Nordic Development Funds chef Karin Isaksson (i mitten) är den högst avlönade chefen i vår lönekartläggning. Därefter kommer Swedfunds vd Maria Håkansson och på tredje plats hamnar Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare på International Idea.

Nordic Development Funds chef Karin Isaksson (i mitten) är den högst avlönade chefen i vår lönekartläggning. Därefter kommer Swedfunds vd Maria Håkansson och på tredje plats hamnar Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare på International Idea.

Lönelistan 2022: Så höga är bistånds­chefernas löner

Årets topplön bland landets biståndschefer ligger på 211 105 kronor i månaden. Det är fem gånger mer än den chef som har lägst lön, visar OmVärldens stora lönekartläggning.

OmVärlden har kartlagt chefernas löner på 61 biståndsorganisationer. Karin Isaksson som är chef på Nordiska utvecklingsfonden (NDF) får 211 105 kronor i månaden. Hon är därmed den högst avlönade chefen i biståndsbranschen, enligt vår årliga lönekartläggning. 

Trots hennes höga lön så har organisationen sänkt lönen för den högsta chefen. Hennes företrädare hette Pasi Hellman och hade enligt vår lönekartläggning 2019 en lön på 218 000 kronor i månaden. 

0 kronor i månaden tjänar Karin Isaksson. Hon är därmed den högst avlönade chefen i biståndsbranschen.

Karin Isaksson kommenterar sin lön i ett mejl till OmVärlden. Hon skriver att lönen inte är jämförbar med den lön som chefer har på andra internationella biståndsorganisationer. Anställda på NDF betalar finsk inkomstskatt. "I mitt fall är skattesatsen 40 procent och att på många andra internationella organisationer så är skatten lägre", skriver hon. 

På andra plats i vår lönelista kommer Maria Håkansson, vd för Swedfund, som tjänar 164 096 kronor i månaden. 

På tredje plats finns International Ideas generalsekreterare Kevin Casas-Zamora med lönen 152 858 kronor i månaden.

Cheferna som tjänar minst

Längst ner på lönelistan finns Nike Dahlskog, generalsekreterare för Vänsterpartiets Internationella Forum. Hon har en månadslön på 43 496 kronor. Strax över henne hittar vi Jesper Hansén, generalsekreterare för My Right, som har en bruttolön på 49 900 kronor i månaden.

0 kronor i månaden tjänar Nike Dahlskog som hamnar längst ner på lönelistan.

Medellönen för cheferna på vår lista är 86 388 kronor för år 2021. Förra årets medellön var 83 174 kronor. Det innebär att biståndscheferna har fått en lönehöjning på 3,9 procent mellan år 2020 och 2021.  

När vi tittar närmare på löneökningarna visar det sig att 23 av de 47 som haft sin post både 2020 och 2021 inte har fått någon löneförhöjning alls. Åtta av cheferna har haft löneökningar mellan 0,1 och 2 procent.

Månadslönen höjdes med 10 000 kronor

Högst löneökning har Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén. Mellan 2020 och 2021 höjdes hennes lön från 74 500 kronor till 85 000 kronor – en ökning med drygt 14 procent. Naturskyddsföreningens pressekreterare kommenterar löneökningen i ett mejl till OmVärlden: 

”Den till synes stora löneöökningen mellan december 2020 och december 2021 förklaras av att lönen legat still sedan 2019, på grund av försenad lönerevision orsakad av Covidpandemin, och att den justerades först 2021 då ett nytt fyraårigt avtal tecknades. Föreningens generalsekreterare är alltså inte tillsvidareanställd, vilket bör beaktas vid värdering av lönenivå.”

Några biståndschefer har avstått från att svara på våra frågor. FN-organet UNDP uppger inte lönerna med hänvisning till den policy som FN har.

Svenska Postkodlotteriet är en av de absolut största givarna till svenska hjälporganisationer. De uppger själva att anledningen till att de finns är för att bidra med pengar till välgörenhetsorganisationer. Hela deras överskott, cirka en miljard kronor om året, går till 59 välgörenhetsorganisationer. Trots det vill inte Postkodlotteriet svara på hur mycket deras två vd:ar Eva Struving och Anders Årbrandt tjänar. "Postkodlotteriet är ingen välgörenhetsorganisation och har således inte på en sådan lista att göra" skriver presschefen i ett mejl.

