Aldrig tidigare har situationen för pressfrihet klassats som mycket allvarlig i så många länder som idag. Det visar årets pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser.

Aldrig tidigare har situationen för pressfrihet klassats som mycket allvarlig i så många länder som idag. Det visar årets pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser.

Pressfriheten minskar i världen – igen

Aldrig tidigare har situationen för pressfrihet klassats som mycket allvarlig i så många länder som i dag. Det visar årets pressfrihetsindex från Reportrar utan gränser.

Som väntat visar pressfrihetsindex för 2022 att situationen för fria och oberoende media inte blivit bättre under en tid som präglats av pandemin och konflikter i Myanmar, Etiopien och inte minst Ukraina.

Reportrar utan gränser, RFS, som sammanställt pressfrihetsindex i 20 år pekar på att den senaste tiden präglats av ett försämrat geopolitiskt läge med fler auktoritära ledare som gör inskränkningar för journalister och även fängslar och likviderar journalister som de anser utgör ett hot.

RFS ser även ett ökat nyhets- och informationskaos i spåren av en alltmer globaliserad och oreglerad spridning av information på nätet. Det har i sin tur lett till ökad räckvidd för desinformation och propaganda.

Allvarligt läge för pressfriheten

Aldrig tidigare har situationen för pressfrihet klassats som mycket allvarlig i lika många länder, i 28 av de 180 som är med på listan.  I år är för första gången två europeiska länder: Belarus (plats 153) och Ryssland (plats 155) markerade som mörkrött på kartan.  Sedan 2017 har Putins regim stängt ner mängder av mediahus och 90 journalister har klassificerats som ”utländska agenter” och tvingats fly landet.

Även Myanmar och inte minst Hongkong har lägre index i årets ranking. Längst ner på listan finns Turkmenistan, Iran, Eritrea och Nordkorea som i år tar sista platsen (180) från Eritrea.

Något som sticker ut är att Nederländerna halkat ner från plats 6 till 28 vilket är anmärkningsvärt för ett land med traditionellt liberala värderingar. Skälet är ett flertal incidenter där journalister utsatts för våld. I juni 2021 mördades kriminalreportern Peter R. de Vries och man har inte ännu ställt någon ansvarig till svars.

Högst upp är de nordiska länderna Norge, Danmark och Sverige

– Pressfriheten och situationen för journalister i Sverige ligger relativt stadigt i topp, i jämförelse med resten av världen, men i och med årets index bryts pressfriheten också ner i fem olika kategorier och där framgår det att Sverige är näst bäst vad det gäller mediers ekonomiska förutsättningar, men står inför utmaningar när det kommer till diskriminering bland journalister, vilket också uppmärksammats de senaste åren, men framför allt vad det gäller journalisters säkerhet där Sverige ligger på plats 32 av 180, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Ny ranking i årets pressfrihetsindex

Det går inte rakt av att jämföra årets pressfrihetsindex med de tidigare. RSF har utvecklat en ny metod och definierar pressfrihet som “möjligheten för journalister, som individer och som grupp, att välja ut, producera och sprida nyheter och information i allmänhetens intresse, oberoende av politisk, ekonomisk, juridisk och social inblandning och utan fysiska och psykologiska hot”. För att återspegla komplexiteten inom pressfrihetens används fem nya indikatorer för att sammanställa indexet: den politiska kontexten, det rättsliga ramverket, den ekonomiska kontexten, den sociokulturella kontexten och journalisters säkerhet.

– De som sticker ut mest förra året är Myanmar, Afghanistan, Ryssland och Mali som rasar ner på den här skalan. Det har att göra med det geopolitiska läget och makthavare som motarbetar fri press. Positivt är i alla fall något förbättrad situation i Afrika, säger Erik Halkjear.

Anledningen till att pressfriheten globalt försämras år efter år härleder Erik Halkjaer till ett förändrat geopolitiskt läge och fler auktoritära ledare – men också det ”informationskaos” som följt av ”oreglerad spridning av information på nätet” som i sin tur lett till ökad räckvidd för desinformation och propaganda. 

Fem med högst pressfrihetsindex 
100 är maximalt antal poäng ett land kan få.

1. Norge poäng 92,65

2. Danmark 90,27

3. Sverige 88,84

4. Estland 88,83

5. Finland 88,42

Fem med lägst pressfrihetsindex

180. Nordkorea 13,92

179. Eritrea 19,62

178. Iran 23,22

177. Turkmenistan 25,01

176. Myanmar 25,03

Mer läsning