En syrisk familj i flyktinglägret Bekaa Valley i Libanon. Libanon vill skicka tillbaka de syriska flyktingar som kommit till landet.

En syrisk familj i flyktinglägret Bekaa Valley i Libanon. Libanon vill skicka tillbaka de syriska flyktingar som kommit till landet.

Libanon: syriska flyktingar måste återvända hem

Libanon ska redan ha börjat skicka tillbaka flyktingar till Syrien. Repatrieringen sker utan närvaro av internationella observatörer, och det är oklart om syrierna återvänder frivilligt.

Publicerad:

Libanon är i ett väldigt känsligt läge. I lördags deklarerade premiärminister Saad Hariri överraskande att han avgår med omedelbar verkan. Han förklarade avhoppet med att han fruktar för sitt liv och att stämningen i Libanon påminner om hur det var innan mordet på hans far Rafiq Hariri 2005. Saad Hariri gick samtidigt till hård attack mot Iran och shiamuslimska Hizbollahrörelsen, som stöds av både Syrien och Iran.

Politiska diskussioner pågår nu bakom stängda dörrar i parlamentet och libaneserna vet ytterst lite om vad som händer härnäst.

– Vi libaneser vet ingenting, det råder förvirring. Det är oklart om ens regeringen vet vad som kommer att hända, säger George Ghali, chef för Act for Human Rights (ALEF) i Libanon.

Flyktingfrågan mycket känslig

En av landets största och mest känsliga politiska frågor är just nu flyktingsituationen. Libanon har tagit emot minst 1,5 miljoner flyktingar från Syrien. Enligt vissa uppskattningar kan det röra sig om uppemot två miljoner.

Saad Hariri har som premiärminister motsatt sig återvändandet och sagt att det är för tidigt eftersom situationen i Syrien fortfarande är mycket osäker.

Enligt Björn Brenner, Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan, talas det i de länder som angränsar till Syrien redan om när de syriska flyktingarna kan börja skickas tillbaka:

– Libanons övergripande strategi avseende de syriska flyktingarna är att samtliga 1,5 miljoner ska återvända till Syrien. Styrande politiker i Libanon menar att den tid de syriska flyktingarna tillbringar i Libanon är tillfällig och ska endast utgöra ett kortare vänteläge innan de återvänder till Syrien igen och fortsätter sina liv där.

10 000 redan hemskickade

Björn Brenner säger att det redan har skett vissa repatrieringar av syriska flyktingar från Libanon tillbaka till Syrien.

– Omkring 10 000 syriska flyktingar har redan blivit tillbakaskickade i bussar, främst till Idlib-provinsen i den nordvästra delen av landet. Huruvida det har varit fråga om ett frivilligt återvändande för dessa flyktingar eller snarare en tvångsförflyttning kan diskuteras.

Han menar att flyktingarna har flyttats under förevändningen att säkerhetsläget försämrats i det gränsområde i östra Libanon dit de tagit sin tillflykt. Bland flyktingarna gömmer sig också stridande rebeller som kämpar i Syrien.

– I och med detta riskerar flyktingarna i dessa områden att dras över en kam och alla betraktas som en säkerhetsrisk, säger han.

I augusti skrev NPR och flera andra medier att tusentals syriska flyktingar i norra Libanon börjat återvända till hemlandet.

En månad tidigare berättade Philippe Lazzarini, samordnare för FN i Libanon, för journalister att det är viktigt att Libanon följer internationell lag.

– De syriska flyktingarnas återvändande måste vara värdigt, frivilligt och säkert, och hittills har dessa kriterier inte uppfyllts, förklarade han och fick medhåll av Sigrid Kaag, FN-chef i Libanon, skriver Albawaba.

Enligt FN:s beräkningar återvände 30 000 syriska flyktingar under första halvan av 2017.

Både Lazzarini och Kaag varnade för att effekten kan bli den motsatta om flyktingar återvänder för tidigt.

– Erfarenhet visar att om de flyttar tillbaka till sitt hemland för snabbt, och sedan måste fly igen, är sannolikheten att stanna permanent i värdlandet, mycket, mycket högre, sa Lazzarini.

Frivilligheten ifrågasatt

På grund av säkerhetsläget i dessa områden tillåts inte FN-personal närvara när förflyttningen sker.

– Oavsett säkerhetsläget är bristen på internationell närvaro mycket problematiskt och ger naturligtvis upphov till misstankar om att detta inte följer de regler som internationell humanitär rätt föreskriver, säger Björn Brenner och fortsätter:

– Förflyttningen av flyktingar är allt annat än en renodlad humanitär gärning från den libanesiska regeringens sida. Vad som skett är snarare ett försök att rensa landets gränsområden i öster på syriska rebeller, samtidigt som man slår två flugor i en smäll och blidkar den utbredda inrikesopinionen och motståndet mot syrier i landet.

Brenner anser att den libanesiska regeringens agerande är problematiskt, dels ur en humanitär synvinkel då de områden flyktingarna skickas tillbaka till i Syrien inte är säkra ännu, de skickas med andra ord tillbaka in i en krigszon. Dels politiskt då flyktingarna utnyttjas som en bricka i ett inrikespolitiskt spel där libanesiska politiker pekar på de syriska flyktingarna som roten till problemen i samhället, istället för att själva ta ansvar för decennier av djupa samhällsproblem i landet.

Återsändningarna av syriska flyktingar pekar på, enligt honom, att en större politisk förändring håller på att ske i Libanons förhållande till Assad-regimen.

– Den libanesiska regeringen har insett att Bashar al-Assad kommer att sitta kvar som Syriens ledare även efter krigets slut och man kommer då behöva ha goda arbetsrelationer med honom. Dessutom finns starka kopplingar mellan libanesiska Hizbollah och Assad-regimen som påverkar Libanons politik. Inte olikt flera andra länder i regionen tillåter även Libanon att realpolitiska egenintressen får trumfa de syriska flyktingarnas skyddsbehov.

Josefine Elfström

Mer läsning