Andra organisationer som avstått från att svara är Näringslivets internationella råd som inte uppgett hur hög lönen är för Christine Bäckström. Inte heller Moderaternas biståndsorganisation Jarl Hjalmarsson stiftelsen vill svara på hur mycket deras chef Eva Gustavsson tjänar.

Lönelistan

Lönen avser bruttomånadslönen i december 2021. Siffran i parantes anger lönen i december 2020 i de fall personen hade samma arbete då.

1) Karin Isaksson, managing director: 211 105 (205 950), Nordic Development Fund.

2) Maria Håkansson, vd: 164 096 (160 596), Swedfund.

3) Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare: 152 859 (152 859), International Idea.

4) Darío Soto-Abril, verkställande sekreterare: 144 867, Global Water Partnership.

5) Matilda Ernkrans, biståndsminister: 142 000, Regeringskansliet.

6) Carin Jämtin, generaldirektör: 127 500 (127 500), Sida.

7) Per Olsson Fridh, generaldirektör *: 112 000, Folke Bernadotteakademin.

8) Per Giertz, vd: 110 000 (110 000), FCG Sverige.

9) Måns Nilsson, exekutiv direktör: 108 000 (108 000), Stockholm Environment Institute.

10) Pernilla Baralt, generalsekreterare: 107 000 (104 000), Unicef Sverige.

11) Jenny Ohlsson, statssekreterare: 107 000, Regeringskansliet.

12) Marie Ottosson, överdirektör: 106 100 (106 100), Sida.

13) Madeleine Sjöstedt, generaldirektör: 101 800 (100 000), Svenska Institutet.

14) Morten Kjaerum, direktör: 101 500 (101 500), Raoul Wallenberg Institute.

15) Martin Ärnlöv, generalsekreterare: 98 000 (98 000), Röda Korset.

16) Helena Thybell, generalsekreterare: 97 700 (97 700), Rädda Barnen.

17) Torgny Holmgren, exekutiv direktör: 96 000 (96 000), Stockholm International Water Institute.

18) Gustaf Lind, generalsekreterare: 94 000, WWF.

19) Anna Tibblin, generalsekreterare: 91 555 (89 760), We Effect och Vi-Skogen.

20) Dag Levin Sparr, chef för internationell verksamhet **: 90 400 (90 400), Riksrevisionen.

21) Anna Ernestam, generalsekreterare: 90 000 (90 000), SOS Barnbyar.

22) Therése Sjömander Magnusson, direktör: 89 600 (89 600), Nordiska Afrikainstitutet.

23) Anders L Pettersson, exekutiv chef: 88 000 (81 660), Civil Rights Defenders.

24) Åsa Widell, generalsekreterare: 88 000 (88 000), Sverige för UNHCR.

25) Robert Wallen, chef för operativa avdelningen: 87 100, MSB.

26) Karin Lexén, generalsekreterare: 85 000 (74 500), Naturskyddsföreningen.

27) Maria Nyberg, generalsekreterare ***: 85 000, Union to Union.

28) Mariann Eriksson, generalsekreterare: 84 000 (84 000), Plan Sverige.

29) Erik Lysén, internationell chef: 82 500 (82 500), Act Svenska kyrkan.

30) Anna Liljelund Hedqvist, landsdirektör: 76 300 (76 300), Niras.

31) Anna Sundström, generalsekreterare: 76 284 (76 284), Olof Palmes Internationella Center.

32) Ingela Holmertz, generalsekreterare: 75 000 (73 500), RFSU.

33) Anna Nilsdotter, generalsekreterare: 75 000 (75 000), Water Aid.

34) Lena Ingelstam, generalsekreterare: 73 500 (72 000), Diakonia.

35) Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare 70 700 (70 700), Kvinna till Kvinna.

36) Jennifer Vidmo, generalsekreterare: 70 000 (70 000), ActionAid.

