På Paranirvanadagen uppmärksammar buddhister att Buddha nådde Paranirvana.

På Paranirvanadagen uppmärksammar buddhister att Buddha nådde Paranirvana.

Nirvanadagen: så når du nirvana

I dag firar buddhister Nirvanadagen, till minne av dagen då Buddha lämnade sin jordiska existens. Dagen till ära påminner OmVärlden här om vägen till upplysning.

Publicerad:

På Parinirvanadagen, eller Nirvanadagen, läser buddhister texter om Buddhas sista dagar i livet, besöker tempel och kloster och reflekterar över sin egen och andras död. Enligt traditionen var Nirvanadagen den dag då Buddha, 80 år gammal, lämnade sin jordiska existens och uppnådde fullständig nirvana.

Buddhismen räknas som världens fjärde största religion, med omkring 500 miljoner utövare, och högtiden firas framför allt i Ostasien. Enligt bloggen kultursmakarna.se finns även buddhistiska grupper i väst som högtidlighåller dagen, och det förekommer att dagen firas både 8 och 15 februari.

Inom buddhismen är nirvana det yttersta målet, vilket kan beskrivas som ett upphörande av lidande och befriande från återfödelsen. Dit kommer man genom att behärska och slutligen släcka sin “livstörst”, som beskrivs som ursprunget till allt lidande. Stegen dit stakas ut i den så kallade åttafaldiga vägen:

1. Rätt förståelse. Fatta och omfamna de “fyra ädla sanningarna”: att livet är dukkha (lidande), att individen är ansvarig för sitt lidande genom sin livstörst, att lidandet kan upphöra om man får stopp på livstörsten, och att vägen till nirvana är den åttafaldiga vägen.

2. Rätt avsikt. Var vänlig och medkännande, fri från törstande.

3. Rätt tal. Låt bli att ljuga, vilseleda, såra, skvallra eller snacka skit.

4. Rätt handling. Skada inte levande varelser, ta inte saker för givet och var inte otrogen.

5. Rätt levebröd. Tjäna dina pengar på ett schyst sätt (se punkt 3 och 4)

6. Rätt ansträngning. Förhindra ogynnsamma sinnesinställningar (undvik pissig attityd)

7. Rätt medveten närvaro. Fokusera på din kropp, dina känslor, sinnet och den buddhistiska läran.

8. Rätt koncentration. Meditera mera.

Lycka till!

Mer läsning