Sara Skyttdel, KD, var en av ledamöterna i Europaparlamentet som inte ville rösta för att rohyinger utsätts för folkmord.

Sara Skyttdel, KD, var en av ledamöterna i Europaparlamentet som inte ville rösta för att rohyinger utsätts för folkmord.

M och KD röstade ner fördömande av folkmordet på rohingyer

Torsdagen den 7 oktober antog Europaparlamentet en resolution om situationen i Myanmar. Efter motstånd från den kristdemokratiska gruppen ströks dock en formulering om anklagelser om folkmord på den muslimska rohingya-minoriteten – det med stöd av de svenska ledamöterna från M och KD. 

Under torsdagen antog Europaparlamentet en resolution om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar, i vilken man fördömer militärkuppen den 1 februari. Resolutionen kräver bland annat att folkvalda ledare som statskansler Aung San Suu Kyi och president Win Myint ska släppas och uttrycker stöd för parallellregeringen National Unity Government som den legitima representanten för folkviljan i landet.

Resolutionen innehåller upprepade fördömanden av övergrepp på etniska och religiösa minoriteter, däribland det muslimska rohingyafolket. Flera partier ville även ha med ett tillägg som innehöll en hänvisning till anklagelser om folkmord på rohingyerna, formulerat som att Europaparlamentet ”upprepar sitt starka fördömande av alla tidigare och pågående kränkningar av mänskliga rättigheter och de systematiska och utbredda attacker, där ibland mord, trakasserier, våldtäkter och förstörelse av egendom, som, enligt uppgifter från [FN:s internationella undersökningsuppdrag i Myanmar] UNIFFM och FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter (UNHCHR), utgör folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten, begångna av de väpnade styrkorna mot rohingyafolket.”

Nedröstat förslag

Detta tillägg röstades dock ner av bland annat den kristdemokratiska partigruppen, inklusive de svenska ledamöterna Sara Skyttedal (KD), David Lega (KD), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M) och Tomas Tobé (M).

Natalie Tegelberg, tf. kanslichef hos David Lega, skriver i ett mejl till OmVärlden att ”Sara [Skyttedal] och David [Lega] fördömer givetvis det förtryck som rohingyer och andra minoriteter utsätts för i Myanmar. Resolutionen är ett initiativ från KD:s partigrupp EPP, och kommer efter att David lyft situationen för rohingyafolket och andra minoriteter vid upprepade tillfällen i sitt arbete i utskottet för mänskliga rättigheter.”

Moderaterna i Europaparlamentet skriver i en kommentar att man röstade för resolutionen som kraftigt fördömer angreppen på befolkningen i Myanmar och som framhåller att behandlingen av rohingyafolket utgör brott mot mänskligheten. "Däremot röstade vi inte för det här enskilda förslaget från vänstergruppen, till förmån för den text som kompromissats fram mellan flera partigrupper."

Tydligare formuleringar behövs

Kristina Jelmin, verksamhetschef för Svenska Burmakommittén, är kritisk till att hänvisningar till folkmord tagits bort.

– Jag kan konstatera att skrivningarna om situationen för rohingyer har urvattnats i den slutgiltiga texten om man jämför med tidigare utkast. Jag har svårt att förstå varför svenska EU-parlamentariker skulle ha röstat emot dessa skarpare skrivningar. Det borde inte vara kontroversiellt att hänvisa till FN:s egna utredningar som slagit fast att folkmord sannolikt begåtts.

Kristina Jelmin välkomnar resolutionen, men hade önskat tydligare formuleringar i frågan om ansvarsutkrävande.

– Just de generaler som FN pekat ut som ansvariga för övergreppen mot rohingyer styr nu landet. Jag hade därför velat se en tydligare uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att driva på för att de ansvariga utreds och ställs inför rätta i Internationella brottmålsdomstolen, säger hon.

Det nedröstade tillägget lades fram av vänstergruppen i Europaparlamentet och fick framför allt stöd av de socialdemokratiska och gröna grupperna. De tre sverigedemokratiska EU-parlamentarikerna gick emot sin egen partigrupp och var de enda från ”Europeiska konservativa och reformister” som röstade för tillägget. Även Liberalernas och Centerns ledamöter röstade för tillägget, också de i strid med sin partigrupp.

Europeiska rådet har i flera omgångar infört riktade sanktioner mot militären i Myanmar och företag kopplade till generalerna. Evin Incir (S) anser att EU har mer att göra.

– EU måste ta ytterligare steg för att sanktionera militärjuntan och andra som ligger bakom kuppen i februari, och individer och företag som ligger bakom kränkningarna av mänskliga rättigheter. Dessutom måste det leda till konsekvenser för de Europeiska företag som direkt eller indirekt bryter mot sanktionerna, säger hon till OmVärlden,

Mer läsning