Metoo som tidigare inte funnits på kartan i merparten av de afrikanska länderna börjar nu ta fart i Etiopien.

Metoo som tidigare inte funnits på kartan i merparten av de afrikanska länderna börjar nu ta fart i Etiopien.

#Metoo växer i Etiopien: ”Vi kunde rädda henne genom sociala medier”

Sexuella trakasserier, tvångsäktenskap och en utbredd tystnadskultur har präglat kvinnors liv i Etiopien - men efter metoo så har saker börjat hända i landet.

Publicerad:

Trots lagar om att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld och tvångsgiftemål i Etiopien så följs dessa sällan i praktiken. Shade, som vill vara anonym, berättar att hon genom metoo-rörelsen på sociala medier försöker trycka på dessa lagar för att myndigheter ska reagera. När en 14-årig flicka skulle giftas bort så blev flera personer i hennes by upprörda och bad Shade om hjälp.

– Vi lyckades rädda henne för att hennes berättelse spreds på sociala medier, säger Shade.

I Afrikas näst folkrikaste land är sexuellt våld och diskriminering mot kvinnor ett utbrett problem. I Etiopien har en av fyra kvinnor blivit utsatta för våld i hemmet och en av tio har blivit våldtagna enligt statistik från Danmarks utrikesdepartement. Det tros även finnas ett stort mörkertal eftersom våldtäkt inom äktenskap inte är olagligt i Etiopien och få kvinnor vågar anmäla att de blir slagna eller utsätts för övergrepp.

Men på flera håll i landet syns nu framsteg. Under valet 2018 valdes rekordmånga kvinnor in i regeringen och en tillsynes ihållande fred mellan Etiopien och Eritrea skapar tryggare liv för kvinnor på landsbygden där sexuellt våld ofta använts som krigsföring. Metoo som tidigare inte funnits på kartan i många länder i Afrika börjar nu ta fart i Etiopien.

Shade är från Etiopien men bor i USA där hon är småföretagare. Hon startade instagramkontot Shadesofinjera för drygt sju år sedan, som idag har nästan 50 000 följare. På instagramkontot tar hon och hennes medarbetare upp olika tabubelagda ämnen som de tycker bör komma fram i ljuset.

Dokumentär inspirerade att tala om sexuella ofredanden i Etiopien

När den amerikanska dokumentären Surviving R Kelly kom ut så låg sexuella övergrepp och våldtäkter på mångas radar och flera kvinnor hörde av sig och ville att Shade skulle berätta om de etiopiska ”R Kelly-fallen”. Shade har länge velat öppna upp en sådan konversation och såg det som ett bra tillfälle att lansera metooethiopia.

– Jag har svårt att ens beskriva hur illa situationen är, det är mycket som händer i USA men i Etiopien är det på en helt annan nivå. Det är historier som skickats till mig, som är så fruktansvärda, bland annat berättelser om sexuella övergrepp som pågått sedan de var barn –”min pappa, min bror, min kusin, min farbror gjorde det”. Det är ett globalt problem men Etiopien är nog ett av de värsta länderna för den här typen av problem, berättar Shade.

"När jag var fyra så blev jag antastad av min barnvakt och hennes pojkvän"

En inskickad berättelse som lagts upp på metoo-ethiopias hemsida.

De flesta som skrev till Shade och hennes kollegor sa att de berättade sin historia för första gången. Få vågar fortfarande gå ut med namn och bild på grund av de negativa konsekvenser man som kvinna riskerar, men berättelserna om sexuella övergrepp i Etiopien som kom fram efter initiativet har aldrig tidigare existerat på sociala medier i en sådan stor omfattning.

– Jag har idag insett att även jag själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det finns olika nivåer av övergrepp men när de började berätta sina historier så insåg jag ”herregud, det där har hänt mig också”, säger Shade.

Vittnesmålen blev allt fler och krävde ett större utrymme. Shade övertalade sina medarbetare att förutom att använda sina instagramkonton, starta en hemsida och även engagera sig på plats i Etiopien.

– Det är så många berättelser vi får in dagligen att vi inte hinner med att lägga upp dem på vår hemsida, vi jobbar 24/7 med många volontärer, säger Shade.

"Min pappa begick övergrepp på mig och min syster under många år, både som barn och vuxna. När vi till slut tog mod till oss att konfrontera honom så sa han, 'det är vanligt' utan ånger eller tvekan."

En inskickad berättelse som lagts upp på metoo-ethiopias hemsida.

Shade berättar bland annat om en man som hörde av sig från London. Han visste att hans farbror utnyttjade hans femåriga kusin sexuellt i Etiopien och vädjade för att metoo-rörelsen skulle hjälpa henne.

– Så vi lade upp historien där vi pekade ut mannen på sociala medier och han kunde sedan åtalas. Så rörelsen har skapat både stora och små skillnader i landet, förklarar Shade.

Metoo-rörelsen i Etiopien kan spridas till andra afrikanska länder

Det har funnits ett par kvinnliga rättighetsorganisationer i Etiopien som har velat lyfta problemen kring sexuella övergrepp men som inte lyckats få spridning i sociala medier. Idag har metoo-rörelsen kontakt med dessa grupper och försöker samarbeta med dem för att tillsammans stötta de utsatta kvinnor som hör av sig. Grundarna till rörelsen har bland annat byggt upp team i olika städer i Etiopien som arbetar med dessa frågor och som skapar tillfällen för kvinnor att mötas och prata om problemen.

– Att vara på plats och skapa rum för samtal utanför sociala medier är också viktigt för att kunna nå personer som inte har tillgång till internet, menar Shade.

På grund av att sexuella övergrepp pågår mot kvinnor över hela världen menar Shade att det finns många möjligheter att få och ge stöd till kvinnor även i andra länder.

– Det finns till exempel många kvinnor i Sudan som hör av sig till oss och vi försöker hjälpa dem att bygga upp något liknande i deras land. Vi pratar även med grupper i Nigeria som försöker göra samma sak där.

Metooethiopia har kritiserats för att metoo-kampanjen härstammar från USA och Europa och att den afrikanska och etiopiska kulturen är så pass annorlunda och kräver en annan slags feminism än den västerländska.

– Vi har fått många hatmeddelanden och en del är väldigt misstänksamma och menar att vi kopierar. Anledningen till varför vi valde metooethiopia är för att metoo är en global rörelse men vi förstår att det finns vissa skillnader mellan länder och försöker därför visa de etiopiska rösterna och de lösningar som vi tar fram tar hänsyn av den etiopiska kulturen. Men det är också viktigt att se det som kvinnor världen över har gemensamt och kraften i att kunna stötta varandra.

Även ifall det finns mycket mer att göra för kvinnors rättigheter i Eriopien så har rörelsen enligt Shade skapat ett förändrat klimat i landet. Hon förklarar att män är mer återhållsamma när det kommer till att uttala sig och bete sig sexistiskt mot kvinnor.

– Vi uppmuntrar kvinnor att ta bilder och beskriva händelser om till exempel offentliga politiker och ledare gör sexistiska uttalanden, så lägger vi upp det på sociala medier. Det gör att många män känner sig iakttagna och reserverar sig från att göra något sexistiskt, säger Shade.

Sofie Axelsson

Mer läsning