var innan den arabiska våren. 

– Ansvariga för våra frågor har fått sparken. Så vem är det som ansvarar för det här nu? Vi skulle haft ett möte förra veckan som nu har flyttats. Nu är det eventuellt ett möte i mitten av december. Vi vet inte om Twitter vill behålla den här strukturen eller inte, säger Marcin de Kaminski. 

Förändrad säkerhetssituation 

Hur Twitters förändringar kommer att påverka MR-försvarare världen över är svårt att sia om men ett som är säkert är att det varit, och är, ett verktyg för organisering. 

– Vi ser att yttrandefriheten är på tillbakagång på många håll runt om i världen. Det är svårare för aktörer som är kritiska mot makthavare att få yttra sig. Då har de här digitala plattformarna varit en viktig oas. Om en av plattformarna inte finns tillgänglig längre så kommer det påverka yttrandefriheten globalt. Det är en en no brainer, säger Marcin de Kaminski. 

En fråga flera MR-organisationer ställer sig är om de förändringar som nu sker på Twitter påverkar säkerheten för användarna.  Marcin de Kaminski säger att Civil Rights Defenders under en lång tid förklarat för sina partners att oavsett om de kommunicerar via Twitter eller någon annan plattform så är kommunikationen osäker. För i slutändan är Twitter ett privatägt företag som erbjudit en plattform och kan inte garantera säkerheten för den information som finns på plattformen.

– Vi har jobbat hårt med att flytta folk från till exempel Twitter till krypterade tjänster som Signal. Samtidigt som svenska journalister fortfarande i många fall hänvisar till sina DM:s [direktmeddelande] för tips . Det är snarare journalisterna som borde svettas lite då de ska förhålla sig till källskyddet. Aktivisterna vet att det finns en risk i kommunikation över plattformarna medan journalister i tryggare länder har slarvat lite, säger Marcin de Kaminski. 

Twitter

Twitter grundades 2006 och kom att få en stor betydelse under bland den annat arabiska våren 2010/2011. Civilsamhället lyckades genom mikrobloggen organisera stora demonstrationer som ett tag såg ut att störta diktorer i Mellanöstern och Nordafrika. Under senare år har plattformen kritiserats för att vara ett verktyg för att sprida hat och hot. 

Rådet, Twitter Trust and Safety Council, bildades 2016 med målet säkerställa att människor ska kunna fortsätta att uttrycka sig fritt och säkert på Twitter. Medlemmar är oberoende experter från organisationer från hela världen.  Enligt Twitter ger gruppen råd till företaget kring produkten, dess regler och policybeslut. Rådet är indelat i fyra undergrupper: Onlinesäkerhet och trakasserier, mänskliga- och digitala rättigheter, sexuell exploatering av barn, psykisk ohälsa och suicidprevention.

I dag har plattformen nästan 400 miljoner användare. 

Källor: Twitter, Wikipedia

Mer läsning