Gabi Björsson (Afrikagrupperna), Niclas Lindgren (PMU), Bo Forsberg (Diakonia), Isabella Lövin (Biståndsminister), Yves Leterme (IDEA) och Anna Ryott (Swedfund) är några av cheferna i biståndsbranschen.

Gabi Björsson (Afrikagrupperna), Niclas Lindgren (PMU), Bo Forsberg (Diakonia), Isabella Lövin (Biståndsminister), Yves Leterme (IDEA) och Anna Ryott (Swedfund) är några av cheferna i biståndsbranschen.

Lönelistan: Så mycket tjänar cheferna i biståndsbranschen

Högst avlönad i bistånds-Sverige är Swedfunds VD, Anna Ryott, med drygt fyra gånger så hög lön som Afrikagruppernas generalsekreterare Gabi Björsson. Kvinnorna är i majoritet bland biståndsbranschens högsta chefer och transparensen är god. Med undantag för FN-organen där tystnad råder om personliga löneuppgifter.

Publicerad:

Förstaplatsen på lönelistan går åter till Anna Ryott, VD för det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Med sina 146 657 kronor brutto i månaden tjänar hon mer än både biståndsminister Isabella Lövin och generalsekreteraren för IDEA, tillika Belgiens tidigare premiärminister, Yves Leterme. En bra bit över listans medellön på 68 887 kronor i månaden.

Enligt Karin Kronhöffer, kommunikationsansvarig vid Swedfund, rättfärdigas VD:s höga lön av att bolaget huvudsakligen konkurrerar med andra organisationer inom finanssektorn när de rekryterar chefer.

”Vi betalar marknadsmässiga – men inte marknadsledande – löner för att få medarbetare som levererar på vårt uppdrag att minska fattigdom genom hållbart och effektivt företagande”, skriver Karin Kronhöffer i ett e-mail till OmVärlden.

Att Swedfund finansieras av just statliga biståndspengar tycks inte påverka lönesättningen. Hänsyn tas istället till regeringens regler för statliga bolag. Regler som även styr lönesättning i företag som Vattenfall och Svenska spel.

”Vi följer regeringens riktlinjer för statliga bolag och det är styrelsen som sätter VD:s lön”, skriver Karin Kronhöffer.

I botten av lönelistan hittar vi Charlotte Bohman, generalsekreterare för Hand in Hand med ett volontärarvode på 12 000 kronor (godkänt av henne själv och styrelsen) och Gabi Björsson, generalsekreterare för Afrikagrupperna, med 35 130 kronor i månaden. Enligt Gabi Björsson är Afrikagruppernas lönesättning en effekt av deras satsning på en ”solidarisk lönepolitik”.

– Det har med våra grundvärderingar att göra. Om man verkligen vill förändra och tro på en jämnare resursfördelning globalt måste man nånstans börja med sig själv, säger Gabi Björsson.

Kvinnor i majoritet bland biståndets chefer

58 procent av cheferna på lönelistan är kvinnor. Något som kan jämföras med endast 31 procent inom privat sektor. Bland de högst avlönade i kartläggningen syns en jämställd fördelning – fem av de tio bäst betalda är kvinnor.

En förklaring bakom kvinnornas framträdande roll kan vara biståndsbranschens sammansättning. Branschen består huvudsakligen av ideella organisationer och statliga organ. Kvinnor utgör en majoritet av de som engagerar sig ideellt i Sverige (56 procent), något som även tycks avspegla sig i chefstillsättningarna. Generellt råder även jämställdhet för höga poster inom statliga myndigheter, där varannan generaldirektör i dag är kvinna.

Återhållsamma löneökningar

OmVärldens kartläggning visar på begränsade löneökningar sedan förra året. Chefslönerna växer i snitt med 1,4 procent år 2016 (att jämföra med 2,3 procent för svenska löner som helhet). 18 av de 50 organisationer som deltagit i tidigare års granskningar rapporterar stillastående eller minskande chefslöner.

Ett undantag är Rudolph Cleveringa, generalsekreterare för den mellanstatliga organisationen Global Water Partnership (GWP) som fått en löneökning på 38 641 kronor (4029 euro). Steven Downey, kommunikationsansvarig vid GWP, förklarar löneökningen med att Cleveringa under 2016 gått från tillförordnad till ordinarie verkställande sekreterare, vilket innebar en befordran.

Statligt arbete lönar sig fortsatt

Statliga chefer fortsätter toppa lönelistan även detta år. 9 av de 10 högst betalda cheferna arbetar för myndigheter, statliga företag eller mellanstatliga organisationer.

