Bo Forsberg, här i Gaza 2016, tycker det är kul att biståndet uppmärksammas med en kunglig medalj.

Bo Forsberg, här i Gaza 2016, tycker det är kul att biståndet uppmärksammas med en kunglig medalj.

Kunglig medalj för framstående insatser inom biståndet

Biståndsorganisationen Diakonias tidigare generalsekreterare Bo Forsberg, får medalj av kungen. ”Jag tillägnar den till mina vänner som med livet som insats jobbar för förändring”, säger han till OmVärlden.

Publicerad:

Den 28 januari är kung Carl Gustaf Bernadottes namnsdag. Varje år på den dagen meddelar hovet utdelningen av en rad kungliga medaljer och ordnar. I år går en medalj i 8:de storleken, i blått band, till Bo Forsberg för framstående insatser inom kyrkligt bistånd.

– Det är roligt, av två skäl. Det känns som ett erkännande och uppmuntrande för allt slit och arbete. Det är en personlig utmärkelse, men den är framför allt till alla de människor som står där ute i kampen, som med livet som insats jobbat för att förändringar ska ske. Jag har goda vänner som mördats och sitter i fängelse. Det är deras medalj. Det är också roligt att biståndet uppmärksammas, att det varit viktigt, säger Bo Forsberg till OmVärlden.

Han fyller 71 år i år, men är fortfarande aktiv. För fyra år sedan lämnade han biståndsorganisationen Diakonia där han jobbat sedan 1980-talet, först som Asienchef och sedan som generalsekreterare (1994-2017).

Som pensionär har han fortsatt sitt engagemang i Radiohjälpen där han suttit i styrelsen i 25 år. Nu har han lämnat även det engagemanget, men fortsätter att resa runt i landet för att hålla i workshops, seminarier och gudstjänster om sina erfarenheter och för att inspirera andra att engagera sig i internationella frågor.

Han ligger bland annat också bakom Initiativ Kambodja, som består av en grupp med riksdagsledamöter, tidigare ambassadörer och representanter från civilsamhället med gemensam drivkraft att försöka påverka regeringens, riksdagens och EU:s beslut om Kambodja. Bo Forsbergs engagemang för Kambodja väcktes under hans tid på Diakonia. I en intervju i OmVärlden 2018 uppmanade han den svenska regeringen att stå upp för de mänskliga rättigheterna i landet.

Just nu jobbar Initiativ Kambodja aktivt med att försöka få den svenska regeringen att behålla någon form av diplomatisk representation i Kambodja, även efter att den svenska ambassaden stängs.

– Vi tog initiativ till att skriva de brev som riktades till utrikesministern förra året, där vi var flera svenska och lokala kambodjanska organisationer som skrev under. Vi har också haft samtal med statssekreterare Per Olsson Fridh för att uttrycka vår besvikelse, men vi förstår att det är finansen som ligger bakom. Däremot sa vi att det är viktigt att det finns politisk närvaro i Kambodja, och tycker att man skulle kunna placera en svensk chargé d´affaires på ett lokalt Sidakontor för att följa människorättsaktivister och besöka rättegångar och fängelser, säger Bo Forsberg.

Initiativ Kambodja har också varit i kontakt med företaget H&M som även det stödjer en fortsatt diplomatisk närvaro i landet. Redan under de sista åren på Diakonia började Bo Forsberg driva en linje för att samordna alla aktörer och intressenter i utformandet av strategier för internationellt utvecklingssamarbete.

– Från analysläget ska företagen, den politiska delen, biståndet och civilsamhället med där man gör en gemensam analys kring utmaningarna i landet för strategin. I exemplet Kambodja skulle man sätta sig ner med H&M och fråga dem vilka utmaningar de ser för att kunna driva produktion i landet. Jag är övertygad om att vi kan formulera en gemensam, övergripande strategi från Sverige där vi tillsammans säger vad vi vill jobba med, med olika ingångar och intressen, men vara överens så att vi drar åt samma håll, säger Bo Forsberg.

Han konstaterar att riktigt där är inte Sverige idag, när det kommer till internationellt utvecklingssamarbete. Det fungerar delvis redan så inom klimatarbetet, men Bo Forsberg ser stora utmaningar på utrikesdepartementet där några jobbar med handelsfrämjande åtgärder och andra med mänskliga rättigheter.

– Men de talar inte med varandra, och då blir det svårt att få ihop det.

En gammal käpphäst är svenska politiska partiers syn på biståndsnivåerna. Bo Forsberg säger att det kommer i vågor, men nu med ökad nationalism över hela världen ser vi återigen politiker som vill skära i biståndet för att prioritera annat.

– Det här är en otroligt olycklig utveckling, för vi lever i en värld där vi är så beroende av varandra. Med trumpismen och de småpåvar som följer hans spår om att bryta internationella avtal. Det är en farlig utveckling, hävdar jag. Att skära i biståndet är ett uttryck för det som vi vill egentligen vill motverka. Vi är beroende av internationellt samarbete om vi ska klara de utmaningar vi står inför, säger Bo Forsberg.

Medaljutdelningen sker senare i februari. Kungen vill själv dela ut medaljerna, men bara åtta personer kan samlas så det kräver viss organisering. Kungen själv är vaccinerad, men inte alla andra. Bo Forsberg har däremot haft covid-19. En tuff tid som han bland annat talat om i Tankar för dagen, på radion.

Läs också en längre intervju med Bo Forsberg från hans tid som generalsekreterare på Diakonia.

Andra personer som också tilldelats medalj av kungen den 28 januari 2021 är bland annat Gerald Nagler, för betydande och mångåriga insatser för att främja mänskliga rättigheter, Anders Wijkman, för förtjänstfulla insatser rörande frågor inom tillväxt och miljö, professor Deliang Chen, för framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning, och ambassadör Olof Skoog, för framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning.

Erik Halkjaer

Mer läsning