Utrikeshandelsminister Anna Hallberg följer med intresse EU-kommissionens förslag om en gemensam EU-lagstiftning kring ansvarsutkrävande för mänskliga rättigheter för företag som investerar utomlands. 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg följer med intresse EU-kommissionens förslag om en gemensam EU-lagstiftning kring ansvarsutkrävande för mänskliga rättigheter för företag som investerar utomlands. 

Regeringen positiv till mänskliga rättighetskrav för företag

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg välkomnar utredning om bindande krav för mänskliga rättigheter gällande företags utlandsinvesteringar.

Publicerad:

I regeringens nya plattform för internationellt hållbart företagande är handelspolitiken en del av lösningen på de stora globala utmaningar som världens länder står inför. Med internationella investeringar ska svenska företag kunna bidra till kampen mot korruption, bristande demokrati och klimatförändringar.

— Vi är väldigt stolta över att kunna lansera den här plattformen idag. Regeringen har höga ambitioner för de globala lösningar vi behöver för till exempel demokratifrågan och klimatförändringarna. Handel är ett fantastiskt verktyg för att åstadkomma förändring, säger Anna Hallberg till OmVärlden.

Den nya plattformen lanserades den 30 januari och genomsyras av de 17 globala målen för hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Bland annat tar den upp dialogen mellan fackliga organisationer och arbetsgivare, inom ramen för den svenska satsningen Global deal. Särskilda avsnitt i plattformen är också vikta för demokrati, transparens, korruption och klimatomställning.

— Ord som best practice är spännande, men vi ska istället tala om new practice. Hur ska vi transporteras, vilka kläder ska vi köpa, hur tillverkas de kläderna? Det är vad vi vill skapa. Dialog och ansvarsskapande, säger Anna Hallberg.

Rekommendationer på bindande krav

Under presentationen i UD:s pressrum frågade en representant från den svenska paraplyorganisationen för biståndsorganisationer, Concord Sverige hur regeringen ställer sig till ansvarsutkrävande för mänskliga rättigheter för företagsinvesteringar utomlands. Flera länder i Europa har redan infört den här typen av krav där företag kan ställas till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i länder och verksamheter de investerar i utomlands.

Både Statskontoret och den svenska Agenda 2030-delegationen har rekommenderat Sverige att också införa bindande krav på ansvarsutkrävande för mänskliga rättigheter för svenska företag med investeringar utomlands. Som svar på Concord Sveriges fråga var Anna Hallberg förstiktigt positiv.

— Vi har gått vidare med flera av de rekommendationer som Statskontoret ställde, till exempel ökad samverkan mellan företag och civilsamhället. Vi är starkt engagerade i detta. Det jag tryckte på under dagens lansering var att EU-kommissionen öppnat för en gemensam EU-lagstiftning på området. Vi välkomnar detta och är gärna med och påverkar. Vi kan få större genomslag om vi gör detta via EU. Vi följer också Finland som i vår ska presentera en analys kring hur detta skulle funka där, säger Anna Hallberg hon till OmVärlden.

Från det svenska civilsamhällets sida mottogs dagens besked med vis optimism. Flera organisationer har i många år drivit på för bindande krav på ansvarsutkrävande.

— Det är preliminärt positivt att man håller på att utreda regeringens position kring detta. Det finns ett behov av ett svenskt ledarskap i denna fråga, säger Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige som närvarade vid lanseringen av plattformen.

Erik Halkjaer

Mer läsning

Svante Axelsson, generalsekreterare Fossilfritt Sverige

”Låt de unga måla ut sin framtid”

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, anser att Sveriges arbete med Agenda 2030 måste bli mer visionärt. ”Vi måste våga prata om att vi faktiskt vill skapa en bättre värld”, säger han till OmVärlden.