Kambodjas premiärminister Hun Sen agerar alltmer auktoritärt och hindrar demokratisk utveckling. Därför avbryter Sverige sitt bilaterala bistånd till Kambodja. 

Kambodjas premiärminister Hun Sen agerar alltmer auktoritärt och hindrar demokratisk utveckling. Därför avbryter Sverige sitt bilaterala bistånd till Kambodja. 

Risk för att fler länder avbryter bistånd till Kambodja efter Sverige

Sverige avbryter sitt bilaterala bistånd till Kambodja. "Jag fruktar att fler länder kan följa Sverige", säger Soeung Saroeun, chef för den kambodjanska organisationen Cooperative Committee for Cambodia.

Publicerad:

Beskedet om att Sverige avbryter sitt bilaterala bistånd till Kambodja togs emot med sorg hos den kambodjanska organisationen Cooperative Committee for Cambodia. Organisationen samlar flera kambodjanska och internationella organisationer med verksamhet i landet, bland annat svenska biståndsorganisationer.

– Det var ledsamma nyheter. Det handlar visserligen om stöd från en regering till en annan, men i stort är det tråkigt för oss, säger Soeung Saroeun till OmVärlden på telefon från Kambodjas huvudstad Phnom Penh.

Soeung Saroeun oroar sig för vilken signal det svenska beskedet ger till andra länder som ger bistånd till Kambodja. Sverige har spelat en nyckelroll i arbetet för demokrati i Kambodja, säger han, och i förlängningen fruktar han att fler länder kan avbryta sitt bistånd.

Enligt flera internationella organisationer har utvecklingen i Kambodja gått bakåt de senaste åren, inte minst under den pågående coronapandemin, vilket OmVärlden tidigare rapporterat. Människorättsorganisationen Human Rights Watch uppmanade i mitten av juni Kambodjas regering att sluta förfölja den politiska oppositionen.

Enligt Human Rights Watch har 15 oppositionspolitiker gripits i Kambodja de senaste sex månaderna. I fängelse sitter redan 32 politiker, varav 23 från det största oppositionspartiet Cambodia National Rescue Party (CNRP).

Enpartistat

Just det faktum att Kambodja i princip förvandlats till en enpartistat och den politiska oppositionen inte kan verka fritt gör att civilsamhället får en än viktigare roll, säger Soeung Saroeun.

– Men vi har bara två händer, och om biståndsgivarna bara stödjer den ena, men struntar i den andra är vi inte lika effektiva. Det är regeringen som skapar den miljö vi verkar i, och de pengar vi får utifrån blir meningslösa om vi inte ens kan arbeta, säger Soeung Saroeun.

Han menar att om Sverige slutar pressa på Kambodjas regering ökar möjligheterna för regeringen att försvåra möjligheterna för det kambodjanska civilsamhället att verka. Organisationer kan mista sin juridiska status eller utsättas för mer övervakning och trakasserier.

Bland andra Human Rights Watch anklagar också Kambodjas regering för att utnyttja covid-19-pandemin för att öka förtrycket. Det håller Soeung Saroeun med om. Han säger att organisationerna har resurser för att bistå fattiga kambodjaner, men att regeringens restriktioner hindrar dem i sitt arbete.

Soeung Saroeun sätter nu sitt hopp till den svenska ambassaden i Kambodja, att personalen där ska fortsätta pressa Kambodjas regering till lättnader.

– Jag uppskattar Sveriges arbete här, särskilt ambassadens personal. De har alltid varit stöttande, backat upp oss och fört oss samman med andra delar av samhället, som näringslivet så att vi kan försöka jobba tillsammans för en hållbar utveckling. De har även erbjudit oss en plattform för att möta representanter för regeringen.

Tuffare hållning

Det var tidigare i juni som Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, meddelade att Sverige avbryter sitt bilaterala bistånd till Kambodja. Stödet kommer istället gå via Sveriges regionala utvecklingsstrategi för Asien och Oceanien.

– Det demokratiska utrymmet i Kambodja har kraftigt begränsats de senaste åren. Det har försvårat möjligheterna för ett brett och nära samarbete, säger Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Tidigare i år skar regeringen även ner biståndet till Tanzania med liknande argument som beslutet om det avbrutna bilaterala samarbetet med Kambodja. När Peter Eriksson medverkade i OmVärlden podd i februari i år gav han också uttryck för en tuffare hållning från regeringen.

– Går det åt rätt håll är vi beredda att hjälpa till och satsa mer resurser, men går det åt fel håll måste man vara beredd att säga ifrån och minska insatserna om man känner att man inte kan göra ett bra jobb, det inte är effektivt och människors möjligheter beskärs allt mer och dialog med regimen inte hjälper, sa Peter Eriksson i podden.

När OmVärlden efter beslutet om Kambodja frågar statsrådet om regeringen planerar att begränsa biståndet till fler länder säger han att varje land måste ses utifrån sin unika situation och historia.

– Jag vill öka samarbetet med länder och regimer där det finns ambitioner som går i linje med vår strävan att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, säger han.

Som OmVärlden rapporterat tidigare markerade Sverige redan 2017 mot utvecklingen i Kambodja med neddraget bistånd.

Erik Halkjaer

Mer läsning