Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, får kritik i en utvärdering.

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, får kritik i en utvärdering.

Kritik mot Sidas nätverk för storföretag – ”diskussionsklubb”, ”saknar konkreta mål”

Sidas nätverk för svenska storföretag, SLSD, saknar konkreta mål och har inte påverkat företagens arbete med hållbarhetsfrågor, visar en utvärdering. Nätverket har blivit en diskussionsklubb och har svårt att få saker att hända, menar Johan Reiman på Volvo Group.

Publicerad:

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD, startades 2013 av Sida när man bjöd in stora svenska företag såsom H&M, IKEA, ABB och Volvo Group till att gemensamt arbeta med hållbarhet.

En utvärdering gjord av konsultföretaget Niras visar en stor frustration bland medlemmarna kring bristen på konkreta mål. Utvärderingen föreslår två alternativ för Sida: antingen avsluta nätverket eller göra stora förändringar som att sätta ett tydligt fokus och konkreta mål för nätverket.

Ska genomföra stora förändringar

Utvärderingen som publicerades i februari ger ett generellt positivt omdöme om nätverket och konstaterar att det är ”ett högst relevant initiativ” för Sida och dess medlemmar. I rapporten framkommer det dock att det finns få indikationer på att nätverket har påverkat företagens arbete med hållbarhet nämnvärt. Detta trots att ett av målen med att skapa nätverket var att skapa en plats där företag kunde dela med sig och arbeta med hållbarhetsfrågor.

Enligt Anne-Charlotte Malm, senior advisor på Sida, har myndigheten bestämt sig för att behålla nätverket men säger att de kommer att genomföra stora förändringar.

– Vi kommer att fortsätta utveckla nätverket utifrån de rekommendationer vi fick fram i utvärderingen, något som vi precis har börjat med, säger hon.

"Blivit en diskussionsklubb"

Volvo Group har ingått i flera utvecklingsprojekt tillsammans med Sida och har varit medlem i nätverket sedan starten. Numera är de en av medlemmarna som är besvikna på hur nätverket har skött av Sida.

Johan Reiman är projektledare för Corporate Social Responsibility, CSR, på Volvo Group och har hand om Volvos utvecklingsprojekt. Enligt honom har nätverket inte lyckat leverera det han hoppades på.

– Det har blivit som en diskussionsklubb, men själva poängen med nätverket för oss var att det skulle utmynna i konkreta resultat. Jag skulle vilja att nätverket handlade mer om att hitta nya sätt att samarbeta både med den svenska privata sektorn men också med biståndssektorn tillsammans i olika projekt, säger han.

Facken utestängda

En annan kritik, som tidigare har riktats mot nätverket, är att man diskuterar rättvisa löner utan att facken har bjuds in som medlemmar. De företag som tillfrågats i rapporten tror att det skulle kunna påverka det öppna samtalsklimatet på nätverksträffarna negativt om man hade med facken.

Detta är något som Christer Wälivaara, strateg för 6F internationella verksamhet är mycket kritisk till. Han tror att vissa företag kan vara rädda för att öppna en dialog med facken eftersom facken tar rollen som en “watchdog” gentemot företagen. Han menar att om företagen verkligen skulle vilja ha en förändring skulle man kunna åstadkomma mer om facken var involverade.

– Ta H&M som exempel, eftersom de är ett så pass stort globalt företag skulle de kunna försäkra sig om att folk faktiskt får en lön de kan leva på, säger han.

Suzanne Krook, rådgivare inom näringslivssamverkan på Sida, menar att fackens medverkan hade motverkat själva syftet med nätverket. Syftet var att öppna upp för en dialog mellan olika privata företag. Hon framhåller att Sida är måna om att jobba med facken och har bjudit in olika fackförbund till att jobba i olika projektgrupper tillsammans med företagen och Sida.

Johan Reiman från Volvo Group menar att det snarare skulle gynna nätverket om facken vore med.

– Det är mycket möjligt att det blir mer relevanta diskussioner och inte lika mycket ”fluff” som kommer ut. När facken är involverade brukar saker generellt i slutändan bli mer konkret och mer handlingsinriktat, säger han.

Moa Persson

Johanna Finnholm

Chloé Lhote-Bérogin

Mer läsning