Bara ett år efter att riksdagen antog en ny biståndspolitisk plattform river regeringen upp den. Nytt förslag väntas nästa år.

Bara ett år efter att riksdagen antog en ny biståndspolitisk plattform river regeringen upp den. Nytt förslag väntas nästa år.

Regeringen river upp biståndsplattform efter bara ett år

Biståndsminister Isabella Lövin tog hjälp av regeringskollegans paroll ”Stolt men inte nöjd” när hon igår presenterade de riktlinjer som ska styra utvecklingsarbetet framöver. Med motiveringen att svenskt bistånd redan är i världsklass, men alltid kan bli ännu bättre rivs alltså den biståndspolitiska plattform som antogs av riksdagen för bara ett år sedan upp.

Publicerad:

Även ordet plattform stryks när den rödgröna regeringen ska sätta sin prägel på biståndspolitiken. Isabella Lövin hade igår kick-off för arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument som går under arbetsnamnet ”Biståndspolitiskt policyramverk”.

– Det är i stort sett samma prioriteringar som i vår plattform och jag ser inga större förändringar förutom namnbytet. Vi välkomnar diskussionen men det känns som en smygtaktik från regeringens sida att försöka göra skillnaderna större än vad de är, säger Désirée Pethrus, Kristdemokraternas tidigare biståndspolitiska talesperson.

Ett bärande inslag i kritiken av den gällande plattformen handlade om att processen inför beslutet inte var tillräckligt öppen för dialog och debatt. När regeringen igår bjöd in till samtal om inriktningen av den nya policyn blev det snabbt kaos vid insläppet. På nattklubbsmanér blev den som inte stod på listan utestängd. Lokalen hade inte plats för alla som ville bli inkluderade. Biståndsministern konstaterade att det finns ett stort intresse för frågan och lovade en mer participativ process denna gång.

Enligt regeringen är huvudproblemet med den nuvarande plattformen att den saknar koppling till de nya globala utvecklingsmålen som antas senare under året. Dessutom vill regeringen ge en chans till fler att lämna synpunkter på framtida prioriteringar. Innehållsmässigt pekar Isabella Lövin på avsaknaden av statens roll och ett för stort fokus på individnivå, som de största bristerna som behöver åtgärdas.

”Initiativ utan stora nyheter”

Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten var på plats. Hon höll med ministern om att det är rimligt med en översyn av plattformen för att inkludera de nya utvecklingsmålen, men ser inga stora nyheter i regeringens ansats. Hon tycker även att initiativet försöker skapa större skillnader än vad som finns.

– Om regeringen söker en inkluderande och förankrad process kunde de ju börjat med att prata med oss övriga partier i riksdagen vars stöd de behöver för att få igenom sin politik.

Idén med en övergripande plattform går tillbaka till kritiken som riktats från flera håll om otydlighet vad gäller inriktningen av biståndet. Efter en rapport från Statskontoret 2011, som pekade på en snårskog av olika styrdokument i form av instruktioner, regleringsbrev, tematiska prioriteringar, fokusområden, ämnespolicyer och lokala strategier, beslöt den förra regeringen att strama upp arbetet genom en samlad inriktning för hela biståndet.

Ambitionen var att presentera en ny biståndspolitisk plattform 2012, men arbetet drog ut på tiden och var klar först 2014. Trots den långa beredningen fick regeringen kritik av en rad biståndsorganisationer för att processen inte varit tillräckligt inkluderande.

Inför valet lovade både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att göra om biståndsplattformen. Enligt Isabella Lövin kommer det nya ramverket presenteras någon gång under 2016.

Text: Johan Schmidt

Mer läsning