Isabella Lövin bli ny minster för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Isabella Lövin bli ny minster för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Klimat och bistånd vävs samman i ny ministerpost

Isabella Lövin behåller ansvaret för biståndsfrågor i den nya regeringen, men med ett breddat ansvar för klimatfrågor. – Det känns som en modern portfölj. Även om det blir en längre titel är det ett modernare sätt att se på internationellt utvecklingsarbete, säger Isabella Lövin till OmVärlden.

Biståndsminister Isabella Lövin blir, i Stefan Löfvens nya regering, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Därmed hamnar en del av Sveriges klimatarbete även på Utrikesdepartementets bord.

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, säger att Lövins nya roll ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen.
– Det känns som en inriktning som ligger mycket rätt i tiden. Det finns en tydlig koppling till de globala hållbarhetsmålen där de här frågorna, klimat och utveckling, hänger ihop. Det är inte frågor som konkurrerar med varandra utan de hör ihop, säger han.

Biståndsorganisationer som OmVärlden talat med reagerade överlag positivt på att regeringen kopplar ihop utvecklingsarbetet med hållbarhet, förutsatt att det inte urvattnar Lövins befintliga uppgifter.
– Vi hoppas att hennes nya uppdrag för klimatfrågorna inte tar för mycket fokus från andra viktiga bistånds- och utvecklingsfrågor, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare för Forum Syd.

Kan förstärka teamet

Isabella Lövin säger till OmVärlden att hon inte ser någon sådan risk.

– Klimat- och utvecklingsfrågorna är redan en integrerad agenda i de nya globala målen. Vi kan inte titta på fattigdomsbekämpning isolerat utan vi måste både ta oss an miljö- och klimatutmaningarna och vända dem till en möjlighet. Det arbetet har jag redan påbörjat som biståndsminister, så det här känns som en modern portfölj när man väver samman klimat och utveckling, säger hon.

Under presskonferensen på onsdagen sa statsministern att det var en ”mycket naturlig” koppling mellan det internationella utvecklingsarbetet och klimatet.
– Det utvecklingssamarbete Sverige har med många länder innefattar klimatfrågan, sa Stefan Löfven.

Med rollen som vice-statsminister ovanpå ansvaret för utvecklingsarbete och klimat blir det en sällsynt tung ministerpost. Hur hennes nya team kommer att se ut vill Isabella Lövin inte gå närmare in på, men säger att hon kommer att få förstärkning.

– Jag kommer att få fler medarbetare som kan stödja mig i det här arbetet.

Axel Kronholm