Smältande glaciärer i Khumbu, Nepal.

Smältande glaciärer i Khumbu, Nepal.

Ny studie: var tredje människa hotad när Himalayas glaciärer kollapsar

Även om världen når det mest ambitiösa målet i Parisavtalet – 1,5 graders uppvärmning – kan det leda till att en tredjedel av glaciärerna i Himalaya smälter, visar en ny studie. Det kan få förödande konsekvenser för tre miljarder människor.

Publicerad:

Under fem år har 350 klimatforskare och 185 organisationer arbetat med att ta fram underlaget till den klimatrapport som i dag presenteras i Nepals huvudstad Katmandu. Studien är den första i sitt slag som enbart fokuserar på konsekvenserna av klimatförändringarna på den så kallade Hindu Kush-regionen i Himalaya som är ett av de största och högsta bergsmassiven på jorden.

Resultatet visar att även om världen skulle nå det allra mest ambitiösa målet i Parisavtalet – 1,5 graders uppvärmning – skulle det leda till att en tredjedel av glaciärerna försvinner. Det handlar om ett enormt område med is som ibland kallas den tredje polen efter nord- och sydpolen.

Eftersom Hindu Kush är källan till tio av de största floderna i Asien som direkt försörjer 1,65 miljarder människor med vatten och 3 miljarder människor med mat från odlingar längs flodbäddarna skulle avsmältningen kunna få förödande konsekvenser. Särskilt utsatta är invånarna i Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kina, Indien, Myanmar, Nepal och Pakistan.

Kräver femdubblade åtgärder

Forskarna vädjar i rapporten om kraftfulla åtgärder från världssamfundet för att försöka hindra utvecklingen.

Om värdens åtgärderna för att begränsa uppvärmningen vid 1,5 grader misslyckas kan effekterna på Himalayas glaciärer bli än mer förödande. I en rapport förra året konstaterade FN att om uppvärmningen ska stanna på 1,5 grad måste världens samlade klimatåtgärder femdubblas. Om uppvärmningen ska stanna på 2 grader måste de tredubblas.

Studien är framtagen av Hindu Kush Himalayan Monitoring and Assessment Program, HIMAP, ett samrbetsbetsprjekt under den mellanstatliga organisationen International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD, vars medlemsstater är de ovan nämnda. ICIMOD får bland annat svenskt stöd via biståndsmyndigheten Sida. För åren 2018-2022 uppgår stödet till 150 miljoner kronor.

Mikael Färnbo

Mer läsning