37) Anna Johansson, generalsekreterare: 70 000 (69 359), Amnesty Sverige.

38) Andreas Stefansson, generalsekreterare: 69 900 (68 400), Svenska Afghanistankommittén.

39) Anna Stenvinkel, generalsekreterare: 67 500 (67 500), ForumCiv.

40) Oliver Schulz, generalsekreterare: 67 172 (65 035), Läkare utan gränser.

41) Suzanne Standfast, generalsekreterare: 66 000 (65 000), Oxfam Sverige.

42) Stina Götbrink, generalsekreterare: 63 500 (62 500), Hand in Hand.

43) Martin Nihlgård, generalsekreterare 63 000 (63 000), Individuell Människohjälp.

44) Charlotta Norrby, generalsekreterare: 62 000 (60 000), Svenska Missionsrådet.

45) Jan Pettersson, kanslichef: 61 600 (60 500), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

46) Victoria Palmgren, chef globala enheten: 61 600 (60 300), Universitets- och högskolerådet.

47) Ola Rosling, ordförande ****: 58 240 (58 200), Gapminder Foundation.

49) Catherine Isaksson, generalsekreterare: 57 700 (57 700), Centerpartiets internationella stiftelse.

50) Martin Ängeby, generalsekreterare: 56 700 (54 000), Swedish International Liberal Center.

51) Louise Lindfors, generalsekreterare: 55 170 (53 750), Afrikagrupperna.

52) Niclas Lindgren, direktör: 53 300 (52 000), Pingstmissionens utvecklingssamarbete.

53) Erik Larsson, chefredaktör: 51 000, OmVärlden.

54) Therese Näsman, generalsekreterare: 50 500 (49 000), Green Forum.

55) Ulrika Hoff, generalsekreterare: 50 000, Kristdemokratiskt internationellt center.

56) Jesper Hansén, generalsekreterare: 49 900 (48 260), My Right.

57) Nike Dahlskog, generalsekreterare: 43 496 (42 269), Vänsterpartiets internationella forum.

58) Caroline Åberg, UNDP-Sverige. Svarade inte.

59) Christine Bäckström, vd, Näringslivets internationella råd. Svarade inte.

60) Eva Struving och Anders Årbrandt, managing directors för Novamedia Sverige AB, Svenska Postkodlotteriet. Svarade inte.

61) Eva Gustavsson, managing director, Jarl Hjalmarsson Stiftelsen. Svarade inte.

Så gjorde vi

OmVärlden har frågat 61 organisationer vilken lön deras högsta företrädare med anknytning till bistånd hade i december 2021, samt i december 2020. Fyra organisationer har valt att inte svara. Lönelistan redovisar bruttolöner utan övriga förmåner. 

Biståndsbranschen inkluderar organisationer som tar del av den statliga biståndsbudgeten samt fristående filantropiska organisationer som verkar för global utveckling. De organisationer som under år 2021 uppfyllt något av nedanstående kriterier har inkluderats i biståndsbranschens lönelista:

• Hjälporganisationer som tagit del av Sidas rambidrag.

• Statliga aktörer som haft en egen budgetpost under utgiftsområde 7 ”Internationellt bistånd” i statsbudgeten eller till mer än 50 procent finansierats av biståndspengar.

• Myndigheter som fått mer än 40 miljoner kronor från biståndsbudgeten via samarbete med Sida.

• Biståndsrelaterade organisationer som redovisat intäkter på mer än 40 miljoner kronor under senare år samt av OmVärlden bedöms som inflytelserika och välkända av allmänheten i Sverige, som partianknutna hjälporganisationer som fått bidrag från Sida.

* Per Olsson Fridh tillträder sin post som gd den 19 april 2022. ** Dag Levin Sparr är tf chef för internationell versksamhet på Riksrevisionen. *** Maria Nyberg, generalsekreterare för Union to Union började sin tjänst 2022. **** Ola Rosling, ordförande gapminder, lön anges för 80 procents tjänst. Vissa löner har angetts i euro, vilket vi konverterat till Skr. 

Erik Larsson
Tilda Janbrink

Mer läsning