Moderaterna anser att regeringen vill avsätta för mycket pengar på internationellt bistånd nästa år.

Moderaterna anser att regeringen vill avsätta för mycket pengar på internationellt bistånd nästa år.

Moderaterna vill sänka biståndet med 3,4 miljarder nästa år

Moderaterna tycker att regeringen slösar pengar, – Det är klassisk moderatpolitik, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Samtliga oppositionspartier har nu lämnat in sina skuggbudgetar för nästa år.

När Moderaterna presenterade sin skuggbudget inledde nye partiledaren, Ulf Kristersson, med att förklara att deras budgetmotion är Allianens gemenamma riktlinje.

– Det kan vara skillnader i enskildheter, men det kan inte – och får inte – dölja det stora gemensamma, sa Ulf Kristersson.

För att betona hur överens det borgerliga blocket är, tillade han:

– Här är 30 sidor grundläggande finansplan som är Alliansens gemensamma.

Det finns dock områden där partierna skiljer sig åt markant. Ett exempel är framtida satsningar på det internationella biståndet, där regeringen vill satsa cirka 49 miljarder kronor nästa år.

Det anser Moderaterna är för mycket och skär ned den posten med hela 3,423 miljarder kronor.

Varken Liberalerna, Centern eller Kristdemokraterna är inne på samma linje, utan godtar regeringens avsedda summa för internationellt bistånd, dock med diverse ändringar när det gäller vad biståndet bör gå till.

Oklara besked

Exakt vad Moderaterna vill skära ned på är oklart.

– Regeringens höjning gäller främst bilateralt bistånd, och bara en mindre del för att öka kärnstödet till de multilaterala organisationerna. Det menar vi varken är prioritering eller ansvarsfull hantering av biståndsmedel, säger Karin Enström (M), vice ordförande Utrikesutskottet, i en kommentar till OmVärlden.

– Bistånd ska leda till välstånd, och det kan bara göras genom effektivt bistånd som inte bara bygger på god vilja utan verkliga resultat. Vi vill därför också stärka SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, reds anm) och utöka Sveriges förmåga att genomföra demokratibistånd, fortsätter hon.

Några mer specifika detaljer om vad de vill dra in på jämfört med regeringens budgetproposition, vill Moderaterna inte lämna.

I deras skuggbudget motiveras själva neddragningsförslaget med att en långsammare återgång till principen om att biståndet ska uppgå till en procent av BNI, stärker de offentliga finanserna: "På så sätt värnas både skattebetalarnas pengar och målet om ett generöst bistånd".

Partiet menar att regeringens föreslagna ökningar på sex miljarder kronor mellan 2017 och 2018 för att uppfylla enprocentsmålet riskerar att leda till sämre kvalitet och större risk för fel.

"Brun skatteväxling"

– Det Moderaterna ägnar sig åt i sin skuggbudget är inget mindre än brun skatteväxling. De vill sänka bensin- och flygskatten på bekostnad av humanitära insatser, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Lövin understryker att behovet av humanitära insatser aldrig har varit så stort och att FN varnar för fruktansvärda konsekvenser för de människor som har det svårast i världen just nu, om inte rikare länder har möjlighet kan hjälpa till.

– Att Moderaterna kommer med detta nu när vi har urstarka finanser visar på klara prioriteringar från deras håll.

– Men det är klassisk politik från Moderaterna – sänka skatterna skamlöst och skära ner på biståndsbudgeten. Dock var jag inte beredd på att det skulle vara en så ansenlig summa som 3,4 miljarder kronor.

Josefine Elfström