Torbjörn Becker vid Handelshögskolan i Stockholm tar över som ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Torbjörn Becker vid Handelshögskolan i Stockholm tar över som ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Rysslandsexpert blir ny ordförande för EBA

Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm, har av regeringen utsetts till ny ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys, EBA.

Den 30 december förra året gick förordnanden ut för fem av EBA:s tio ledamöter i expertgruppens kommitté. Alla fem hade visat intresse för att fortsätta men inget besked kom från regeringen fram till för en vecka sedan då statssekreterare Diana Janse hos biståndsministern meddelade att ordföranden Helena Lindholm,  Johan Schaar, Joakim Molander, Sara Johansson De Silva och Magnus Lindell inte får förlängt förtroende. 

Hos EBA kom meddelandet som en stor överraskning.

– Det är ovanligt och har aldrig hänt förut att så många byts ut under ett år, säger Jan Pettersson, kanslichef som varit på EBA från starten 2013.  

Det är expertgruppen som tolkar direktiven och vad som ska prioriteras i EBA:s forskning. Man får anta att regeringen med de nya ledamöterna vill ha en ny inriktning i vad som ska granskas i biståndet vilket är EBA:s uppgift. Och att ordförande , Torbjörn Becker, är engagerad i frågor kring Ryssland, Ukraina och ekonomi är helt i linje med det som biståndminsiter stakat ut som plattformen för Sveriges bistånd under mandatperioden. 

Den nya styrelsen ser ut som följer: 

Ordföranden är Torbjörn Becker, direktör för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) även kallat Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan. Han har varit en flitig gäst i media efter Rysslands invasion av Ukraina och ofta propagerat för att väst måste sätta hårdare ekonomisk press på Ryssland. 

Nya i EBA:s experkommitte är även: 

Malin Oud, chef för Raoul Wallenberginstitutets Stockholmskontor. Tjugo års erfarenhet från arbete inom mänskliga rättigheter och internationella utvecklingsfrågor, där hennes fokus har legat på Kina och landets påverkan på omvärlden. 

Anders Pedersen är sedan jan 2022 chef för den internationella avdelningen hos Svenska Röda Korset. Han har en lång erfarenhet från arbete inom FN som bland annat Resident and Humanitarian Coordinator i Jordan och Botswana, 

Andreas Wladis är professor i katastrofmedicin och traumatologi vid Linköpings universitet, samt docent i kirurgi vid Karolinska institutet. Han är dessutom förvaltningsövergripande chefläkare vid Region Örebro samt intermittent krigskirurg och expert på vapenkontamination för ICRC i Genève. 

Kvar sedan tidigare i expertgruppen är Julia Schalk, Staffan Lindberg, Torgny Holmgren och Kim Forss. Det är i skrivandes stund oklart om regeringen även ska tillsätta ytterligare två ledamöter eller bantar styrelsen till åtta. 

Magnus Lindell, ordförande Forum Civ och en av dem fem medlemmarna i expertgruppen som fått sluta säger till OmVärlden att han hoppas att EBA fortsätter att verka som en oberoende granskare. 

– Byter man ut hälften av ledamöterna är det en signal om att summan av de erfarenheterna inte är det man vill ha. Det viktigaste är att EBA kan bibehålla ett oberoende, klart viktigare än exakt vilka ledamöter som sitter där. Det är olyckligt om EBA blir ett verktyg för att bedriva en särskild biståndspolitik, säger Magnus Lindell. 

 Vi har försökt att nå Torbjörn Becker för en intervju hur har ser på EBA:s inriktning men ännu inte fått svar. 

Mer läsning