Migrantarbetare i bland annat Europa får det allt tuffare i spåren av coronapandemin, vilket slår hår mot deras hemländers ekonomier som är beroende av migrantarbetarnas pengar. 

Migrantarbetare i bland annat Europa får det allt tuffare i spåren av coronapandemin, vilket slår hår mot deras hemländers ekonomier som är beroende av migrantarbetarnas pengar. 

Migrantarbetare i Sverige betalar mer för att skicka hem pengar

Världens migrantarbetare skickar i spåren av covid-19 hem allt mindre pengar, men i Sverige har intresset för penningförsändelser ökat. Samtidigt har priserna gått upp under pandemin.

Publicerad:

Varje år skickar världens migrantarbetare hem närmare 5 500 miljarder kronor till anhöriga i sina hemländer. Det är flera gånger mer än det sammanlagda globala utvecklingsbiståndet.

Bara under 2018 skickade afrikanska migrantarbetare ute i världen hem 300 miljarder kronor till sina hemländer söder om Sahara. Det var hundra miljarder kronor mer än de utländska direktinvesteringarna i regionen samma år.

Som OmVärlden rapporterat om tidigare slår den pågående coronapandemin hårt mot migrantarbetare i USA. En halv miljin migrantarbetare riskerar att förlora sina arbeten och den totala summa pengar som de skickar hem till Latinamerika kan komma att minska med sju procent, jämfört med förra året.

Många länder i framför allt Centralamerika och Karibien är helt beroende av de pengar som migrantarbetarna skickar hem. Situationen är densamma i flera länder i Afrika, där de så kallade remitteringarna till exempel utgör 15 procent av Lesothos bruttonationalprodukt. I Nigeria handlar det om sex procent och i Gambia mer än 10 procent.

Jobb försvinner

Spridningen av covid-19 gör att många migrantarbetare förlorar sina jobb. De är ofta verksamma i branscher som nästintill helt bommat igen, som hotell-, restaurang-, turist- och byggindustrin.

Coronaviruset gör det också svårare att skicka pengar. Mer än var åttonde transaktion av remitteringar sker i form av kontanter som lämnas in på små kontor, som nu tvingas hålla stängda under strikta karantänsregler. Detsamma gäller de kontor där pengarna hämtas upp i mottagarländerna.

Digitala lösningar finns visserligen, men för att använda dessa krävs ofta bankkonto i landet där man arbetar. För att skaffa ett sådant behövs officiella papper, som arbetstillstånd, vilket långt ifrån alla har.

Världsbanken varnar för att remitteringarna globalt kan komma att minska med 20 procent under 2020. Det handlar alltså om motsvarande 1 000 miljarder kronor.

Ökade priser

Det har under coronapandemin också blivit dyrare att skicka remitteringar. Till exempel har det blivit betydligt dyrare att skicka pengar från Saudiarabien, visar siffror som Världsbanken nu tar fram på veckobasis.

– Det beror på det oroliga världsläget, säger Eva Holmgren på Konsumentverket, som är projektledare för sajten Money from Sweden (MFS).

MFS är en webbtjänst som initierades av regeringen år 2014 för att bistå genomförandet av Agenda 2030. Enligt Agenda 2030 ska avgifterna för penningförsändelser mellan länder inte vara högre än 3 procent av summan som skickas. Målet ska vara uppnått senast 2030. Idag ligger snittet för avgifterna på sju procent globalt.

Tanken med MFS är att konsumenterna ska kunna jämföra priser på överföringar mellan olika aktörer. Det ska i sin tur leda till att priserna pressas ner.

Sedan MFS öppnade sin tjänst har remitteringarna från Sverige till andra länder ökat från 15 till 20 miljarder kronor (2014-2018), enligt Världsbanken. Samtidigt har överföringskostnaderna sjunkit, från i snitt 8,6 procent i december 2014 till sju procent i mars förra året.

Under coronapandemin har kostnaderna ökat. I dag ligger snittkostnaden på 7,5 procent för att skicka en summa på cirka 3 000 kronor.

”Skickar för vård”

Från Sverige är det dyrast att skicka pengar till Afrika. Generellt är det just försänderlser till Afrika och Sydamerika som globalt har blivit dyrare.

De högre kostnaderna till trots säger Eva Holmgren att de på MFS noterat att antalet besökare till webbtjänsten ökat kraftigt de senaste månaderna. Det beror, enligt henne, inte bara på högtider som påsk och Ramadan.

– Vi tror att det beror på corona, att man kanske skickar pengar för läkarbesök eller vård, säger Eva Holmgren.

I början av mars i år hade sajten Money from Sweden ungefär 350 besök per dag. Idag ligger siffran på ca 2500 besök per dag.

Moa Kärnstrand

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.