Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, tror covid-19 kan bli ett hot mot enprocentmålet. 

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, tror covid-19 kan bli ett hot mot enprocentmålet. 

Peter Eriksson: ”Vi får vara nöjda om vi kan behålla enprocentsmålet”

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson räknar med tuffare tider för biståndet. Nu ser världens länder om sina egna hus för att rädda ekonomin.

Publicerad:

Det är en sammanbiten och bekymrad minister som OmVärlden får tala med inför helgen. Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson har haft ett videomöte med sina nordiska kollegor.

Ministrarna har kommit överens om att formulera ett debattinlägg. De vill driva på och uppmana till engagemang så att insatser mot coronaviruset även når den fattiga delen av världen.

Peter Eriksson tror att det kommer bli svårt att få inlägget förankrat i EU. Många av EU:s medlemsländer kommer under lång tid få brottas med de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset, eller covid-19. Bistånd kommer inte vara prioritet nummer ett.

FN har i en appell vädjat om 20 miljarder kronor i stöd i arbetet mot covid-19. Sverige har lovat att skjuta till cirka 100 miljoner kronor.

– Än så länge tyder inget på att FN i närtid får ihop pengarna. Det kommer krävas övertalning i många länder. Många vill avvakta och det är just det man inte ska göra nu, då blir det värre sen, säger Peter Eriksson.

Inga extra pengar

Han räknar med det blir en tuff tid för alla som vill hävda internationell solidaritet. Han tror inte att det i svensk politik kommer finnas utrymme till extra biståndsmedel, utöver de som redan är beslutade i årets budget.

– Vi får vara nöjda om vi kan behålla enprocentmålet. Jimmie Åkesson har sagt att det nu är dags att ta bort biståndet och Moderaterna har tidigare deklarerat att vi måste fokusera på de behov som finns i Sverige. Våra koalitionspartners i regeringen har inte lyft frågan, men vi kommer hamna i en tuff situation med alla de stora insatser som kommer behöva göras i Sverige för att rädda sysselsättningen. Ingen kan längre räkna med att det finns några säkra pengar, säger Peter Eriksson.

Inte ens de mest drabbade EU-länderna, Spanien och Italien lär få det ekonomiska stöd de lär behöver, enligt Peter Eriksson.

Mycket av det planerade svenska biståndet är satt på sparlåga, för att kommunikationer inte fungerar och för att länder stänger igen,

– Då får man ställa om till hälsovårdsinsatser. Vi får fokusera på det som är mest akut, säger Peter Eriksson,

David Grossman

Mer läsning