Med spelet Målkompassen vill UNDP Sverige tillgängliggöra och öka kunskapen om globala målen.

Med spelet Målkompassen vill UNDP Sverige tillgängliggöra och öka kunskapen om globala målen.

Kunskapsspel lyfter utmaningarna med de globala målen

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har i Sverige tagit fram spelet Målkompassen, som syftar till att höja kunskapsnivån om de globala målen och ge tips om hur man kan leva mer hållbart. Hittills har över 3 000 personer testat spelet.

Publicerad:

I början av mars lanserade UNDP Sverige spelet ”Målkompassen” – ett interaktivt frågespel där du som spelare ska kunna lära dig mer om arbetet med de globala målen och Agenda 2030. Spelet är framtaget med stöd från biståndsmyndigheten Sida och syftar till att tillgängliggöra den statistik som FN årligen tar fram om arbetet med de globala målen.

Enligt undersökningar gjorde av opinionsinstituten Novus och Sifo, på uppdrag av företaget Afry respektive Sida, känner bara varannan svensk (52 respektive 47 procent) till de globala målen för hållbar utveckling. Båda undersökningarna genomfördes i slutet av 2020.

I Afrys undersökning uppgav dessutom nio av tio (87 procent) att de inte tror att målen kommer uppnås inom utsatt tid. I Sidas undersökning trodde nästan två av tre (63 procent) att målet om att utrota extrem fattigdom inte kommer uppnås.

Många frågar om globala målen

Lisa Stenvinkel är projektledare för spelet på UNDP Sverige och har tillsammans med kollegan Lydia Watchefo, drivit idén om kunskapsspelet "från frö till slutprodukt". Hon berättar att en av de vanligaste frågorna som kommer in till organisationen handlar om hur det egentligen går för de globala målen.

– Målkompassen utvecklades för att ge svar på just det. Vi ville tillhandahålla fakta och statistik om framstegen, men också belysa utmaningarna inom globala målens sjutton områden som släpps varje sommar i den årliga rapporten SDG Progress Report, säger Lisa Stenvinkel.

Eftersom få personer har tid och lust att läsa igenom hela den årliga FN-rapporten ville hon göra den tillgänglig för fler. Det var då idén föddes om att skapa ett interaktivt spel med information från rapporten.

– Vi ville göra det roligare och mer tillgängligt att lära sig mer om hur arbetet med globala målen går. Målet har hela tiden varit att höja kunskapsnivån om globala målen och belysa vilka områden vi behöver öka takten inom för att nå dem. Vi står inför stora utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle och enorma förändringar behöver ske, och vi är övertygade om att förändring börjar med kunskap.

Varefter man klarar spelets olika utmaningar är tanken att spelarna hela tiden ska öka sin förståelse för de globala målens betydelse. Samtidigt får den som spelar också en del handfasta tips för hur man kan vara med och bidra till en mer hållbar framtid.

Hur har intresset sett ut för spelet under de första veckorna?

– Intresset har varit stort! Sedan lanseringen för knappt tre veckor sedan har över 3 000 personer börjat spela Målkompassen. 39 personer har redan klarat av spelets svåraste utmaning, att svara rätt på minst 100 frågor, och därmed uppnått titeln Generalsekreterare. Och en person i Jönköping har svarat rätt på över 400 frågor! Denna för oss okända stjärna är tveklöst Målkompassens hittills obesegrade mästare, säger Lisa Stenvinkel.

Har ni fått några reaktioner från dem som har testat spelet?

– Vi har fått in positiva reaktioner och meddelanden i sociala medier, vilket är väldigt roligt. En av de allra första reaktionerna kom från ministern, Per Olsson Fridh, som skrev att han spelat och klarat mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Några av de roligaste kommentarerna att läsa är när spelare skriver om insikter de fått under spelets gång eller om fakta som de har lärt sig i spelet, till exempel att ett av fem barn lever i extrem fattigdom.

Här finns spelet tillgängligt. Statistiska centralbyrån (SCB) har också tagit fram en interaktiv utbildningsplattform för den som vill lära sig mer om målen.

Susanna Sköld

Mer läsning