Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Moderaterna vill sänka biståndet med 1,2 miljarder

I Moderaternas budgetmotion för nästa år sänks biståndet med 1,2 miljarder kronor jämfört med övergångsregeringens budgetförslag. Budgeten lever därmed inte upp till enprocentsmålet.

Publicerad:

Samtidigt som det pågår förhandlingar om regeringsbildningen har partierna nu börjat släppa sina budgetförslag för nästa år. Den rödgröna övergångsregeringen släppte sin budget i mitten av november.

Den så kallade övergångsbudgeten var i princip en förlängning av redan fattade beslut och innehöll få nyheter förutom en blocköverskridande sänkning av pensionärsskatten. På biståndsområdet behöll regeringen enprocentsmålet och satte den totala biståndsramen till 50,7 miljarder kronor.

På fredagen släppte Moderaterna sin budgetmotion. I förslaget sänks biståndsramen med 1,2 miljarder kronor och budgeten lever därmed inte upp till enprocentsmålet. Moderaterna skriver att de stödjer enprocentsmålet men vill ha en försiktigare uppräkning och nå målet först år 2022.

Biståndsorganisationer i civilsamhället ser negativt på Moderaternas förslag.

– Det är mycket olyckligt om vi inte lever upp till målet om en procent i bistånd, särskilt i en tid då hungern i världen ökar för första gången på flera år och FN:s appeller om humanitär hjälp står underfinansierade. Demokratin går bakåt och demokratikämpar världen över behöver vårt stöd. Ytterst handlar det om värderingar, säger Magnus Walan från Diakonia, i ett pressmeddelande från Concord Sverige som samlar 64 organisationer.

I övrigt vill Moderaterna omfördela pengarna inom biståndet och exempelvis satsa mer på multilateralt bistånd som syftar till att sänka utsläppen globalt. Två miljarder ska läggas på det jämfört med dagens en miljard. Vilken del av biståndet som ska få mindre pengar framgår inte.

Inom det bilaterala biståndet vill Moderaterna att minst tio procent ska ha som huvudsyfte att minska utsläppen av växthusgaser senast 2022. Huruvida det i praktiken innebär en ökning eller minskning av klimatbiståndet framgår inte.

I övrigt ligger Moderaternas budget mycket nära den politik som allianspartierna gick till val på. Det handlar om skattesänkningar för höginkomsttagare och utökat jobbskatteavdrag. Moderaterna vill även tredubbla rutavdraget och på sikt avsatta värnskatten, stoppa höjningen av dieselskatten och införa en språkförskola för barn till invandrare.

I den borgerliga oppositionen har viljorna varit olika huruvida alliansen ska släppa en gemensam budget eller inte. Moderaterna och Kristdemokraterna har varit för medan Liberalerna och Centerpartiet har varit emot med hänvisning till att de först vill ha klart regeringsbildningen.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har sagt att de kan tänka sig stödja en M-budget. Budgetomröstningen sker den 12 december.

Mikael Färnbo

Mer läsning