"Befria alla samvetsfångar", står det på demonstranternas plakat. Amnesty Sverige gör nu besparingar på grund av inställda insamlingskampanjer.

"Befria alla samvetsfångar", står det på demonstranternas plakat. Amnesty Sverige gör nu besparingar på grund av inställda insamlingskampanjer.

Pandemin tvingar Amnesty Sverige till nedskärningar

Amnesty International Sverige kan inte genomföra planerade insamlingsplaner 2021 på grund av coronapandemin. Därför måste organisationen skära i budgeten med sex miljoner kronor de två kommande åren.

Publicerad:

Amnesty International Sverige har under ett styrelsemöte beslutat om kostnadsbesparingar i budgeten för de två kommande åren. OmVärlden har pratat med generalsekreterare Anna Lindenfors som berättar att besparingarna uppgår till tre miljoner kronor 2021 och ytterligare tre miljoner kronor året därpå.

Organisationen har de senaste åren investerat i ett par rapporter om mänskliga rättigheter i Sverige och även försökt arbeta mer systematiskt med demokratifrågor i Sverige. För att balansera dessa utgifter planerade organisationen att genomföra insamlingar under år 2021. Men på grund av coronapandemin kan de inte genomföras och organisationen måste skära ner på sina kostnader.

– Vi förutsåg inte covid-19 som nu innebär att vi behöver göra nedskärningar snabbare än vad vi hade planerat för, säger Anna Lindenfors.

Hon kan i dagsläget inte svara på hur verksamheten drabbas av nedskärningarna i budgeten.

– Vi har inte tagit några beslut än kring hur vi ska genomföra de här nedskärningarna.

I ett uttalande på Amnesty International Sveriges hemsida säger Anna Lindenfors att personal sannolikt kommer behöva sägas upp. Till OmVärlden säger hon att hon är medveten om att detta kan skapa en oro bland medarbetarna.

En process ska nu genomföras där medarbetarna på Amnesty International Sverige får lämna synpunkter på hur nedskärningarna ska genomföras på bästa sätt. Enligt Anna Lindenfors ska det göras på ett sådant sätt att organisationen ser till effektivitet och ändamålsenlighet, för att sedan kunna komma ut starkare.

I arbetet med mänskliga rättigheter kommer organisationen i första hand se om det finns kostnader som vi kan dra ner på som ger så lite påverkan på mänskliga rättighetsarbetet som möjligt, både på kort och lång sikt.

Anna Lindenfors lyfter även att mänskliga rättigheter blir ifrågasatta på många håll i världen och att Amnestys arbete är extra viktigt nu. Organisationen är restriktiv när det gäller att ta emot pengar från företag och stater. Det är den enskilda människan som möjliggör arbetet för mänskliga rättigheter.

– Förhoppningsvis ser människor hur otroligt viktigt deras stöd är till oss. Jag hoppas stödet ökar och att fler blir givare eller medlemmar eftersom det behövs mer än någonsin.

Sandra Rupar

Mer läsning