Ett krav från Sida är att det stöd som ges till skolor endast får gå till skolor som både tar emot flickor och pojkar.

Ett krav från Sida är att det stöd som ges till skolor endast får gå till skolor som både tar emot flickor och pojkar.

Nytt svenskt stöd till Afghanistan får inte diskriminera kvinnor

Flera av de tyngsta biståndsorganisationerna bjöds in till Sverige för att diskutera Sidas planerade storsatsningen på Afghanistan. Men stödet till landet blir svårt eftersom bankväsendet brakat sönder. 

Just nu bereder Sida en ny biståndssatsning på Afghanistan. Förra året lade Sverige 100 miljoner kronor för att bland annat stärka utbildning, demokrati, pressfrihet och hälsa. Men efter talibanernas maktövertagande, den 15 augusti, ändrades det svenska biståndet. Inget bistånd fick gå via talibanregeringen.

Samtidigt är läget i Afghanistan mycket svårt. Enligt FN:s World Food Program lever 23 miljoner människor i akut matbrist, flickor har stoppats från att gå i skolor och den ekonomiska och sociala situationen är utsatt. 

Sida bereder nu ett nytt stödpaket och myndigheten har bjudit in FN-företrädare från Afghanistan från UN Women, handel- och utvecklingsorganet UNCTAD, livsmedel-jordbruksorganisationen FAO, barnfonden Unesco, arbetslivsorganet ILO samt utvecklingsprogrammet UNDP. 

– Läget är mycket allvarligt. Efter talibanernas maktövertagande så har 500 000 afghaner förlorat jobbet. Om vi inte stoppar den här utvecklingen så kan den siffran nå 900 000 under det andra kvartalet i år, säger Abdallah al Dardari, UNDP:s landchef i Afghanistan under sitt besök i Stockholm.

Stödet ska förändras

Efter talibanernas maktövertagande tappade UNDP 70 procent av sin budget och den dryga halv miljon statsanställda fick inte längre ut sina löner. 

Sida vill nu återinföra stödet. Men det kommer att förändras. Innan talibanregimen tog över makten så gick en stor del av stödet till Afghanistan via Världsbankens uppbyggnadsfond. Då var tanken att bygga en stat byggd på demokratiska värderingar. Nu ska stödet i stället gå via välkända organisationer.

Frågan bereds och ett förslag väntas läggas denna vår, några summor är inte fastslagna ännu. 

Krav att flickor utbildas

Ett krav från Sida är att inga pengar får gå via talibanregimen. Det ska inte heller vara möjligt att göra utbildningssatsningar på skolor som inte undervisar flickor eller på annat sätt är diskriminerande mot kvinnor eller andra grupper.

Som OmVärlden skrivit införde Afghanistan ett förbud för flickor att gå i skolan efter att den nya regimen tog över förra året. Men efter flera påtryckningar från givare så backade regimen och det skulle återigen bli tillåtet. Den 22 mars öppnade därför skolorna så att det blev möjligt för tjejer att gå gymnasiet. Men efter bara några timmar kom talibanerna med nytt besked. Flickorna fick inte gå i skolan förrän det utretts om deras skoluniformer var förenliga med landets sharialagar. 

– Det går inte att stödja gymnasieutbildningar så länge det är på det viset. Men vi tror att det nu är viktigt att stödja jobbsatsningar, särskilt för kvinnor. Vi vill stärka kvinnors roll i dessa svåra tider, säger Abdallah al Dardari.

Maria Lundberg, Sida. Foto: Erik Larsson
Abdallah al Dardari, UNDP. Foto: Erik Larsson

Maria Lundberg, enhetschef för Sidas Afghanistanenhet säger att den största problemet att ge stöd handlar om att det finns stora brister i det finansiella systemet i Afghanistan. 

– Banksystemet fungerar inte just nu, bland annat på grund av sanktioner. Det gör att det är svårt att föra över pengar, säger Maria Lundberg. 

Per Karlsson, biståndsråd på Sida, lägger till att det finns ett annat problem också.

– För att uttrycka det milt så ligger den nya regimen väldigt långt ifrån den värdegrund vi har. Beslutet att flickor inte får gå i gymnasieskola är ett exempel. Det är också viktigt att media och civilsamhället kan arbeta i fred.

* Texten har uppdaterats.

Mer läsning