Kenyas riksrevisor, Office of Auditor General, tackar av medarbetare som gått i pension, bland annat Edward Ouko, till vänster, som ledde myndigheten 2011—2019.

Kenyas riksrevisor, Office of Auditor General, tackar av medarbetare som gått i pension, bland annat Edward Ouko, till vänster, som ledde myndigheten 2011—2019.

Med bistånd från Riksrevisionen jagas korruption i Kenya

När tidningen Sveriges Natur nyligen avslöjade misstänkt korruption i ett biståndsprojekt i Kenya utgick rapporteringen bland annat från Kenyas riksrevisions arbete. Att riksrevisorn får sånt genomslag är nytt och beror till stor del på svenskt bistånd.

I oktober förra året godkände Kenyas parlament revisionsrapporten för budgetåret 2017/2018 för landets myndighet för hantering av torkor, National Drought Managment Authority (NDMA). I rapporten konstaterar Kenyas riksrevision, Office of the Auditor-General (OAG) att myndigheten inte kan redovisa vad som hänt med motsvarande ungefär 985 miljoner kronor av budgeten för det granskade budgetåret.

Enligt OAG saknas det en redogörelse för vad som hänt med motsvarande ungefär 490 miljoner kronor inom NDMA:s skyddsnät mot hunger, Hunger Safety Net Program. Detta skyddsnät finansieras bland annat av FN:s livsmedelsprogram, World Food Program (WFP), med hjälp av internationellt bistånd.

OAG har vid upprepade tillfällen rapporterat om misstänkta oegentligheter i NDMA:s arbete för att minska hunger i de områden i Kenya som drabbas av torka. Trots detta ska WFP med hjälp av bland andra Sveriges biståndsmyndighet Sida fortsatt att finansiera myndigheten.

Fler myndigheter inblandade

En annan kenyansk myndighet som ingår i WFP:s program för att motverka effekterna av svår torka är myndigheten för socialt skydd, Social Protection Secreteriat (SPS). I flera rapporter har OAG visat att inte heller SPS kunnat redogöra för bidrag i mångmiljonklassen till gamla, barn och personer med funktionsnedsättning. Sida stödjer även SPS genom WFP, men inte för bidragsutbetalningar.

OmVärlden ringer upp Anthony Waiganjo, som är chef för internationella samarbeten på OAG. Han är glad att hans kollegors arbete fått genomslag i svenska medier.

— Det är otroligt, men du vet här i Kenya rapporterar medierna om våra rapporter varje dag numer. Det är stor skillnad mot fem-sex år sedan när ingen förstod vad vi skrev. Vi använde en jargong som ingen begrep, inte ens politikerna. När vi nu skriver våra rapporter gör vi det utifrån föreställningen att de som ska läsa rapporterna inte är professionella revisorer, säger Anthony Waiganjo.

Att OAG får sånt genomslag i medierna är nytt sedan ett par år. Anledningen är bland annat ett samarbete med Sveriges Riksrevision. När OAG bildades 2011 inleddes också ett samarbete med Riksrevisionen. Den svenska myndigheten har förutom kapacitetsutveckling inom finansiell revision och effektivitetsrevision även hjälpt sina kenyanska kollegor att bli bättre på att kommunicera.

Politiker kunde inte läsa

Anthony Waiganjo säger att när OAG:s rapporter tidigare landade på parlamentarikernas bord i Nairobi kunde inte politikerna läsa dem. Än mindre journalisterna. Språket var för tekniskt och komplicerat.

— Med hjälp av den svenska riksrevisionen har vi satt upp en särskild enhet, som gör våra rapporter mer lättlästa, förmedlar dem till politikerna och hjälper dem att förstå rapporterna. Vi måste komma ihåg att våra revisioner är till för väljarna. Media ska kunna förklara och sprida innehållet och politikerna ska kunna fatta beslut utifrån rapporterna, säger Anthony Waiganjo.

Sveriges Riksrevisions stöd till OAG uppgick för perioden 2015—2017 till 6,7 miljoner kronor. Sedan två år pågår ett nytt projekt som avslutas 2021.

— I vårt samarbete för perioden 2015—2017 ingick bland annat att stödja Kenyas riksrevision att stärka relationen med parlamentet och media. Vi hjälpte dem att utveckla kvalitén och läsbarheten i rapporterna. Att rapporterna nu används för att skapa ansvarsutkrävande är mycket positivt, säger Catharina Cappelin, chef för Riksrevisionens internationella arbete till OmVärlden.

Ny riksrevisor efterlängtad

I augusti 2019 gick Kenyas riksrevisor, Edward Ouko i pension efter åtta år på posten. Han var landets första riksrevisor. Ett halvår efter hans avgång har ännu ingen ersättare utsetts. Catharina Cappelin säger att det börjar bli efterlängtat att få en ny riksrevisor på plats. Den nu tillförordnade tycks inte ha mandat eller vågar inte fatta lika tuffa beslut, som Edward Ouko, säger Catharina Cappelin.

Totalt har Sida stött WFP:s program för att motverka effekterna av torka med 245 miljoner kronor. Projektet avslutades 2018. Enligt Sida har återkommande finansiella rapporter från WFP inte visat att svenska biståndspengar försvunnit. Den biståndsgivare som framför allt drabbats ska vara den brittiska biståndsmyndigheten DFID. WFP genomför just nu en revision av sitt program i Kenya.

Erik Halkjaer