DR Kongo sticker ut i vaccinationsstatistiken. Enligt WHO är färre än 0,1 procent av befolkningen fullvaccinerade.

DR Kongo sticker ut i vaccinationsstatistiken. Enligt WHO är färre än 0,1 procent av befolkningen fullvaccinerade.

Ryktesspridning försvårar vaccinering i DR Kongo

Färre än 0,1 procent av befolkningen i Demokratiska republiken Kongo är vaccinerade, trots att landet tagit emot över 1,7 miljoner doser vaccin. "Mottagligheten för vaccinationskampanjen är mycket låg”, säger Joachim Beijmo, Sveriges biståndschef i landet. 

Publicerad:

Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo), eller Kongo-Kinshasa, sticker ut i vaccinationsstatistiken. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har endast 14 000 av landets drygt 90 miljoner invånare fått två doser vaccin. Det motsvarar färre än 0,1 procent av befolkningen.

I våras fick landet en stor leverans vaccin genom vaccinsamarbetet Covax. Totalt levererades 1,7 miljoner doser av Astra Zenicas vaccin, men hela 1,3 miljoner fick skickas vidare till andra länder.

– Myndigheterna gjorde bedömningen att man inte skulle kunna genomföra vaccinationskampanjen, det skulle bli omöjligt att använda samtliga doser och man valde därför att skicka vidare dem till andra, närliggande länder, säger Joachim Beijmo, biståndschef på Sveriges ambassad i DR Kongo.

På plats under pandemin

Joachim Beijmo befinner sig tillfälligt i Stockholm för möten på biståndmyndigheten Sidas huvudkontor. Han har varit på plats i DR Kongo under hela pandemin. 

Under de första månaderna, i samband med att smittspridningen tog fart, var hela den stadsdel där ambassaden ligger i huvudstaden Kinshasa, nedstängd i karantän.  Det var först efter sommaren som alla medarbetare kunnat återvända.

– Efter sommaren har vi kunnat göra fältresor och besöka verksamheter igen, men med krav på negativa covid-tester och munskydd. På så vis är DR Kongo varit mindre drabbat än andra länder, sett till just verksamhetspåverkan i spåren av pandemin.

I mars 2020 beslutade myndigheterna om en nationell skolstängning i landet, som drabbade över 27 miljoner barn enligt siffror från FN:s barnfond.

Skolorna öppnades igen i oktober 2020, men efter en andra våg, där antalet smittade åter ökade i landet, fick skolorna stängas återigen, redan efter två månader. Skolstängningarna har slagit hårt mot befolkningen i DR Kongo där nästan hälften av alla invånare är under 15 år.

På grund av pågående konflikter i landet ökar också risken för att barn rekryteras av väpnade grupper eller utsätts för tvångsarbete när skolorna hålls stängda.

– Landet är drabbat av flera parallella kriser med stora humanitära behov där responsen inte räcker till. Det finns fortfarande många väpnade grupper i öst som skapat fortsatt höga våldsnivåer och stora interna flyktingströmmar.

Ny strategi

I början av året presenterade regeringen en ny svensk strategi för utvecklingssamarbete med DR Kongo, som gäller för perioden 2021–2025. Det svenska stödet till landet mer än fördubblats, från 1,25 miljarder kronor 2015–2019 till 3,3 miljarder kronor den nuvarande perioden. 

– I vissa fall har vi fått kunnat styra om medel till organisationer som haft svårt att genomföra planerade aktiviteter och i andra fall har vi behövt senarelägga vissa insatser. En del stöd har omfördelats till organisationer som kunnat arbeta med insatser mot pandemin, till exempel organisationer inom hälsosektorn och organisationer som arbetar med mediestöd.

En av organisationerna som tar emot stöd från Sida är Internews som under pandemin arbetat med att stoppa ryktesspridning kring vaccineringen, bland annat genom samarbeten med 100 lokalradiostationer i landet. Under perioden 2019-2021 mottog organisationen 51,9 miljoner kronor i stöd, varav 13,7 miljoner var ett tillägg som gjordes specifikt för covid-relaterad information.

Enligt Joachim Beijmo sker ryktesspridning på flera platser, framför allt från mun till mun och i sociala medier.

– Från början upplevdes covid som ett importerat problem som kom från europeiska länder. De första konstaterade fallen var personer som rest in i landet från europeiska länder där de blivit smittade. Smittspridningen var isolerad till huvudstaden Kongo Kinshasa dit många inresande kommer, och det gick rykten om att covid bara drabbade vita.

Hur arbetar myndigheterna med att få fler att vaccinera sig?

– Genom informationsspridning och med kampanjer, ungefär som Folkhälsomyndigheten gör i Sverige. Man försöker också sprida information genom att arbeta med nyckelpersoner som berättar att de har vaccinerat sig, men det har gått väldigt långsamt och de officiella smittotalen är fortsatt låga.

Joachim Beijmo säger att en stor del av befolkningen inte har upplevt covid som ett så stort hot mot hälsan, i förhållande till andra risker.

– Man måste förstå att DR Kongo är mindre drabbat av covid i jämförelse med många andra länder. Samtidigt är mottagligheten för vaccinationskampanjer mycket lägre än i europeiska länder. Riskerna för malaria, ebola, mässlingen eller att dö i barnsäng är betydligt mer påtagliga för befolkningen.

Mer läsning

Gebre Selassie Araya, tigrean som bor i Malmö har inte längre någon kontakt med sin familj i Tigray.

“Det är inget annat än ett folkmord”

Förföljelse, godtyckliga gripanden och försvinnanden. Situationen för etniska tigreaner i Etiopiens huvudstad Addis Abeba blir allt svårare. ”Hatpropagandan mot tigreaner började efter att Abiy Ahmed tilldelades Nobels fredspris. Han säger öppet att tigreaner är ett ogräs som måste utrotas, säger Gebre Selassie Araya som växte upp i Tigray men nu bor i Malmö.