Flera företag inom den brasilianska köttindustrin anklagas för skövling av Amazonas, korruption, slavliknande arbetsförhållanden. Nu avyttrar Nordea sina innehav i det största av alla bolag, JBS.

Flera företag inom den brasilianska köttindustrin anklagas för skövling av Amazonas, korruption, slavliknande arbetsförhållanden. Nu avyttrar Nordea sina innehav i det största av alla bolag, JBS.

Nordea säljer innehav i köttbolag som skövlar Amazonas

Nordea sålde i slutet av juli alla innehav i världens största köttproduktionsföretag, brasilianska JBS. Företaget bidrar bland annat till skövling av Amazonas. Två statliga AP-fonder väljer att behålla sina innehav i bolaget.

Publicerad:

Det brasilianska företaget JBS är världens största producent av kött. Enligt den brittiska tidningen The Guardian förser företaget 350  000 uppköpare i 150 länder med kött, kyckling och lädervaror.

I Brasilien anklagas JBS för att bidra till skövling av Amazonas, miljöförstöring, korruption och att hålla de anställda under slavliknande förhållanden. Flera svenska banker och fondbolag, som Handelsbanken, SEB och Sjunde AP-fonden har svartlistat JBS, men så sent som i maj visade en granskning av Aftonbladet och organisationen Fair Finance Guide att Nordea, Första och Andra AP-fonden och Länsförsäkringar har innehav i företaget.

Den 28 juli i år meddelade Nordea att banken sålt sina innehav i JBS. Totalt handlar det om andelar på drygt 410 miljoner kronor, enligt nyhetsbyrån Reuters.

”Beslutet togs av vår Responsible Investments Committee efter en period av dialog med företaget, där vi inte fick det gehör vi efterfrågade”, skriver Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management i ett mejl till OmVärlden.

Enligt Eric Pedersen ska dialogen mellan Nordea och JBS handlat om flera hållbarhetsfrågor, som ”risk för avskogning i distributionskedjan, företagsstyrning och i hanteringen av korruptionsanklagelser, samt medarbetares hälsa och säkerhet när det gäller covid-19.”

Hösten 2019 skrev Nordea tillsammans med 250 andra fondbolag och banker, varav flera svenska, ett öppet brev med en vädjan till företag med verksamhet som påverkar Amazonas. Bolagen uppmanade företagen att införa en policy för att inte bidra till skövling, att redovisa detta öppet och se till att inkludera hela leverantörskedjan i sina policys.

Även Första och Andra AP-fonden och Länsförsäkringar skrev under brevet, men hade i början av augusti i år fortfarande kvar sina innehav i JBS. När OmVärlden kontaktar AP-fondernas Etikråd säger generalsekreterare John Howchin att de har en ”bra dialog med JBS sedan några år tillbaks.”

– Huvudfokus i dialogen med bolaget är arbetsmiljöfrågor i slakterierna samt antikorruptionsarbete, två områden där bolaget utvecklat sitt arbete. Vi har även en dialog sedan en tid tillbaks angående spårbarhet av boskap och då specifikt från olagligt avverkade områden i Amazonas, säger han.

Etikrådet har gått ihop med flera andra investerare för att med flera brasilianska boskapsbolag förbättra spårbarheten av boskap inom köttindustrin. John Howchin säger att en enskild aktör, som JBS, på egen hand inte kan hantera något ”där det krävs omtag i hela Brasilien”.

På Länsförsäkringar Fondförvaltning säger Sofia Aulin, chef för ansvarsfulla investeringar, att man har innehav i JBS i fonden LF Tillväxtmarknad indexnära, som är en indexfond. Det innebär att innehavet sker passivt via ett index.

– Vi anser att JBS har många risker som de behöver hantera, där avskogning är en av deras största hållbarhetsrisker. Även om JBS har mycket kvar att bevisa bedömer vi att bolaget har vidtagit vissa åtgärder för att hantera avskogningsriskerna och i dagsläget vill vi fortsätta följa hur deras förbättringsarbete utvecklas framöver, säger Sofia Aulin.

Liksom flera andra fondbolag anser Länsförsäkringar att svartlistning av bolag är en sista utväg, när det inte längre är möjligt att påverka bolaget via dialog och förändring som delägare. I dagsläget samarbetar Länsförsäkringar med andra investerare för att försöka påverka JBS.

Huruvida kött från JBS säljs i svenska matvarubutiker kunde varken ICA, Coop eller Axfood (bland annat Hemköp, Willys och Tempo) svara på när Svenska Dagbladet gjorde en rundringning i februari i år.

Erik Halkjaer

Mer läsning