Under 2019–2020 fick inget annat biståndspolitiskt utspel större medial uppmärksamhet än Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantessons utspel om föreslagna besparingar inom biståndet.

Under 2019–2020 fick inget annat biståndspolitiskt utspel större medial uppmärksamhet än Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantessons utspel om föreslagna besparingar inom biståndet.

Moderaternas förslag störst i svenska mediers biståndsbevakning

När sex svenska biståndsorganisationer, i samarbete med Retriever, granskar svenska mediers bevakning av biståndet 2019–2020 hamnar politiska förslag om att minska biståndet i fokus. I skuggan av covid–19 har rapporteringen om biståndet också minskat.

Publicerad:

Det är biståndsorganisationerna Act Svenska Kyrkan, Diakonia, We Effect, Individuell Människohjälp, ForumCiv och Plan International Sverige som bett Retriever gå igenom hur svenska medier rapporterat om bistånd året innan covid-19 och under själva pandemiåret. Det framgår tydligt att mediernas rapportering om biståndsfrågor minskade dramatiskt under 2020.

Framför allt är det frågor som rör ekonomin kring biståndet, men även innehållsfrågor som humanitära insatser och demokrati och mänskliga rättigheter, som fått långt mindre än hälften av det mediala utrymmet 2020, mot året innan. Det är endast när det kommer till frågor som rör strategi och hälsofrågor som medierna ökade sin biståndsbevakning under 2020.

Den fråga som nästan helt hamnat i skymundan i skuggan av pandemin är klimat och miljö. Likaså korruption. Antalet kritiska artiklar har ökat något under 2020. I snitt är ungefär 40 procent av rapporteringen kritisk.

– Rapporten bekräftar det vi känner till i medielogiken, att saker som fungerar inte är någon nyhet. Det är ungefär som på klimatområdet, att vi får reda på allt dåligt som händer, men sällan hör om positiva förändringar. Ett tydligt exempel på detta var i juni 2019 då OECD:s stora granskning av Sveriges bistånd kom och Sverige kom ut väldigt bra. Det gick nästan helt obemärkt förbi. Enligt rapporten var juni en av de månader då det rapporterades minst om biståndet, säger Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare på Act Svenska Kyrkan.

Enskilda korruptionsärenden sticker ut, liksom kritik mot biståndsmyndigheten Sida och regeringens biståndspolitik. Den enskilda fråga som fått mest medial uppmärksamhet under 2019–2020 är Moderaternas förslag om att minska biståndsbudgeten, i september 2019. 

Gunnel Axelsson Nycander menar att Moderaterna, och även Sverigedemokraterna ger en förenklad bild av biståndet genom att ställa det mot kostnader inom inrikespolitiken. Hon säger att det inte är så enkelt som att ställa två budgetposter mot varandra. Hon välkomnar att Centerpartiet och Kristdemokraterna inte ser det på det viset, men noterar att Liberalerna är mindre aktiva i den biståndspolitiska debatten än tidigare.

– Liberalerna var under lång tid den stora förkämpen och viktiga anledningen till att vi har en sådan ambitiös biståndspolitik som vi har idag, men nu är de inte så synliga i debatten längre. 

I rapporten framgår det också att många konservativa och liberala ledarsidor valt att stötta Moderaternas förslag och kritik av regeringens biståndspolitik. Under 2020 kom det framför allt att handla om prioriteringen av biståndet, att Sverige måste ställa högre krav på biståndsmottagarna och behöver ta mer ansvar under pandemin. Just det senare har också kommit att hamna i mediernas fokus under det första halvåret 2021.

Mer läsning