Svenska pensionspengar investeras bland annat i oljeföretag, här kontrollerar en oljearbetare ledningen från en oljepump.

Svenska pensionspengar investeras bland annat i oljeföretag, här kontrollerar en oljearbetare ledningen från en oljepump.

Organisationer kräver tuffare krav på svenska pensionsfonder

Lagen måste bli tuffare och regeringen bättre på att göra uppföljningar. 13 civilsamhällesorganisationer kräver att finansmarknadsminister Max Elger gör det svårare för svenska pensionsfonder att investera i kärnvapen, olja eller verksamheter som leder till brott mot mänskliga rättigheter.

Sedan tre år tillbaka finns en lag som säger att de svenska pensionsfonderna, AP-fonderna, måste göra ansvarsfulla och hållbara investeringar. I dag förvaltar AP-fonderna kring 2400 miljarder kronor. 

– Vi ser hur våra partners runt om i världen drabbas av dessa investeringar som är helt oacceptabla, säger Karin Gregow, policyrådgivare på ForumCiv.

Hon säger att svenska pensionsfonder investerar i bolag som bland annat bryter mänskliga rättigheter och är problematiska ur ett etiskt perspektiv.

– Till exempel investerar tredje AP-fonden i bolag som är involverade i produktion av kärnvapen. Den sjunde AP-fonden finansierar i några av världens största fossila bolag.

Vill se ändringar av lagen

I en debattartikel i Altinget kräver 13 civilorganisationer, däribland ForumCiv, att lagen ska göras om och tuffare krav ställas då fonderna investerar. 

– Lagen räcker inte. Vi tycker att avkastningsmålet överordnas kravet på hållbara investeringar. Men regeringen borde också vara mycket skarpare då de gör årliga uppföljningar av AP-fondernas investeringar, säger Karin Gregow.

Bland annat vill organisationerna att AP-fonderna ska ta större hänsyn till exempelvis Parisavtalet och andra internationella konventioner. 

Pensionspengar investerades i kärnvapen

De 13 organisationerna kräver även att det ska inrättas ett oberoende hållbarhetsråd som ska hjälpa fonderna att granska de investeringar som görs. I dag finns det ett etikråd som gör sådana granskningar, men enligt organisationerna, har detta inte räckt.

I debattartikeln listar organisationerna en rad exempel på vad de anser vara oaceptabla investeringar av svenska pensionspengar. 

Tredje AP-fonden har till exempel investerat en miljard kronor i bolag som är involverade i produktion av kärnvapen.

Tre av de fem AP-fonderna har gjort investeringar i Lundin Energy där företrädare nu står åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan. Den sjunde AP-fonden har investerat elva miljarder kronor i 60 av världens 200 största fossila bolag. 

Regeringen svarar på kritiken

Finansmarknadsminister Max Elger kommenterar kravet från organisationerna.

– Jag kan inte uttala mig specifikt om enskilda innehav, inte heller dem som tas upp debattartikeln, men jag förutsätter att AP-fonderna ser över om liknande investeringar är i linje med lagen. AP-fonderna ska följa de internationella konventioner som Sverige har skrivit under, säger han i en kommentar till OmVärlden.

Någon snabb förändring av att ändra avkastningskravet på fonderna är dock inte att förvänta.

– Vad gäller förändrat avkastningskrav så skulle eventuella förändringar behöva övervägas mycket noga. AP-fonderna har en mycket viktig uppgift i att förvalta pensionskapital och skapa avkastning för dagens och morgondagens pensionärer. Att ändra på de avkastningskrav som gäller för AP-fonderna är därför ingenting man gör lättvindigt, kommenterar Max Elger.

Han uppger även att regeringen jobbar med ett förslag om att ändra hållbarhetsmålet för Sjätte och Sjunde AP-fonderna som kommer att läggas fram under våren eller sommaren detta år.

Organisationer som står bakom debattartikeln är ForumCiv, Greenpeace Sverige, Ordfront, Klimataktion, Emmaus Stockholm, Afrikagrupperna, Kristna fredsrörelsen, Latinamerikagrupperna, Amazon Watch Sverige, Jordens vänner, Fian Sverige, Kampanjen Divestera AP-fonderna, Läkare mot Kärnvapen.

Mer läsning