Fredrik Malm, Liberalernas tidigare talesperson i biståndsfrågor, välkomnar minskningen av biståndet till Palestina.

Fredrik Malm, Liberalernas tidigare talesperson i biståndsfrågor, välkomnar minskningen av biståndet till Palestina.

Liberalerna gläds åt sänkt bistånd till Palestina

”Hundratals miljoner ska inte gå till den genomkorrupta palestinska maktapparaten” menar Liberalernas Fredrik Malm som hyllar det nu sänkta biståndet. Men i själva verket är det, enligt uppgifter till OmVärlden, endast 7,4 miljoner kronor som går till den palestinska myndigheten.

Regeringen har kraftigt sänkt nivån på utvecklingsbiståndet till Palestina. I år får Sida använda högst 165 miljoner kronor för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina. Det kan jämföras med den senaste redovisade siffran som är från 2021. Då var det totala biståndet till Palestina 604 miljoner kronor, varav 370 miljoner kronor var utvecklingsbistånd. 

För Fredrik Malm, tidigare biståndspolitisk talesperson för Liberalerna, är de minskade bidragen glädjande. På Twitter och Facebook skriver han:

Nu har Mahmoud Abbas inlett det 19:e året på sin 4-åriga mandatperiod som president i Palestinska Myndigheten. Att Fatah och Hamas skulle ha några tankar på att hålla fria val finns inte. Att de ens skulle överväga att respektera mänskliga rättigheter är ett dåligt skämt. 

Men det är inte förrän nu som regeringen - äntligen! - börjar skära ordentligt i biståndet till Palestina. Bra @JohanForssell Det finns ingen anledning att Sverige år efter år plöjer in hundratals miljoner kr i den genomkorrupta och diktatoriska palestinska maktapparaten. -->

Våra skattepengar ska inte gå till terrorism, hatpropaganda och korruption. Detta har jag jobbat för i årtionden”

Fredrik Malms bild är att hundratals miljoner går från Sida till den palestinska myndigheten som styrs av president Mahmoud Abbas. Enligt Göran Paulsson, Sveriges biståndsråd i Jerusalem, stämmer inte detta.

Endast 2 procent av biståndet – 7,4 miljoner kronor - i det som är bilaterala samarbetsstrategin går direkt till den palestinska myndigheten, uppger Göran Paulsson i ett mejl till OmVärlden.

Pengarna går till deras miljömyndighet EQA som har ett myndighetssamarbete med svenska Naturvårdsverket. 

I mejlet skriver Göran Paulsson också att:

”55 procent av det svenska biståndet går till civilsamhällesorganisationer som bland annat arbetar för att främja demokratisk utveckling, MR, jämställdhet, SRHR, rättsstatsprinciper, anti-korruption. Övrig andel går till samarbeten med multilaterala organisationer som också är aktiva inom dessa områden.”

Utöver dessa medel så kan det finnas indirekta pengar från FN-systemet som använts i Palestina i någon form genom svenskt kärnstöd, men då är de svenska pengarna inte öronmärkt till Palestina.

Anklagas för att fara med osanningar

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan som har många samarbetspartner i Israel och Palestina, hävdar att Fredrik Malm far med osanningar.

– Det enda jag begär av Fredrik Malm är att vara faktabaserad. Han kan vända sig till det svenska generalkonsulatet för att få reda på var pengarna går till. Fakta är att det handlar om bistånd som bland annat går till civilsamhällesorganisationer som utkräver ansvar av såväl den israeliska ockupationsmakten som den palestinska myndigheten. Ett stort stöd, även det som kommer från oss, handlar om att möjliggöra för palestinier, inte minst kvinnor, att delta i lokala demokratiska processer och sätta tryck på att det ska hållas val på de palestinska områdena.

Enligt Erik Lysén kan det minskade stödet till Palestina bygga på en felaktig bedömning. 

Jag tror att det finns en missuppfattning om att en stor del av biståndet går direkt in i den palestinska myndighetens budget. Eller så finns det en vilja att måla fram det så.

Erik Lysén anser att just nu – med en ny högerorienterad israelisk regering i Israel – är det viktigt att stödja krafter som arbetar för mänskliga rättigheter i Palestina och i Israel. 

– Vi ser redan att det förbereds lagstiftning som kan göra det svårare för israeliska och palestinska freds- och människorättsorganisationer. Det finns också en retorik från den nya regeringen om ockupationen och man säger helt öppet att ännu fler bosättningar ska etableras, vilket stärker extrema bosättare och skapar stor utsatthet för palestinska byar. Allt detta skapar en våldspiral. 

Avstår från intervju

OmVärlden har sökt Fredrik Malm för en intervju kring biståndet till Palestina. Han meddelar dock per mejl: ”Tror det räcker att citera från mina tweets. Men kort kan sägas att min hållning, och även mitt partis, har varit densamma i många år – Sverige ska inte ge bistånd till diktaturer och länder som går i diktatorisk riktning. Det gäller PA (Palestinska myndigheten, red anmärkning) precis som det ska gälla andra odemokratiska regimer. Man har inte hållit val på 19 år. Man fängslar oliktänkande. Myndigheten är djupt korrupt.”

Fredrik Malm har tidigare varit, men är inte längre, utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Den rollen har nu Martin Melin. Liberalernas presstalesperson Victor Zetterman meddelar att Martin Melin och partiet står bakom Fredriks Malm uttalanden. 

Mer läsning