Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson hos Moderaterna.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson hos Moderaterna.

Moderaterna vill dra ner på svenskt bistånd

Moderaterna vill överge det svenska enprocentsmålet för biståndet. Förslaget innebär en sänkning på 30 miljarder kronor de närmaste fyra åren, skriver Dagens Nyheter.

En intern arbetsgrupp inom Moderaterna har tagit fram ett förslag inför partiets höststämma om att dra ner på svenskt bistånd.

Partiet vill skrota enprocentsmålet för biståndet och föreslår en utgiftsram på 170 miljarder kronor för åren 2021-2024. Det innebär ungefär 0,73 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) – i stället för dagens en procent.

Det innebär att biståndsbudgeten skulle minska med 30 miljarder kronor de närmaste fyra åren.

Redan i höstas gick partiet ut med att de ville sänka biståndet.

Moderaterna menar nu att världen och Sverige förändras och därför behöver Sverige prioritera annorlunda och fokusera mer på välfärd, polis och försvar.

– Vi ska hjälpa människor i världen, men vi behöver också se till att vi kan prioritera de behov vi har i Sverige, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M, till Dagens Nyheter.

Sverige är i dag den största biståndsgivaren inom OECD och är tillsammans med Norge ensamt om att ha ett enprocentsmål för biståndet. Med Moderaternas förslag skulle Sveriges biståndsbudget bli den tredje största, efter Norge och Luxemburg.

Redaktionen

Rättelse: i en tidigare version av den här artikeln stod det att förslaget innebar en minskning med 16 miljarder kronor på fyra år. Den rätta siffran ska vara 7,5 miljarder kronor per år, eller totalt 30 miljarder kronor.