En nykomling på listan i år är ordföranden för OECD:s biståndskommitté (DAC) som sedan 2016 är den tidigare generaldirektören för Sida – Charlotte Petri Gornitzka, med 121 400 kronor. Ordförandeskapet finansieras av svenska biståndspengar och är därför del av OmVärldens kartläggning. Charlotte Petri Gornitzka har genom arbetsflytten från Sida fått stå ut med en löneminskning på 2 517 kronor.

Bäst avlönad bland de ideella cheferna är Håkan Wirtén vid svenska Världsnaturfonden som varje månad lyfter 97 000 kronor. Strax efter kommer Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin med 95 500 kronor.

FN förtegen om personliga löner

De flesta organisationer OmVärlden kontaktat har varit öppna med sina löneuppgifter. Ett undantag som sticker ut är FN-organen UNDP och UNHCR som väljer att inte gå ut med personliga löner. De hänvisar istället till generella data om lönenivåer inom FN.

– Vi har information om lönesättning på olika positioner, det finns online. Det kan du ta del av. Men vad gäller specifika personer så kan vi tyvärr inte dela ut det, säger Didzis Melbiksis vid UNHCR.

Varken UNDP och UNHCR anser sig vara del av den svenska biståndsbranschen även fast de har större kontor i Stockholm. Didzis Melbiksis liknar UNHCR:s svenska kontor vid en ambassadverksamhet.

– Vi inte direkt kopplade till Sverige. Vi är inte en svensk organisation så att säga, vi är inte ens en internationell. FN är liksom bortom nationalstaterna, säger han.

Organisationen ”Sverige för UNHCR” och ”Unicef Sverige” deltar dock i listan. De är fristående ideella organisationer med nära samarbeten med FN-organen.

Två organisationer som väljer att inte delta i lönelistan är Postkodlotteriet och moderaternas biståndsorganisation Jarl Hjalmarsson Stiftelsen.

Novamedia som är företaget bakom Postkodlotteriet anser sig inte vara del av biståndsbranschen, trots att lotteriet är en av landets största stödjare av ideella organisationer inom branschen.

Jarl Hjalmarsson Stiftelsen har trots upprepade kontakter med OmVärlden valt att inte återkomma med löneuppgifter. Stiftelsen är därmed den enda partianslutna hjälporganisationen med stöd från Sida som inte redovisar sin chefslön.

Sverigedemokraternas hjälporganisation Hepatica är inte med på lönelistan eftersom organisationen i dagsläget inte får stöd från Sida.

Hela listan (månadslöner 2016, brutto, chefer inom biståndsbranschen):

1. Anna Ryott 146 657 kr

VD, Swedfund

2. Yves Leterme. 137 740 kr (14 362 €)

Generalsekreterare, IDEA

3. Isabella Lövin 130 000 kr

Minister för internationellt

utvecklingssamarbete och klimat,

Regeringskansliet

4. Charlotte Petri Gornitzka 121 400 kr

Ordförande, Biståndskommittén (DAC),

OECD

5. Anneli Rogeman 71 850 kr (We effect)

VD, We Effect och Vi-skogen 38 150 kr (Vi-skogen)

110 000 kr (Totalt)

6. Rudolph Cleveringa 105 755 kr (11 027 €)

Verkställande sekreterare,

Global Water Partnership

7. Sven-Eric Söder 101 000 kr

Generaldirektör,

Folke Bernadotteakademin

8. Lennart Båge, 100 000 kr

Vik. Generaldirektör, Sida

9. Annika Rembe 99 000 kr

Generaldirektör, Svenska Institutet

10. Håkan Wirtén 97 000 kr

Generalsekreterare, Världsnaturfonden

11. Ulrika Modéer 96 400 kr

Statssekreterare, Regeringskansliet

12. Torgny Holmgren 96 000 kr

VD, Stockholm International

Water Institute

13. Elisabeth Dahlin 95 500 kr

Generalsekreterare, Rädda Barnen

14. Johan Kuylenstierna 95 000 kr

VD, Stockholm Environment Institute

15. Anders Danielsson 93 000 kr

Generalsekreterare,

Svenska Röda Korset

16. Morten Kjaerum 92 000 kr

Direktör, Raul Wallenberg Institute

17. Magnus Lindell 88 500 kr

Chef för internationell verksamhet,

Riksrevisionen

18. Iina Soiri 85 000 kr

Direktör, Nordiska Afrikainstitutet

19. Véronique Lönnerblad 84 247 kr

Generalsekreterare, Unicef Sverige

20. Mariann Eriksson 80 000 kr

Generalsekreterare, Plan Sverige

21. Marie Ottosson 79 300 kr

Vik. Överdirektör, Sida

22. Catharina Gehrke 78 700 kr

Generalsekreterare, SOS Barnbyar

23. Sonja Daltung 77 000 kr

Kanslichef, Expertgruppen för

Biståndsanalys (slutade dec. 2016)

