Den moderata partiledningen tycker att fattigdom bäst bekämpas med ökat handel och tillväxt – inte bistånd.

Den moderata partiledningen tycker att fattigdom bäst bekämpas med ökat handel och tillväxt – inte bistånd.

Moderaterna vill slopa utvecklingsbiståndet – nollvision till 2030

Att skrota enprocentsmålet är inte tillräckligt tycker den moderata partiledningen som föreslår slopat svenskt utvecklingsbistånd till år 2030. ”Rena galenskapen”, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

För några veckor sedan föreslog en arbetsgrupp att Moderaterna skrotar enprocentsmålet och sänker biståndet med 16 miljarder kronor på fyra år. Men nu vill partiledningen gå längre och har lagt ett förslag till stämman i oktober om att helt fasa ut det svenska utvecklingsbiståndet till år 2030. Däremot vill partiet fortfarande behålla det humanitära biståndet, som går till världens akuta humanitära kriser.

Istället för utvecklingsbistånd tycker partiledningen att världens fattigdom bäst bekämpas med ökad handel och tillväxt.

– Sveriges internationella bistånd inleddes för mer än 50 år sedan. Sedan dess har världen förändrats i snabb takt och det skapar nya utmaningar och förutsättningar för utveckling, säger Hans Wallmark, Moderaternas utrikespolitiske talesperson, till tidningen Dagen.

Partiet hänvisar till FN:s globala mål under Agenda 2030, om att till exempel utrota den extrema fattigdomen och skapa hållbara samhällen till år 2030. I det moderata förslaget står det att ”utvecklingsbiståndet så som vi känner det blir efter Agenda 2030:s genomförande irrelevant och all verksamhet bör därför präglas av en nollvision till senast 2030”.

Biståndsminister Peter Eriksson tycker inte att förslaget är seriöst.

– Vi har en nollvision med trafiksäkerhetsarbetet, att ingen ska dö i trafiken, men det betyder inte att vi lägger ned allt trafiksäkerhetsarbete, säger han till Aftonbladet.

– Det är rena galenskapen det här. Oavsett hur bra det går med Agenda 30-arbetet så kommer det att finnas katastrofer även efter 2030. Tyvärr talar mycket för att det dessutom kommer att bli värre i och med klimatförändringarna.

Peter Eriksson anser att det logiska i stället vore att öka biståndsinsatserna i framtiden.

Mikael Färnbo