Socialminister Lena Hallengren har trots upprepade frågor valt att inte kommentera att hon medverkade på en FN-konferens med en människorättsförbrytare från Myanmar.

Socialminister Lena Hallengren har trots upprepade frågor valt att inte kommentera att hon medverkade på en FN-konferens med en människorättsförbrytare från Myanmar.

Lena Hallengren deltog på konferens med kuppmakare från Myanmar

Publicerad:

FN:s antinarkotikaorgan, UNODC tog emot en av de högsta militärerna bakom kuppen i Myanmar till sin konferens. Anklagad för övergrepp har EU riktat personliga sanktioner mot Myanmars polischef, generallöjtnant Than Hlaing.

Den 12 april i år håller FN:s organ för narkotikakontroll och förebyggande av brott, UNODC, sitt årliga möte med FN:s narkotikakommission (CND). Mötet hålls i fem dagar i Österrikes huvudstad Wien. Det är delvis ett digitalt möte där flera deltagare deltar via länk.

En av deltagarna på konferensen är generallöjtnant Than Hlaing, sedan 2 februari Myanmars biträdande inrikesminister och landets högsta polischef. Sedan militärkuppen den 1 februari i år har landet skakats av blodiga protester, med civilbefolkningen på ena sidan och polisen på den andra.

I stort sett dagligen kablas det ut nyheter om polisiära övergrepp i Myanmar. Omvärlden har fördömt agerandet och Than Hlaing har tillsammans med en rad andra höga militära officerare belagts med sanktioner från bland annat Storbritannien (18 februari) och EU och USA (22 mars). 

Som orsak till sanktionerna mot polischefen anges att polisen under hans befäl bland annat dödat och godtyckligt gripit demonstranter. EU skriver i sin sanktionslista: ”General Than Hlaing är direkt ansvarig för beslutsfattande gällande den repressiva taktik och det våld som använts av polisen mot fredliga demonstranter och är därför ansvarig för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Myanmar”.

Även FN:s generalsekreterare har fördömt juntans våld och kallat det ”oacceptabelt”.

”Blev helt förskräckta”

På FN-organet UNODC konferens i Wien medverkar deltagare från i stort sett alla världens länder. Myanmars delegation leds av polischefen generallöjtnant Than Hlaing.

– När vi fick höra om det blev vi helt förskräckta. Det är orimligt att ett FN-organ legitimerar juntan på det sättet, säger Khin Ohmar, ordförande för den burmesiska människorättsorganisationen Progressive Voice, till OmVärlden.

Genom att låta Than Hlaing representera Myanmar, menar Khin Ohmar att UNODC legitimerar kuppmakarna regering som om den vore folkvald. Khin Ohmar och andra dissidenter oroas över att det är ett tecken på att juntan kommer att erkännas. 

– Polisen har, jämte militären, övervakat människor, bränt egendom och terroriserat folk. Ett blodbad på marken, som general Than Hlaing är ansvarig för, säger Khin Ohmar.

Hittills rapporteras fler än 800 människor ha dött i samband med protesterna. Progressive Voice har tillsammans med 400 andra organisationer i landet skickat ett brev till UNDOC med krav om att de genast klipper alla band med juntan, men utan att få svar.

Behövde inte resa till EU

På grund av pandemin hålls UNODC-konferensen i Wien delvis över videolänk. Khin Ohmar från Progressive Voice påpekar att det var tack vare det som generallöjtnant Than Hlaing alls kunde delta. Han hade inte kunnat resa till EU, på grund av sanktionerna mot honom som också innefattar inreseförbud.

Generallöjtnant Than Hlaings deltagande i FN-konferensen är militärregimens första i FN-sammanhang sedan kuppen i februari. På konferensen berättar han hur Myanmar lyckats minska droghandel och narkotikatillverkning. 

Man talar i tv
Generallöjtnant Than Hlaing är Myanmars högsta polischef och anklagad för grova övergrepp. Här talar han inför FN:s antinarkotikaorgan, UNODC. Foto: Youtube

Enligt en nyhetsartikel i en regeringsägd tidning säger han också att minskad drogtillverkning är en förutsättning för fred och att regeringen arbetar för långvarig fred i hela landet. Men många är skeptiska och menar att varken produktionen eller handeln med narkotika har minskat, särskilt inte i de etniska områden som kontrolleras av militären.