24. Kristina Henschen 76 475 kr

Kanslichef, Union to Union

25. Catharina Schmitz 75 000 kr

Landsdirektör Sverige, Niras Indevelop

26. Robert Hårdh 75 000 kr

Chef, Civil Rights Defenders

27. Peter Giertz 73 868 kr

VD, FCG Sverige

28. Erik Lysén 73 000 kr

Svenska kyrkans internationella chef,

Svenska kyrkan

29. Maria Andersson 71 060 kr

Generalsekreterare, RFSU

30. Karin Lexén 71 000 kr

Generalsekreterare,

Naturskyddsföreningen (tillträdde

mar. 2017)

31. Anna Sundström 69 000 kr

Generalsekreterare,

Olof Palmes Internationella Center

(tillträdde feb. 2017)

32. Ann Svensén 65 520 kr

Generalsekreterare, Individuell

Människohjälp

33. Anna-Karin Johansson, 65 300 kr

Generalsekreterare, Svenska

Afghanistankommittén

34. Jonas Borglin 65 000 kr

VD, Näringslivets internationella råd

35. Anna Lindenfors 64 488 kr

Generalsekreterare,

Amnesty Sverige

36. Katinka Lindholm 63 200 kr

Generalsekreterare, Sverige för UNHCR

37. Pernilla Trägårdh 63 000 kr

Chef internationellt utvecklingssamarbete,

Statistiska centralbyrån

38. Lena Ag 63 000 kr

Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna

39. Lisa Sjöblom 60 000 kr

Generalsekreterare, Forum Syd

40. Jakob Wernerman 59 000 kr

Chef internationellt utvecklingssamarbete,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

41. Johan Pettersson 59 000 kr

Generalsekreterare, Oxfam Sverige

42. Ingela Holmertz 58 500 kr

Generalsekreterare, Action Aid

43. Victoria Palmgren 52 000 kr

T.f. Enhetschef globala enheten,

Universitets och högskolerådet

44. Catherine Isaksson 51 800 kr

Generalsekreterare, Centerns

internationella stiftelse

45. Mari Mörth 51 500 kr

Generalsekreterare, Läkare utan gränser

46. Tiina Nummi-Södergren 50 000 kr

Generalsekreterare, My Right

47. Anders Malmstigen 48 000 kr

Generalsekreterare, Svenska

Missionsrådet

48. Martin Ängeby 48 000 kr

Generalsekreterare, Swedish

international liberal center

49. Bo Forsberg 47 525 kr

Generalsekreterare, Diakonia

50. Ylva Bergman 47 000 kr

Chefredaktör, OmVärlden

51. Niclas Lindgren 46 500 kr

Direktör, Pingstmissionens

Utvecklingssamarbete

52. Chris Ormalm 46 000 kr

Generalsekreterare, Green forum

53. Edvard Agrell 45 000 kr

Generalsekreterare, Kristdemokraternas

internationella center

54. Joel Nilsson 39 000 kr

Verksamhetsledare, Vänsterpartiets

internationella forum

55. Gabi Björsson 35 130 kr

Generalsekreterare, Afrikagrupperna

56. Ola Rosling 23 175 kr (halvtid)

Direktör, Gapminder Foundation

57. Charlotte Bohman 12 000 kr

Generalsekreterare, Hand in hand (volontärsarvode)

Valt att inte delta i lönelistan:

Jarl Hjalmarson Stiftelsen

Postkodlotteriet

UNHCR Norra Europa

UNDP Sverige

Hur OmVärlden avgränsat biståndsbranschen

Lönelistan redovisar bruttolöner utan övriga förmåner. Lönerna gäller för år 2016 om inget annat redovisas. OmVärlden har i årets granskning täckt 62 organisationer, varav fyra valt att inte delta. Biståndsbranschen inkluderar organisationer som tar del av den statliga biståndsbudgeten samt fristående filantropiska organisationer som verkar för global utveckling. De organisationer som under år 2016 uppfyllt något av nedanstående kriterier har inkluderats i biståndsbranschens lönelista:

  • Hjälporganisationer som tagit del av Sidas rambidrag.
  • Statliga aktörer som haft en egen budgetpost under utgiftsområde 7 ”Internationellt bistånd” i statsbudgeten eller till mer än 50 procent finansierats av biståndspengar.
  • Myndigheter som fått mer än 40 miljoner kronor från biståndsbudgeten via samarbete med Sida.
  • Partianknutna hjälporganisationer som fått bidrag från Sida.
  • Biståndsrelaterade organisationer som redovisat intäkter på mer än 40 miljoner kronor under senare år samt av OmVärlden bedöms som inflytelserika och välkända av allmänheten i Sverige.

Daniel Fjellborg

Mer läsning