Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson ser inga problem med att använda biståndspengar för att bygga fängelser utomlands för att ge plats åt människor dömda för brott i Sverige. 

Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson Andreas Carlson ser inga problem med att använda biståndspengar för att bygga fängelser utomlands för att ge plats åt människor dömda för brott i Sverige. 

KD: ”God fångvård är bra bistånd”

Kristdemokraterna vill använda 1,8 miljarder kronor från biståndet till att bygga fängelser i andra länder där utländska medborgare dömda i Sverige ska avtjäna sina straff. ”För att göra fångvården mer human”, säger partiets rättspolitiska talesperson, Andreas Carlson.

Publicerad:

Utöver förslaget att finansiera bygget av fängelser i andra länder med biståndspengar, vill Kristdemokraterna även satsa 400 miljoner kronor för att hyra de platser i fängelsena där utländska medborgare dömda i Sverige ska avtjäna sina straff.

Förslaget, som presenterades av Kristdemokraternas partiledare, Ebba Bush, på morgonen den 7 september, väcker frågor kring hur partierna betraktar bistånd.

Partiets utrikes- och biståndspolitiske talesperson, Lars Adaktusson, vill inte svara på OmVärldens frågor. Han hänvisar istället till Andreas Carlson, partiets gruppledare i riksdagen, talesperson i rättsfrågor och tillika vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

På vilket sätt anser ni att detta är bistånd?

– Vi vet att situationen i många länders fängelser har allvarliga brister vad gäller den humanitära situationen och för att säkerställa en god fångvård i de länderna är det rimligt att använda bistånd till att bygga fängelser i dessa länder.

Det rör sig om 1,8 miljarder kronor under fyra år, som ni vill omfördela i biståndsbudgeten, var ska pengarna tas från?

– Vårt förslag går inte ut på att dra ner humanitära insatser utan att omfördela en del pengar i dagens bistånd som går till länder som inte är i närheten av att respektera mänskliga rättigheter. Vi vill styra om pengar från dessa länder, och det har något vi lyft tidigare.

Kan dessa pengar inte styras över till insatser i andra av era godkända länder?

– De allra flesta vet att KD är varma anhängare av en generös biståndspolitik och vi står fast vid enprocentsmålet. Nu är det bedrövliga förhållanden för fångar och vi tror att man med biståndspengar kan höja standarden på det området.

Var ska dessa fängelser etableras, ni talar om det ska vara i länder där personer ska utvisas till efter brott?

– Det pekar vi inte ut i detalj. Den analysen är det bättre att kriminalvården och Sida gör. Cirka 30 procent av de som sitter i svenska fängelser är utländska medborgare, det rör sig om rumäner afghaner, somalier, människor från Mellanöstern och Nordafrika. Det är alla länder som inte har den höga standard i fångvården som vi tycker det ska vara för att man ska leva upp till mänskliga rättigheter.

Du sade att biståndspengar inte ska gå till länder som är tvivelaktiga , kan ni då tänka er att fängelser byggs i Libyen eller i Somalia?

– Som med allt bistånd måste det prövas i varje enskilt fall. Projekten ska ha höga krav på att medlen ska gå till det som man avsatt det för. Det är sådant som Kriminalvården och Sida får bedöma. Vi från politisk nivå ska inte exakt säga hur det ska fördelas.

Länder som fängslar oliktänkande eller har ett rättsosäkert system Ska även de få nya anstalter?

– Det är en bedömning som myndigheterna måste göra. De är experter och bäst på att bedöma sådant.

Ska dessa fängelser som byggs skötas av svensk kriminalvård?

– Nej, det tror vi inte, men det finns säkert kunskap från svensk kriminalvård som kan behövas och göra fångvården mer human.

Hur många anstalter kan det bli för 1,8 miljarder kronor?

– Den beräkningar har vi inte gjort. En fängelseplats i Sverige kostar 3 000 kronor per dygn. Med de medlen kan man göra en väsentlig skillnad i de länder som idag inte lever upp till mänskliga rättigheter. Där får vi återkomma i vår framtida motion.

Har ni stöd för detta förslag från annat parti?

– Nej, inte vad jag vet än så länge, men vi hoppas att det kan finnas stöd

David Grossman

Mer läsning