Bland övriga deltagare på Wienkonferensen återfinns både Sveriges socialminister Lena Hallengren (S) och Sveriges samordnare för genomförandet av Agenda 2030, Gabriel Wikström (S), även tidigare folkhälsominister. Lena Hallengren håller ett förinspelat anförande för Sveriges räkning. 

Enligt utrikesdepartementets presstjänst var alla länder inbjudna att göra anföranden i den allmänna debatten. ”Sverige, och ett antal andra länder, valde då att låta en minister göra det nationella anförandet. Lena Hallengren har som socialminister ansvar för regeringens narkotikapolitik och det var därför hon gjorde det svenska anförandet”, skriver presstjänsten till OmVärlden. Utöver den svenska ministern deltog även ministrar från åtta andra länder, bland annat från EU-länderna Portugal, Spanien och Litauen.

Gabriel Wikström deltog i en paneldebatt under ett sidoevent. Även representanter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltog i konferensen. Varken Gabriel Wikström eller Lena Hallengren ingick formellt i Sveriges delegation.

Inget fördömande

UNOCD har inte svarat på mejl från OmVärlden gällande generallöjtnant Than Hlaings medverkan. Den Yangonbaserade tidningen Myanmar Now har dock fått tag på Jeremy Douglas, ansvarig för UNODC i Sydostasien. 

Enligt Jeremy Douglas kan inte UNODC ta ansvar för generallöjtnant Than Hlaings deltagande i konferensen eftersom inbjudningarna skickades ut till staterna under 2020. Registreringen för de individer som skulle representera staterna skedde dock mellan 24 mars och 7 april i år, långt efter militärkuppens genomförande.

När OmVärlden frågar utrikesdepartementet (UD) hur Sverige kunde låta en företrädare för regeringen delta i mötet utan att kommentera situationen i Myanmar eller öppet fördöma generallöjtnant Than Hlaing deltagande – trots att man på listor kunde se att han var med – svarar UD:s presstjänst: 

”General Than Hlaing var inte specifikt inbjuden utan ingick i Myanmars officiella delegation till CND. Det fanns ingen möjlighet för Sverige eller något annat medlemsland att förhindra att generalen anmäldes som del av Myanmars delegation.”

Enligt UD ska UNODC, då de fick veta att generalen var del av Myanmars delegation, ha kontaktat FN:s rättsavdelning i New York. Enligt dess bedömning fanns det ingen möjlighet att förhindra att generalen deltog som representant för Myanmar i ett mellanstatligt möte.

”Sverige beklagar att general Than Hlang inte kunde förhindras från att delta på mötet”, skriver UD till OmVärlden.

Ger 75 miljoner om året

Sverige är också ett av länderna som finansierar FN-organet UNODC:s arbete med ett kärnstöd, alltså icke öronmärkta pengar, genom UD. För 2021 har Sverige förbundit sig att ge kärnstöd om 75 miljoner kronor. 

Sverige har gett lika mycket per år de senaste tre åren, och dessförinnan en något lägre summa, en ger också mer riktat stöd av varierande storlek. Enligt UD ska svenska pengar inte ha använts för att finansiera konferensen i Wien. ”Dessa möten ska finansieras via FN:s reguljära budget”, skriver UD till OmVärlden.

Khin Ohmar från Progressive Voice uppmanar Sverige att ta ett samtal med UNODC och ifrågasätta generalens deltagande och varför FN-organet inte svarat de 401 organisationerna på kritiken.

– Sverige, och hela världen, måste fördöma kuppen och juntans våld starkare, säger Khin Ohmar.

I mitten av maj gick UNODC, efter kritiken, ut med ett uttalande. Där skriver FN-organet att de inte kan påverka vilka personer som representerar de olika länderna i deras möten.

Förtydligande: Utrikesdepartementets svar till OmVärlden är å socialminister Lena Hallengrens vägnar. 

Mer läsning