Bilden från när Isabella Lövin, omgiven av kvinnliga medarbetare, skrev under lagrådsremissen för klimatlagen fick internationell spridning.

Bilden från när Isabella Lövin, omgiven av kvinnliga medarbetare, skrev under lagrådsremissen för klimatlagen fick internationell spridning.

”Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför”

Riksdagen har röstat igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Bland annat en klimatlag som tvingar varje regering att redovisa hur man arbetar för att nå klimatmålen. Bistånds- och klimatminister Isabella Lövin välkomnade beslutet.

– Klimatet kan inte vänta. Klimatlagen är den viktigaste reformen som vår generations politiker genomför för våra barn och barnbarn, säger hon.

Klimatlagen kräver att regeringen i budgetpropositionen varje år ska lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan för varje mandatperiod. Den första klimatredovisningen kommer att presenteras under hösten 2018, och den första handlingsplanen under 2019.

Det klimatpolitiska ramverket innehåller även nya klimatmål. Sverige ska senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, vilket dock inte inbegriper de utsläpp som relateras till varor som produceras utanför Sveriges gränser. Dessutom tillsätts ett oberoende klimatpolitiskt råd som ska granska makthavarna.

– Alla länder behöver aktivt visa hur de tar ansvar för klimatfrågan. Dagens beslut visar att Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambitiösa målsättningar, säger Isabella Lövin.

Samtliga partier röstade för det nya klimatpolitiska ramverket utom Sverigedemokraterna som röstade emot.

En bild från när Isabella Lövin, omgiven av sina kvinnliga medarbetare, undertecknade lagrådsremissen för klimatlagen tidigare i våras väckte internationell uppmärksamhet. Bilden uppfattades som en passning till Trump som några dagar tidigare undertecknat sin så kallade global gag rule omgiven av manliga medarbetare.

Mikael Färnbo