Många kvinnorörelser över hela världen saknar en tydligare genusanalys av klimatpolitiken, här vid en 8 marsdemonstration i London, men även Sveriges regering får nu kritik.

Många kvinnorörelser över hela världen saknar en tydligare genusanalys av klimatpolitiken, här vid en 8 marsdemonstration i London, men även Sveriges regering får nu kritik.

Ny rapport kritiserar regeringens klimatpolitik

En granskande rapport pekar ut regeringens brist på jämställdhetsfokus i klimatpolitiken. ”Sverige behöver bli modigare”, säger Elin Liss, tf generalsekreterare för IKFF, en av organisationerna bakom rapporten.

Publicerad:

Rapporten Feminist policies for climate justice är en del av paraplyorganisationen CONCORD Sveriges serie med granskningar av Sveriges feministiska utrikespolitik. Rapporten säger att Sveriges klimatpolitik saknar genusanalys och en tydlig koppling mellan klimatförändringarna och jämställdhet.

Bland en rad rekommendationer märks att rapportförfattarna tycker att Sveriges regering måste ha ett starkare könsperspektiv när den ser över sin klimatpolitik. Sverige bör även prioritera könsperspektivet i EU-ländernas gemensamma åtaganden till Parisavtalet inför klimatmötet i Glasgow nästa år, och pressa EU att ta större hänsyn till kvinnor och flickor i sin klimatpolitik.

Rapporten menar också att Sveriges feministiska utrikespolitik i större utsträckning än idag behöver lyfta kopplingen mellan klimat och kön.

– Sverige gör bra saker och lyfter jämställdhetsperspektivet i politiken och internationellt, men det behöver bli mer systematiskt och mer konkret. Mer modigt. Vi på IKFF upplever ofta att det ser väldigt olika ut inom regeringen hur man arbetar med jämställdhet. Även om man säger att hela regeringen är feministisk och att det perspektivet ska genomsyra allt, så ser vi inte riktigt att det går ihop, säger Elin Liss, tf generalsekreterare för Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF).

Ifrågasätter maktstrukturer

Bakom rapportens slutsatser ligger en analys som gör gällande att det ofta är de kvinnor och flickor, som tar kampen för miljön och mänskliga rättigheter, som utsätts för hot och våld. Anledningen är att de ifrågasätter de rådande sociala, ekonomiska och politiska maktstrukturer som bromsar arbetet mot klimatförändringarna, enligt rapportförfattarna.

– Klimatförändringarna och kvinnoförtryck är nära sammanlänkade med patriarkala maktstrukturer där dominans och exploatering av naturen är det rådande systemet. För att synliggöra detta behövs ett mer feministiskt perspektiv, säger Elin Liss.

Rapporten tycker det är positivt att utveckling inte längre behöver mätas genom ekonomisk tillväxt och BNP, utan genom välstånd och välfärd. Däremot saknar författarna i den omställningen större hänsyn till kvinnor och flickors deltagande.

Likaså pekar rapporten på hur det ofta är kvinnor och flickor som ser till att det finns mat på bordet och rent vatten i sina hem, varför klimatförändringarna i slutändan också slår hårdast mot dem.

Bara dagar före rapporten publicerades lanserade regeringen sitt nya klimatkollegium, som består av åtta ministrar, varav tre kvinnor, som ska leda regeringens klimatarbete. CONCORD Sverige noterar att jämställdhetsministern inte finns med i skaran.

– Kollegiet består av de ministrar som bedöms vara närmast berörda. Klimatarbetet ska integreras i alla politikområden, men för att det här ska var ett snabbfotat och bra fungerade kollegium så har vi satt samman det på det här viset. Det är inget beslutande eller beredande organ, utan alla departement är med, och regeringen fattar sina beslut som ett kollektiv, säger Eva Svedling, statssekreterare hos miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Sverige driver jämställdhet

Eva Svedling vill inte kommentera CONCORD Sveriges rapport eftersom hon inte sett den, men säger att Sverige har ett generellt fokus på jämställdhetsarbete inom biståndet och det internationella utvecklingsarbetet. Hon säger också att Sverige är pådrivande inom klimatförhandlingarna för att få med jämställdhet i genomförandet.

Enligt Eva Svedling ligger Sverige i framkant vad det gäller jämställdhet inom klimatarbetet.

– Jämställdhet ska naturligtvis alltid vara närvarande i all regeringens politik. Det finns en särskild jämställdhetsbilaga till budgeten, säger Eva Svedling.

Parallellt med CONCORD Sveriges rapport och regeringens lansering av ett klimatkollegium framkommer det i en ny forskningsrapport att Sverige ligger långt efter i klimatarbetet. Forskare vid Uppsala universitet och brittiska Tyndall Centre for Climate Change Research menar att Sverige behöver minska sina utsläpp med 12-15 procent om året för att uppnå målet i Parisavtalet från 2015.

Sveriges klimatpolitiska råd konstaterade redan tidigare i våras att Sverige ligger efter om vi ska nå regeringens mål med netto noll-utsläpp till 2045. Eva Svedling säger att regeringen är fullt medvetna om att den behöver öka takten och ambitionen.

Erik Halkjaer

Mer läsning