Äldre par i Botswana.Medellivslängden i Afrika har ökat till 56 år.

Äldre par i Botswana.Medellivslängden i Afrika har ökat till 56 år.

Medellivs­längden ökar mest i Afrika

Medellivslängden i Afrika har ökat med 10 år sedan millennieskiftet. Det visar en rapport från WHO, som har sammanställt data från 47 länder.

Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade den goda nyheten efter att ha undersökt data från 2000 till 2019 om förväntad livslängd bland de 47 länder som utgör WHO:s afrikanska region. Undersökningen är en del av en kontinentomfattande rapport om framsteg när det gäller tillgång till sjukvård för alla.

Enligt FN-organets rapport, Tracking Universal Health Coverage in the WHO African Region 2022 har den förväntade livslängden på kontinenten ökat till 56 år, jämfört med 46 år vid sekelskiftet. Den globala hälsosamma livslängden ökade under samma period med fem år och är 64 år . Ökningen i Afrika är större än i någon annan region i världen under samma period, enligt WHO.

Bättre tillgång till vård

Invånarna har gynnats av bättre tillgång till nödvändiga hälsotjänster – från 24 procent 2000 till 46 procent 2019 – tillsammans med hälsovinster hos mödrar, nyfödda och barn. Människor lever friskare, längre liv, med färre hot om infektionssjukdomar och med bättre tillgång till vård och sjukdomsförebyggande tjänster.

– Vi får se segrarna, och lyfta framstegen när de kommer. Det är jätteviktigt att visa att arbetet spelar roll. Politiskt är det viktigt att visa att det går att genomföra förbättringar, men det finns mycket kvar att göra. Vi får därför inte glömma att fortsätta jobba, och att jobba för rätt saker, säger Louise Lindfors, generalsekreterare för solidaritetsorganisationen Afrikagrupperna.

Kontroll av hiv

Avsevärda framsteg mot infektionssjukdomar har också bidragit till längre förväntad livslängd, konstaterar WHO och pekar på den snabba uppskalningen av åtgärder för att kontrollera hiv, tuberkulos och malaria från 2005.

– Vissa saker som är mer strukturella, som vacciner, eller bättre kontroll över kolera än för 10-20 år sedan, är viktiga forskningsframsteg som ger ett starkt utslag på såna här mätningar, säger Louise Lindfors. 

Louise Lindfors, generalsekreterare för solidaritetsorganisationen Afrikagrupperna
Louise Lindfors, generalsekreterare för solidaritetsorganisationen Afrikagrupperna. Foto: Linda Svensson

– Men tittar du på olika grupper och jämför livsvillkoren så är det stora skillnader mot övriga världen. Medellivslängden ligger fortfarande åtta år efter det globala genomsnittet. Sen är frågan, precis som rapporten säger, hur kommer pandemin att påverka siffrorna framöver?

Rapporten lyfter att en viktig faktor till ökad livslängd är att trygga människors rätt och tillgång till vård och hälsa. Alltså finns en stark motivation till att arbeta med utvecklingssamarbete och inte bara humanitärt, menar Louise Lindfors. 

– Vi arbetar till exempel med civilsamhällets organisering av hemsjukvård, vilket är avgörande för utsatta grupper. Viktigt i dessa tuffa tider med multipla kriser samtidigt att kunna se hur bistånd gör skillnad i världen, både räddar liv och stärker människors självförsörjning och värdighet.

Pandemin en backlash

Att avskärma de värdefulla hälsovinsterna mot de negativa effekterna av covid-19 och kommande smittor blir avgörande. Dessutom måste man på en global nivå ta sig an klimatförändringarna som drabbat Afrika mycket hårt. 

– Bara pandemin i sig kommer ge en backlash på utvecklingen och framstegen, sen har vi de större klimatrelaterade katastroferna som nu eskalerar, vilket kommer bromsa den positiva utvecklingen. Vi måste vara på tårna och visa vilka insatser som är viktiga och hur mänskliga rättigheter hänger ihop med miljön och klimatet; jordens rättigheter så att säga,  avslutar Louise Lindfors.

Mer läsning