Rädda Barnen: Klimatkrisen är en barnrättskris

Värmeböljor, översvämningar och skogsbränder är något som barn födda idag kommer att leva med i framtiden. Dagens ettåringar kommer under sin livstid uppleva sju gånger fler värmeböljor än om de fötts för 60 år sen visar en beräkning från Rädda Barnen. ”Klimatkrisen också är en barnrättskris”, säger Karen Pilgrims, tematisk rådgivare på Rädda Barnen.

Publicerad:

I rapporten Born into the Climate Crisis: Why we must act now från Rädda Barnen står också att dagens ettåringar kommer i jämförelse med de födda 1960 uppleva 2,8 gånger fler flodöversvämningar, tre gånger så mycket missväxt och dubbelt så många skogsbränder.  

– Rapporten visar att klimatkrisen också är en barnrättskris. Barnen har berättat för oss hur klimatförändringarnas konsekvenser mellan generationerna kränker deras rätt till liv, utbildning och skydd. Barn har också delat med sig av sina rekommendationer för att hantera klimatkrisen, till exempel att minska användningen av fossila bränslen och mer förnybar energi, säger Karen Pilgrims till Omvärlden.

Långvarig fattigdom

Det är barn som bor i lägre inkomstländer, liksom i missgynnade länder, som kommer att drabbas värst eftersom de redan har en mycket större risk från vattenburna sjukdomar, hunger och undernäring. Deras hem är ofta mer sårbara för översvämningar, orkaner och andra extrema väderhändelser. Dessutom riskerar klimatpåverkan att sätta många miljoner barn i långvarig fattigdom och hotar årtionden av framsteg i kampen mot hunger och andra dåliga effekter.

– De som redan är mest utsatta påverkas mest och de har dessutom redan levt med konsekvenserna under flera år. De senaste värmeböljorna i USA och Kanada, skogsbränderna i Australien, de senaste översvämningarna i Europa och Kina, allt detta visar tydligt att det inte är säkert någonstans. Utan kraftfulla åtgärder kommer vi att lämna en osäker framtid till våra barn” säger Rädda Barnens generalsekreterare, Helena Thybell i rapporten.

Rädda Barnen uppmanar nu alla regeringar i världen för att vidta åtgärdar för att minska negativa effekterna.

– Vi efterlyser en gräns för global uppvärmning till 1,5 grader, bland annat genom att snabbt fasa ut fossila bränslen; en ökad klimatfinansiering för att hjälpa barn och samhällen att anpassa sig till klimatkrisen; sätta barns röster, krav och rättigheter i centrum för klimatåtaganden; och investera i skyddsnät för barn och familjer som hotas av klimatkrisen, säger Karen Pilgrims.

Några röster från rapporten:

”Vi kommer att göra vår del, öka medvetenheten bland våra kamrater och nära vuxna så att de känner igen problemet och blir medvetna om det, för ensam kommer vi inte att kunna uppnå det.”

Laura, 16 år, från Chile

”Vi barn är kanske inte klimatvetare, men vi vet något viktigt. Vi måste agera nu!”

Emanuel, 14 år, från Norge

”Beslutsfattare borde fokusera mer på aktiviteter som skulle minska riskerna för klimatförändringar.”

Vasilija, 14 år, från Kosovo

"Lyssna på oss och ge vår röst ytterligare vikt. Vi lovar dig att bli en del av lösningen.”

Diya, 16 år, från Bangladesh

Mer läsning