Svår torka i Indien och flera andra länder samtidigt som de stora veteproducenterna Ryssland och Ukraina befinner sig i krig kan leda till att matpriserna till och med blir högre än tidigare prognoser.

Svår torka i Indien och flera andra länder samtidigt som de stora veteproducenterna Ryssland och Ukraina befinner sig i krig kan leda till att matpriserna till och med blir högre än tidigare prognoser.

Matkrisen kan bli värre än tidigare prognoser

Läget är fortsatt mörkt för världens livsmedelsförsörjning.  I Ukraina har Ryssland minerat fält, Indiens veteskördar hotas på grund av hetta och i norra delarna av Europa måste det snart regna för att rädda vårsådden. 

– Helt förödande när så många faktorer samordnas.

Det säger Markus Hoffman, mark-. och vattenexpert på LRF, Lantbrukarnas riksförbund, när han förklarar det akuta läget som nu råder för spannmålsförsörjningen i världen. 

– På den globala jordbruksmarknaden går det ofta att kompensera bortfall av skördar i ett område med andra länder som haft mer gynnsamma förhållanden. Men nu pekar många omständigheter åt fel håll, fortsätter Markus Hoffman.

Kriget i Ukraina som ser ut att pågå en lång tid framöver har redan lett till att spannmålspriserna på den så kallade spotmarknaden ökat med 30 till 50 procent sen januari år.  Det är extra illavarslande för många länder i Mellanöstern och Afrika som får en stor del av vete, majs och även matolja från andra länder, och då i synnerhet Ukraina och Ryssland. 

Värre än under arabiska våren

FAO, FN:s organ för jordbruk och livsmedel, har ett index som visar prisnivåerna för spannmål – det ligger nu långt över nivåerna som var aktuella 2011 då den arabiska våren inträffade. Då var index runt 150 punkter, i mars 2022 ligger samma tal på 170. Brist på mat kan leda till oroligheter. 

Enligt Ukrainas jordbruksminister har landet lyckats så cirka sju miljoner hektar hittills i år vilket är 30 procent mindre areal än året innan. Trots att kriget pågått har Ukraina lyckats skeppa ut spannmål till de länder i Mellanöstern som till stor del är beroende av detta vete. Men sedan är det stor osäkerhet hur det blir i höst när nytt vete ska skördas.

Hamnstaden Mariupol är i princip under rysk kontroll. Om Ryssland ockuperar även hamnen i Odessa  kan all ukrainsk frakt över Svarta havet strypas. 

Vetefält har bombats och minerats

Ingrid Rydberg, platsansvarig på LRF:s kontor i Bryssel berättar att hon för två veckor sedan träffade  Maria Dudikh, direktör för Ukrainas jordbruksorganisation UNAF, Ukrainian National Agrarian Forum.

– Hon gav en skrämmande bild av läget med fält som är bombade och minerade,  där ryska trupper har tömt många förråd med spannmål. Även gårdar som är beslagtagna. Bilden är att bönderna är desperata men kämpar på för att få sådden i jorden. De strider på dagarna och sår på natten, säger Ingrid Rydberg.

I Indien som är den näst största veteproducenten efter Kina har den extrema hettan de senaste veckorna lett till att prognosen skrivits ner för skördarna under året. I skrivandes stund visar prognoserna på fortsatt höga temperaturer runt 45 grader i de norra delarna, som Uttar Pradesh, där vetet odlas. 

Hos WFP, World Food ProgrammeFörhoppningar, fanns förhoppningar att Indien skulle kompensera en del av bortfallet från Ukraina och Ryssland.

Även i norra Europa och i Sverige råder just nu osäkerhet om skördarna. En hittills regnfattig vår gör bönderna oroliga. 

– I södra delarna av Sverige såddes det för 5-6 veckor sedan och vi får fjärilar i magen om det inte kommer regn de närmaste två veckorna , säger Markus Hoffman, på LRF.

Förra gången det var torka, 2018, var Sverige tvunget att importera spannmål. Ett normalår exporterar vi cirka en miljon av totalt åtta miljoner ton spannmål. 

– Är det något år vi skulle behöva rekordhöga skördar så är det i år eftersom alla länder skriker av mat och varenda  spannmålskärna behövs just nu, säger Markus Hoffman.

Räknar med ytterliggare prishöjningar

Osäkerheten kommer att driva upp priserna än mer menar Carl Eckederal, chefsekonom på branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Marknaden tar ut en premie för osäkerhet. När nya terminskontrakt ska tecknas för framtida leveranser vill ingen lantbrukare garantera ett pris som är lägre än dagens redan höga spotpriser. Så räkna med än högre livsmedelspriser, säger Carl Eckederal.

Mer läsning