Kina lovar att sluta bygga kolkraft utomlands

Kina har lovat att minska sin kolanvändning från år 2025. Men utfästelsen har bara gällt kolkraft inom landet. Det nya löftet om att sluta bygga kolkraft utomlands kan få stor inverkan på de globala utsläppen.

Publicerad:

Kina är i dag världens största utsläppare och står för strax under en tredjedel av världens sammanlagda koldioxidutsläpp. Hälften av all kol som bränns i världen bränns i Kina.
För det har landet fått skarp kritik. På FN:s klimattoppmöte förra hösten överraskade Kinas president Xi Jinping med löftet att Kina ska bli netto klimatneutralt till år 2060 och i våras berättade man att landets utsläpps-topp ska nås senast år 2030.
Sedan dess har landet ändå fortsatt att bygga nya kolkraftverk. Bara under första halvåret 2021 offentliggjordes 43 nya kraftbyggen i Kina.

Kolkraft i fattiga länder

Klimatlöftena har dock bara gällt kolkraft inom Kinas gränser. Peking har inte kommit med några löften gällande byggande och finansiering av kolkraftverk utomlands – en av de viktigaste beståndsdelarna i landets väldiga infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI), som OmVärlden tidigare har berättat om. Många av verken byggs i utvecklingsländer. Sammanlagt har Kina investerat motsvarande tiotals miljarder dollar för att bygga kolkraft i 152 länder de senaste tio åren, visar en sammanställning av data gjord av tidningen Quartz.

Över 70 procent av all kolkraft som byggs i världen i dag är finansierad av pengar från landet. Men under det pågående mötet med FN:s generalförsamling kommer alltså ett nytt löfte Peking: Man ska sluta bygga nya kolkraftverk även utomlands.

–Kina kommer att öka stödet till andra utvecklingsländer när det gäller att utveckla grön och koldioxidsnål energi, sa president Xi Jinping under sitt tal till generalförsamlingen.

Hoppfullt besked

Löftet väcker hopp. Många menar att världens chanser att klara målen i Parisavtalet i mångt och mycket hänger på hur snart Kina kan komma ur sitt kolberoende och sluta subventionera kol i andra dela av världen.
Hoppet gäller också chanserna för resultat under stundande klimattoppmöte i Glasgow (COP26), som omgärdas av oro över att spänningarna mellan USA och Kina riskerar att minska chanserna till överenskommelser. Chefen för COP26, Alok Sharma, gladdes på Twitter åt beskedet:

”Jag välkomnar president Xis löfte att sluta bygga nya kolkraftverk utomlands – en av de viktigaste punkterna under mitt besök i Kina”, skriver han.

Många frågor återstår dock, där den viktigaste kanske är om Kina också kommer att sluta finansiera ny kolkraft utomlands.

Mer läsning