Biståndsmyndigheten Sida har visat intresse för SEB:s gamla lokaler i Bankhus 90, i Rissne, i Sundbyberg kommun, norr om Stockholm.

Biståndsmyndigheten Sida har visat intresse för SEB:s gamla lokaler i Bankhus 90, i Rissne, i Sundbyberg kommun, norr om Stockholm.

Med uppdrag att flytta till Botkyrka sonderade Sida lokaler i Sundbyberg

Samtidigt som Sida hade i uppdrag att etablera sig i Botkyrka sonderade myndigheten en kontorslokal i Sundbyberg. I det så kallade Bankhus 90 där det tidigare socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Tomas Rudin planerar ett internationellt center.

Det var i januari 2018 som regeringen beslutade att Sida skulle flytta sitt kontor från de nuvarande lokalerna på Valhallavägen, i Stockholm, till Botkyrka kommun. Skälet var, enligt dåvarande ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin, att man ville stärka storstädernas ytterområden och bidra till det lokala samhällets dynamik och attraktivitet.

Botkyrka är den kommun som har högst andel utlandsfödda i Sverige och inom kommunledningen såg man positivt på regeringens beslut. Efter ett år, i februari 2019, svarade Sida i en konsekvensanalys att uppdraget skulle kunna bli svårt att genomföra.

Den 11 juni, i år, konstaterade regeringen att Sida haft svårigheter med sitt uppdrag och gav myndigheten möjlighet att leta nya lokaler i alla kommuner i Stockholm län, utom i Stockholms kommun.

Nu visar mejlväxling som OmVärlden begärt ut att Sida redan i oktober 2018 hade kontakt med ett av världens största bolag för fastighetsrådgivning, Cushman & Wakefield. Bolaget ville då intressera Sida för en lokal i Rissne, i Sundbybergs kommun. Det handlade om banken SEB:s tidigare lokaler, i Bankhus 90.

”Sida behöver kanske be om nya eller utökade direktiv från regeringen för att kunna besluta om en flytt till någon annan plats än Botkyrka, men det skulle kunna vara värt att överväga”, skriver Johan Zachrisson, på Cushman & Wakefield till Sidas överdirektör Marie Ottosson.

Sida tycks inte ha svarat på mejlet i oktober 2018, men ett år senare, den 19 december 2019, hör Johan Zachrisson av sig igen, nu även till Sidas generaldirektör, Carin Jämtin. Denna gång får han napp.

I mejlet bifogar Johan Zachrisson ett underlag som han påstår att civilminister Lena Micko fått ta del av en månad tidigare. Enligt underlaget, som OmVärlden har tillgång till, förmedlar Cushman & Wakefield en lokal i något som kallas ett internationellt center i fastigheten Stockmakaren 1, eller Bankhus 90, i Rissne, Sundbyberg.

Center för kvinnligt entreprenörskap

Tillsammans med fastighetsutvecklaren Toolgate beskriver Cushman & Wakefield hur Bankhus 90 ska omvandlas till ett internationellt center med fokus på kvinnligt entreprenörskap. Toolgate ska ha fört en dialog med flera tidigare högt uppsatta socialdemokratiska politiker inom biståndsvärlden, enligt underlaget.

En av Toolgates grundare och delägare är det tidigare socialdemokratiska oppositionsborgarrådet i Stockholm stad, Tomas Rudin. De politiker som Toolgate ska ha haft kontakt med om det nya centret ska, enligt underlaget, vara de tidigare utrikesministrarna Lena Hjelm Wallén och Jan Eliasson och tidigare riksdagsledamot Monika Green.

Även en kontakt med Sidas nuvarande generaldirektör, Carin Jämtin, nämns i underlaget. Hon var partisekreterare när Tomas Rudin lämnade politiken i februari 2014, men Carin Jämtin säger till OmVärlden att hon i egenskap av generaldirektör för Sida inte varit i kontakt med Tomas Rudin.

På kvällen den 19 december 2019, två timmar efter att Carin Jämtin och Marie Ottosson fått mejlet från Johan Zachrisson, vidarebefordrar Marie Ottosson det till Rebecka Orrenius Allfram, som är projektledare för Sidas kontorsflytt. ”Tacksam om du läser och funderar”, skriver Marie Ottosson.

Dagen efter mejlar Rebecka Orrenius Allfram till Johan Zachrisson och skriver att han lämnat ”ett intressant förslag och vi vill gärna höra lite mer om era tankar. Som du känner till så står det i regeringsbeslutet att Sida ska omlokalisera till Botkyrka kommun, men om Botkyrka av en eller annan anledning inte går i lås så vill vi gärna se på alternativa möjligheter. Vi kanske kan ta en förnyad kontakt efter helgerna?”

Rebecka Orrenius Allframs uppdrag är i slutet av 2019 att hitta en lokal för Sida i Botkyrka, enligt det regeringsbeslut som togs i januari 2018. På OmVärldens fråga om varför hon då skickar detta mejl till Cushman & Wakefield, om en lokal i Sundbyberg svarar hon per mejl.

– Överdirektören vidarebefordrar regelmässigt frågor som rör flytten till mig. Hon bad mig inte att kontakta Cushman & Wakefield. Det var jag som hörde av mig till dem då det ingår i vårt uppdrag att ha en viss omvärldsbevakning avseende kontorshyresmarknaden i stort i Stockholms län, säger hon.

