Ökade folkliga protester mot korruption, som här i Guatemala, gör att Sverige lägger mer bistånd på Latinamerika. 

Ökade folkliga protester mot korruption, som här i Guatemala, gör att Sverige lägger mer bistånd på Latinamerika. 

Regeringen satsar på regionalt bistånd till Latinamerika

Regeringen har fattat beslut om fem nya strategier för internationellt utvecklingssamarbete i Latinamerika. Utöver fortsatta och utökade satsningar på Colombia, Guatemala, Bolivia och Kuba läggs också 1 miljard kronor på en regional strategi.

Publicerad:

I Colombia slår kravallpolis brutalt ner på demonstranter och journalister. I El Salvador spakar presidenten landets riksåklagare och fem domare i konstitutionsdomstolen för att byta ut dem mot personer mer vänligt inställda till regeringen.

Det är bara två just nu tydliga exempel på en över tid långsam försämring av demokratin i Latinamerika. Till detta ska läggas klimatförändringarnas effekter på jordbruk och ursprungsfolk. Med pandemin har fattigdomen och de ekonomiska klyftorna i regionen ökat.

Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, säger till OmVärlden att vad det han beskriver som en dramatisk utveckling har pågått länge i Latinamerika. Det har regeringen också tagit hänsyn till när den nu lägger fram fem nya strategier för Latinamerika.

De gamla samarbetsstrategierna för Guatemala, Colombia, Bolivia och Kuba sträckte sig över perioden 2016–2020. Nu läggs fyra nya fram för perioden 2021–2025. Därutöver läggs en ny regional strategi för hela området.

– Alldeles innan pandemin såg vi omfattande protester i Santiago, La Paz och Bogota just för att människor gått ut på gatorna för att kräva transparens, en annan form av social dialog och ansvarsutkrävande. I Colombia finns ett omfattande missnöje med att fredsprocessen inte nått ut i hela landet. I Centralamerika ser vi stor ojämlikhet, korruption, förföljelse av människorättsförsvarare som ofta har straffrihet som konsekvens. Med en regional strategi gör vi det möjligt att jobba mer effektivt också i programländerna, säger Per Olsson Fridh.

Han säger att utvecklingen i ett land inte sker i ett vakuum, utan ofta regionalt. Den regionala strategin är tänkt att öka möjligheterna att ge resultat även i de fyra landstrategierna.

Mer fokus på klimat och miljö

Den regionala strategin ska motverka bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer, och därmed öka möjligheterna att jobba för en hållbar och rättvis utveckling, står det i pressmeddelandet. Strategin ska också verka för ökad jämställdhet och tillgång och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Ytterligare fokusområden är klimatet och den biologiska mångfalden. Alla satsningarna går igenom i de fyra landstrategierna.

– I Latinamerika finns 70 procent av världens biologiska mångfald och en tredjedel av allt sötvatten. Vi ser en avskogning i en alarmerande takt och glaciärer i Anderna som smälter. Det gör att regionen blir sårbar för klimatförändringarna, och att vara med och skydda Amazonas, Anderna och andra viktiga naturtillgångar är viktigt för att minska sårbarheten. Det handlar också om urfolkens överlevnad i regionen, säger Per Olsson Fridh.

Den regionala strategin är på 1 000 miljoner kronor, och läggs på de 1 110 miljoner kronor som satsas på Colombia, 1 150 miljoner kronor som satsas på Guatemala, 930 miljoner kronor som satsas på Bolivia och 175 miljoner kronor som satsas på Kuba. Totalt handlar det om 4,4 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än vad Sverige lade på regionen 2016–2020.

På Kuba ska Sverige, enligt den nya strategin, fortsätta driva på för demokratisk utveckling och att stärka mänskliga rättigheter, genom civilsamhällesaktörer. Ytterligare satsningar ska också göras på miljö och klimat.

Lyssna på podden: Jord och makt i Latinamerika

Nyligen bildade fem svenska biståndsorganisationer ett nätverk för att påverka den svenska regeringen att satsa mer på Centralamerika. En av organisationerna är Act Svenska Kyrkan, och organisationens internationella chef, Erik Lysén säger efter en första genomläsning av strategierna, med sitt fokus på jämställdhet, klimatet, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och demokrati, ser bra ut.

– Vi ser hur den nya administrationen i USA tar sig an Centralamerika på ett annat vis än den tidigare administrationen. Vicepresident Kamala Harris gjorde nyligen ett virtuellt besök i regionen och gjorde ett par skarpa uttalanden som spelar in i Sveriges strategier. Det finns en möjlighet att ta armkrok på USA, säger Erik Lysén.

Det som Erik Lysén gärna vill få mer information om från regeringen är huruvida ambassaden i Guatemala, får ökade resurser för att kunna hantera det som krävs för att genomföra den regionala strategin i Centralamerika. Han noterar att regeringens formuleringar om att satsa på regionala organisationer och nätverk i strategin kan göra att det blir ett starkare fokus på att arbeta genom FN-organ än på lokala civilsamhällesaktörer.

– Vi har sett det i Asien, hur det blir relativt mycket pengar till FN och lite för lite till civilsamhället. FN-organen är självklart viktiga, men det behövs en bra balans.

Act Svenska Kyrkan ska nu analysera strategierna med de fyra andra organisationerna i nätverket – We Effect, Diakonia, Plan International Sverige och Individuell Människohjälp. Per Olsson Fridh förbereder sig å sin sida för en virtuell resa till Guatemala tillsammans med flera biståndsorganisationer.

Erik Halkjaer

Mer läsning