Biståndminister Matilda Ernkrans utlovar fler satsningar inom klimatområdet till länder som är hårt drabbade av torka, fattigdom och konflikter.

Biståndminister Matilda Ernkrans utlovar fler satsningar inom klimatområdet till länder som är hårt drabbade av torka, fattigdom och konflikter.

Regeringens avräkning av biståndet minskar – igen

Regeringen har beslutat att ännu en gång minska avräkningen av biståndet som infördes för att säkerställa resurser för skyddsbehövande från Ukraina. Regeringen återförde 1,3 miljarder kronor i juni. Nu sänks avräkningen med ytterligare 2,9 miljarder kronor till totalt 4,9 miljarder. 

När de första avräkningarna av biståndet presenterades efter invasionen av Ukraina och ökat flyktingmottagande aviserade regeringen att det skulle bli 9,2 miljarder kronor som lyfts ut från tidigare lovade medel. Något som upprörde branschen.

I juni kom beskedet att avräkningen kan begränsas till 7,9 miljarder kronor då man såg att flyktingströmmarna inte blev så stora som Migrationsverket först bedömde. Och idag, torsdag 18 augusti sänks avräkningen, eller utbetalningstaket som regeringen föredrar att kalla det,  med ytterligare 2,9 miljarder kronor till 4,9 miljarder kronor. 

-  Det är bra att nu kunna ge beskedet att regeringen gör ytterligare lättnader på utbetalningstaket inom biståndsbudgeten. Biståndets betydelse har ökat på grund av kriget i Ukraina och stigande matpriser, men också i spåren av pandemin och klimatförändringens extremväder. Därför möjliggör vi nu för fler satsningar inom klimatområdet till länder som är hårt drabbade av torka, fattigdom och konflikter, säger biståndsminister Matilda Ernkrans i ett pressmedelande.

Motiveringen är att utbetalningstaket har lättats med anledning av att de senaste prognoserna från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen visar på lägre kostnader än tidigare för ukrainska skyddsbehövande under 2022. 

Biståndsministern skriver ”Vid det tidigare lättnandet av utbetalningstaket prioriterades mer pengar till bistånd till civilsamhällesorganisationer och insatser för mänskliga rättigheter och demokrati. Dagens beslut innebär att regeringen tillgängliggör resurser för satsningar på klimatområdet. Regeringen lättar även på utbetalningstaket för biståndet i Afrika, Asien och Mellanöstern. Även kriget i Ukraina och dess konsekvenser ska särskilt beaktas.”

Mer läsning