Izmur, Turkiet. Fackligt anslutna arbetare strejkar mot den ekonomiska krisen i landet. ”Vi kommer inte betala bankernas skulder.” Turkiet är ett av världens farligaste länder för arbetare, enligt en ny rapport.

Izmur, Turkiet. Fackligt anslutna arbetare strejkar mot den ekonomiska krisen i landet. ”Vi kommer inte betala bankernas skulder.” Turkiet är ett av världens farligaste länder för arbetare, enligt en ny rapport.

Lista: Världens tio farligaste länder för arbetare

Dödshot, brutalt våld och mord. Runt om i världen stoppas arbetare från att organisera sig fackligt. Det visar en rapport från världsfacket Ituc. Här är listan över världens tio farligaste länder för arbetare.

Bangladesh

Arbetare i Bangladesh kan inte utöva sina grundläggande rättigheter utan rädsla för att bli straffade eller utsatta för brutalt förtryck. Massavsked och förtryckande lagstiftning riskerar att drabba arbetare i Bangladesh som organiserar sig fackligt.

Brasilien

Landets våld mot arbetare fortsätter. Polisen markerar kraftigt mot strejker genom tårgas och våld mot strejkarrangörer för att skrämma arbetare som protesterar. Flera personer arresteras och fängslas på godtyckliga grunder och en del hotas till döden.

Colombia

Colombia är fortfarande ett av de värsta länderna när det kommer till kränkningar av de fackliga rättigheter. Mellan januari 2019 och mars 2020 mördades 14 fackliga ledare i landet.

Egypten

Sedan alla oberoende fackföreningar upplöstes 2018 har arbetare i Egypten försökt omregistrera flera fackföreningar, men ställts inför en svår och godtycklig process. Myndigheterna i landet har infört överdrivna och absurda krav på registrering, till exempel att få arbetsgivarens godkännande. Strejker stoppas systematiskt och deltagande arbetare arresterades av polisstyrkor.

Honduras

Arbetare i Honduras har länge utsatts för våld. Att bedriva fackföreningar i landet är extremt farligt och resulterar ofta i dödshot och mord. I Honduras råder straffrihet för den typen av brott och fackföreningsmedlemmar som dödshotats har ingen möjlighet att åttala de som begått brotten.

Indien

Polisen använder oproportionerligt våld mot arbetare som protesterar mot uteblivna löner och vill ha bättre arbetsvillkor. Tusentals arbetare grips bara för att ha utövat sin rätt att strejka.

Kazakhstan

Oberoende fackföreningar i Kazakstan utsätts för en statlig politik som syftar till att försvaga fackens organisering. Utan oberoende fackföreningar som försvarar arbetarnas rättigheter, berövas de sina medborgerliga friheter och lämnas utan skydd mot arbetsgivarmissbruk. Fackföreningsregistreringar hindras av staten och ledare fängslas för att ha organiserat sig fackligt.

Filippinerna

På Filippinerna är fackliga medlemmar särskilt utsatta för våld, hot och mord. Extremt statligt våld och kränkningar av de medborgerliga rättigheterna förekommer i landet. Arbetsgivare betecknar fackföreningar som ”subversiva organisationer” och utsätter deras medlemmar för våld och förtryck. Fackligt anslutna arresteras i sina hem och anklagas på tvivelaktiga grunder för vapeninnehav, av vapen som ditplacerats av landets säkerhetsstyrkor.

Turkiet

Turkiet är ett av länderna i världen som är mest fientliga mot fackföreningar. Sedan ett kuppförsök 2016 begränsade den turkiska regeringen de medborgerliga friheterna och upplöste oberoende fackföreningar, särskilt inom den offentliga sektorn. Arbetare som organiserar sig i fackföreningar lever i rädsla och ständigt hot för att bestraffas för sina handlingar.

Zimbabwe

Arbetare utsattes för våldsamma attacker under de allmänna strejkerna som organiserades av ZCTU i oktober 2018 och januari 2019. Flera medlemmar arresterades och 28 personer väntar fortfarande på rättegång efter att de fängslats för över ett år sedan. Fackliga ledare hotas med anonyma brev som innehåller dödshot och vapenkulor.

Mer läsning