Mejlkonversationen innan julhelgerna 2019 ledde till minst fyra möten och avstämningar mellan Cushman & Wakefield och Sida angående Bankhus 90 i Rissne, den 10 och 31 januari, 7 april och 12 juni i år. Det sista av dessa möten skedde dagen efter att regeringen utvidgade Sidas uppdrag till att leta lokaler i även andra kommuner i Stockholms län.

Sonderat utanför Botkyrka

Samtidigt som Sida haft i uppdrag att hitta nya lokaler i Botkyrka har alltså Sida i ett halvår sonderat en flytt till Sundbyberg kommun.

– Vi har gjort en omvärldsbevakning sedan vi fick uppdraget att omlokalisera 2018, för att se hur marknaden ser ut och vad man kan få för en viss hyra. Detta har vi gjort för att få en så bra lokal som möjligt, för att använda våra resurser så effektivt som möjligt och nå ett bättre resultat för fattiga människor ute i världen, säger Marie Ottosson till OmVärlden.

Sidas överdirektör ser inget konstigt med att myndighetens projektledare för kontorsflytten har möten för att omvärldsbevaka, men i regeringsbeslutet från 25 januari 2018 nämns inget om omvärldsbevakning i andra kommuner. I beslutet står det klart och tydligt att Sida ska omlokaliseras till Botkyrka där myndigheten ska ha sitt säte.

Statssekreterare Per Olsson Fridh, hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, säger till OmVärlden “att omvärldsbevaka genom att titta på lokaler utanför Botkyrka kommun ingick inte i uppdraget Sida gavs av regeringen.” Han tillägger att det stått Sida fritt att så göra, men ”uppdraget var att hitta en lokal i Botkyrka”.

I och med det nya regeringsuppdraget, från den 11 juni i år, går Sida ut offentligt och välkomnar fram till 3 juli förslag på nya lokaler. Enligt de mejl som OmVärlden tagit del av ska Sida på det viset fått in minst 15 förslag, varav alla ligger i andra kommuner än Botkyrka.

Av de 15 förslagen uppfyller inget Sidas krav på ny lokal (se faktaruta). De är endera placerade i Stockholms kommun, ligger för långt från spårbunden trafik, är för små eller kan erbjuda inflyttning först hösten 2022, vilket är försent. Flera är nybyggnationsprojekt, något Sida avslagit redan i Botkyrka.

Statssekreterare Per Olsson Fridh har tidigare sagt till OmVärlden att en möjlig lösning för Sida att hitta nya lokaler skulle kunnat vara att låta en privat hyresvärd bygga en ny lokal och sedan hyra ut den. Det hade dock krävt ett medgivande från regeringen, ”utifrån de begränsningar som framgår av förordningen om statliga myndigheters lokalförsörjning.”

"Inte möjligt hyra nybyggt"

OmVärlden har varit i kontakt med fastighetsvärdar som erbjudit Sida möjlighet att flytta in i nybyggda lokaler i Botkyrka. Något som också tidningen Mitt i rapporterat om, men Sida har avböjt dessa förslag.

Marie Ottosson säger till OmVärlden att myndigheten tagit del av extern expertis som säger att om någon annan uppför en byggnad för Sidas räkning kan det likställas med en byggentreprenörsupphandling, vilket myndigheten inte får genomföra.

Av alla de förslag som erbjudits Sida utanför Botkyrka, och som OmVärlden tagit del av, uppfyller endast Bankhus 90 Sidas krav på nya lokaler. Sida kan dock ha erbjudits andra lokaler, som OmVärlden inte har tagit del av via den e-post som tidningen begärt ut.

Enligt Sidas pressavdelning pågår en sekretessbelagd utredning om två möjliga lokaler. Besked om flytten ska, enligt regeringsbeslutet från 11 juni, lämnas i oktober i år. I somras fick Sida också uppskov på uppsägningstiden på den nuvarande lokalen med fyra månader, till den 30 november. Avtalet med den nuvarande hyresvärden för lokalerna på Valhallavägen 199, i Stockholm, går ut 30 juni 2022.

Huruvida Sida kommer att genomföra en medarbetarenkät kring flytten kan inte Marie Ottosson svara på idag. När myndigheten gjorde en konsekvensanalys av flytten till Botkyrka i början av 2019 svarade var fjärde medarbetare att de skulle vara tvungna att flytta eller säga upp sig när flyttlasset gick. Om lika många kommer säga upp sig om flytten går till exempelvis Sundbyberg vet inte Sida idag.

Representanter från fackförbunden ST och Saco på Sida säger till OmVärlden att de inget vet om flytten, och inte känner till någon oro kring flytt till annan kranskommun. De säger sig invänta mer information från den projektgrupp som leder arbetet med flytten.

Johan Zachrisson på Cushman & Wakefield säger till OmVärlden att han inte kan kommentera pågående kundkontakter, oavsett status. Tomas Rudin på Toolgate hänvisar alla mäklarfrågor till Cushman & Wakefield, men säger också att inget hänt med idéen om ett internationellt center i Rissne sedan november 2019.

Mer läsning